RfQ (Fönster ID-315)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: RfQ

Beskrivning: Manage Request for Quotations

Hjälp: Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)TAB: RfQ

Beskrivning: Request for Quotation


Hjälp Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)


Fil:RfQ - RfQ - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
RfQ Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
RfQ Topic RfQ Topic Topic for Request for Quotations A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs C_RfQ_Topic_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Type RfQ Type Request for Quotation Type null QuoteType
character(1) NOT NULL
List
Quote All Quantities Quote All Quantities Suppliers are requested to provide responses for all quantities If selected, the response to the Request for Quotation needs to have a price for all Quantities IsQuoteAllQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quote Total Amt Quote Total Amt The respnse can have just the total amount for the RfQ If not selected, the resonse must be provided per line IsQuoteTotalAmt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invited Vendors Only Invited Vendors Only Only invited vendors can respond to an RfQ The Request for Quotation is only visible to the invited vendors IsInvitedVendorsOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Responses Accepted Responses Accepted Are Resonses to the Request for Quotation accepted If selected, responses for the RfQ are accepted IsRfQResponseAccepted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Response Date Svarsdatum Date of the Response Date of the Response DateResponse
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Work Start Arbete påbörjas Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Delivery Days Dagar kvar till leverans Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Arbete utfört Datum när arbetet (planeras vara) utfört null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
Create & Invite Create & Invite Create RfQ and Invite Vendors Create (missing) RfQ Responses and optionally send EMail Invitation/Reminder to Vendors to respond to RfQ PublishRfQ
character(1)
Button
Rank Responses Rank Responses Rank Completed RfQ Responses Invalid responses are ranked with 999 per Quantity. The Quantity Responses are ranked among each other and the RfQ Best Response updated. The response Lines is maked as Selected winner, where the purchase quantity is selected.

Then the rankings of all Quantity Responses are added for the total ranking of the response. The response with the lowest total ranking is marked as Selected Winner.

RankRfQ
character(1)
Button
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Margin % Marginal % Marginalen för en produkt, angiven i procent Marginal % är marginalen för denna produkt angiven som en procentsats av limitpriset och försäljningspriset. Margin
numeric
Number
Create Sales Order Create Sales Order Create Sales Order A Sales Order is created for the entered Business Partner. A sales order line is created for each RfQ line quantity, where "Offer Quantity" is selected. If on the RfQ Line Quantity, an offer amount is entered (not 0), that price is used.

If a magin is entered on RfQ Line Quantity, it overwrites the general margin. The margin is the percentage added to the Best Response Amount.

CreateSO
character(1)
Button
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Create Purchase Order Create Purchase Order Create Purchase Order(s) for RfQ Winner(s) Create purchase order(s) for the resonse(s) and lines marked as Selected Winner using the selected Purchase Quantity (in RfQ Line Quantity) . If a Response is marked as Selected Winner, all lines are created (and Selected Winner of other responses ignored). If there is no response marked as Selected Winner, the lines are used. CreatePO
character(1)
Button
Copy Lines Copy Lines Copy Lines from another RfQ null CopyLines
character(1)
Button
Close RfQ Close RfQ Close RfQ and Responses Close the RfQ and all it's Responses Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Line

Beskrivning: RfQ Line


Hjälp Request for Quotation Line


Fil:RfQ - Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) C_RfQ_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Work Start Arbete påbörjas Date when work is (planned to be) started null DateWorkStart
timestamp without time zone
Date
Delivery Days Dagar kvar till leverans Number of Days (planned) until Delivery null DeliveryDays
numeric(10)
Integer
Work Complete Arbete utfört Datum när arbetet (planeras vara) utfört null DateWorkComplete
timestamp without time zone
Date
TAB: Quantity

Beskrivning: RfQ Line Quantity


Hjälp Request for Quotation Line Quantity - You may request a quotation for different quantities


Fil:RfQ - Quantity - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
RfQ Line RfQ Line Request for Quotation Line Request for Quotation Line C_RfQLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
RfQ Quantity RfQ Quantity The quantity is used when generating RfQ Responses When generating the RfQ Responses, this quantity is included IsRfQQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Benchmark Price Benchmark Price Price to compare responses to null BenchmarkPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Purchase Quantity Purchase Quantity This quantity is used in the Purchase Order to the Supplier When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the purchase order. If none selected the lowest number is used. IsPurchaseQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Best Response Amount Best Response Amount Best Response Amount Filled by Rank Response Process BestResponseAmt
numeric
Amount
Offer Quantity Offer Quantity This quantity is used in the Offer to the Customer When multiple quantities are used in an Request for Quotation, the selected Quantity is used for generating the offer. If none selected the lowest number is used. IsOfferQty
character(1) NOT NULL
Yes-No
Offer Amount Offer Amount Amount of the Offer null OfferAmt
numeric
Amount
Margin % Marginal % Marginalen för en produkt, angiven i procent Marginal % är marginalen för denna produkt angiven som en procentsats av limitpriset och försäljningspriset. Margin
numeric
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.