Leveransbekräftelse (Fönster ID-330)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Leveransbekräftelse

Beskrivning: Material Shipment or Receipt Confirmation

Hjälp: Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptTAB: Confirmation

Beskrivning: Material Shipment or Receipt Confirmation


Hjälp Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt


Fil:Leveransbekräftelse - Confirmation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Shipment/Receipt Följesedel Dokument för materialleverans Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning. M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Confirmation Type Confirmation Type Type of confirmation null ConfirmType
character(2) NOT NULL
List
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approval Amount Attestgräns Attestgräns Attestgräns för arbetsflödet ApprovalAmt
numeric
Amount
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Confirmation Process Confirmation null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cancelled Cancelled The transaction was cancelled null IsCancelled
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phys.Inventory Inventeringsparametrar Parametrar för inventering Inventeringsparametrar pekar ut unika parametrar för inventering M_Inventory_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Create Package Create Package Create Package for Shipmet null CreatePackage
character(1)
Button
TAB: Line

Beskrivning: Material Shipment or Receipt Confirmation Line


Hjälp Confirmation details


Fil:Leveransbekräftelse - Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Ship/Receipt Confirmation Material Shipment or Receipt Confirmation Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt M_InOutConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Target Quantity Förväntat antal Target Movement Quantity The Quantity which should have been received TargetQty
numeric NOT NULL
Quantity
Confirmed Quantity Bekräftat antal Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric NOT NULL
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Kasserat antal The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.