Etikettskrivare (Fönster ID-292)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Etikettskrivare

Beskrivning: Underhåll etikettskrivardefinition

Hjälp: nullTAB: Skrivare

Beskrivning: Definiera etikettskrivare


Hjälp null


Fil:Etikettskrivare - Skrivare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Label printer Etikettskrivare Etikettskrivardefinition null AD_LabelPrinter_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Funktion

Beskrivning: Etikettskrivarfunktion


Hjälp null


Fil:Etikettskrivare - Funktion - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Label printer Function Etikettskrivarfunktion Etikettskrivarfunktion null AD_LabelPrinterFunction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Label printer Etikettskrivare Etikettskrivardefinition null AD_LabelPrinter_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Function Prefix Funktionsprefix Data sänds före funktionen null FunctionPrefix
character varying(40)
String
XY Position XY-koordinat Funktionen är en XY-koordinat Funktionen ger koordinater för nästa utskriftsjobb. IsXYPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
XY Separator XY-separator Separator mellan X- och Y-funktionen. null XYSeparator
character varying(20)
String
Function Suffix Funktionssuffix Data skickas efter funktionen null FunctionSuffix
character varying(40)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.