Prislista (Fönster ID-146)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Prislista

Beskrivning: Underhåll produktprislistor

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att skapa prislistor för dina affärspartners. Prislistorna bestämmer hur moms och valutor ska hanteras. Genom olika prislisteversioner kan du undehålla parallella prilistor för olika datumintervall. Den aktuella prislistan väljs utifrån datumet som anges på det aktuella dokumentet. Den prislista med det mest aktuella datumet används.
Alla prislistor har tre priser: listpris, standard och minimi.
Det första steget är att skapa en basprislista. Till denna kan du manuellt koppla produkter och registrera priserna manuellt eller automatisk. Basprislistan är ofta leverantörens prislista med ett rekommenderat utpris. Minimi priset kan användas för att kontrollera dina slutliga kostnader när hänsyn till rabatter och andra avdrag tagits.
Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras parametrarna och kan användas igen när du vill skapa en ny version av en prislista.TAB: Prislista

Beskrivning: Definiera prislista


Hjälp Prislistorna anger såväl dokumentvaluta som hur skatter/moms skall hanteras.


Fil:Prislista - Prislista - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price Precision Utpris ink skatt null null PricePrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Sales Price list Försäljningsprislista Försäljningsprislista Visar om denna prislista används för försäljningstransaktioner. IsSOPriceList
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Enforce price limit Upprätthåll gränspris Tillåt inte priser under gränspriset Att upprätthålla gränspris innebär att priser inte kan vara under prisgränsen i order. Fakturor kontrolleras inte. EnforcePriceLimit
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Version

Beskrivning: Underhåll prislisteversion


Hjälp Prislistor skapas automatiskt baserat på produktinköpsinformation och leverantörskategorirabatter. Ett annat alternativ är att kopiera existerande prislistor och sedan räkna om dessa. Det går även att räkna om prislistan genom att inte referera till någon prislista, eller genom att referera till samma prislista. Om ingen basprislista är vald, används produktinköpsregistren som referens.


Fil:Prislista - Version - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Schema Rabattschema Schema för beräkning av procentuell rabatt Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Base Price List Basprislista Källa för prislisteberäkningar Basprislistan är källan för prislisteberäkningar M_Pricelist_Version_Base_ID
numeric(10)
Table
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Create Price List Skapa prislista Skapa prislista baserad på givna parametrar Skapa priser för den här versionen av prislistan baserad på angivna värden i rabattschemat. Rader med ett högre sekvensnummer kommer att skriva över existerande rader. Sekvensen bör vara från generell till specifik. ProcCreate
character(1)
Button
TAB: Produktpris

Beskrivning: Underhåll produktpriser


Hjälp Produktprisfliken visar priserna för en produkt baserat på vald prislista.


Fil:Prislista - Produktpris - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Product Price Break

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Prislista - Product Price Break - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Break Value Brytpunkt Startantal eller startbelopp för brytpunkten Startantal eller startbelopp för brytpunkten BreakValue
numeric NOT NULL
Number
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.