Importera inläsningsformat (Fönster ID-189)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera inläsningsformat

Beskrivning: Underhåll inläsningsformat

Hjälp: Fönstret för inläsningsformat används för att definiera filutseendet för produktinformation du vill läsa in i systemet.TAB: Importera format

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Importera inläsningsformat - Importera format - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Format Dataformat Format är en listruta där formattyp för filen som ska importeras väljs (text, flikavgränsning, XML, o s v). FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Kopiera från null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Formatera fält

Beskrivning: Underhåll formatering av fält


Hjälp Definiera de individuella fälten utifrån på tabelldefinitionen. Observera att det är nödvändigt att kontrollera att en konstant har rätt SQL-datatyp (d. v. s. en sträng måste stå inom strängtecken: 'sträng').

Mappning av produkter (för detaljer se dokumentation):

H_Item => Värde
H_ItemDesc => Namn / Beskrivning
H_ItemDefn => Hjälp
H_ItemType => Produktkategori
H_PartnrID => Värde affärspartner
H_Commodity1 => Produktnummer leverantör
H_Commodity2 => SKU
H_ItemClass => Klassificering (A,B,C..)
V_OperAmt_T_Cur => Valuta
V_OperAmt_T => Pris


Fil:Importera inläsningsformat - Formatera fält - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Format Field Formatera fält null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Importera format null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Datatyp Typ av data null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Dataformat Formatsträng i Java Notation, t ex ddMMyy Definierar datumformat på posten som importeras. Måste vara i javaformat. DataFormat
character varying(20)
String
Start No Startnummer Startnummer/position Startnumret är startnummer för dokumentet eller positionen. StartNo
numeric(10)
Integer
End No Slutnummer null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Decimaltecken Decimaltecken i datafilen, om det finns några null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 Dela med 100 Dela med 100 för att få det rätta beloppet null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Konstant värde null null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Callout Fully qualified class names and method - separated by semicolons Externa funktioner avskild med semikolon; SE_/SL_/UE_/UL_ - 1:a: System/Användare; 2:a: Kom/gå; 3:a: _ Underscore, - sedan Function Namn

A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value. The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon.

Callout
character varying(60)
String
Script Script Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.