Produkt (Fönster ID-140)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Produkt

Beskrivning: Underhåll produkter

Hjälp: I det här fönstret kan du hantera alla produkter som tillhandahålls av en organisation. Detta innefattar de som marknadsförs till kunder, ingår i tillverkade produkter samt sådana som köps av leverantör.TAB: Produkt

Beskrivning: Definiera Produkt


Hjälp The Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders.


Fil:Produkt - Produkt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering för gruppering Klassificering kan användas för att gruppera produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Skattekategori Skattekategori Skattekategori används för att gruppera skatter. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Intäktsregistreringsmetod Registreringsmetod för intäkter Intäktsregistreringsmetoden visar hur man registrerar intäkterna för denna produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Company Agent Inköpare Inköpare Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1) NOT NULL
List
Mail Template Brevmall Textmall för att sända brev via posten Textmall för att sända brev via posten. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Weight Vikt Produktens vikt Vikten visar hur mycket en produkt väger. Weight
numeric
Amount
Volume Volym Produktens volym Volym är volymen av en produkt i angiven måttenhet Volume
numeric
Amount
Freight Category Fraktkategori Fraktkategori Fraktkategoirer används för att beräkna frakten för vald speditör. M_FreightCategory_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Shipment Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Stocked Lagras Organisationen lagrar produkten Visar om organisationen lagrar produkten. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Shelf Width Hyllbredd Den hyllbredd som krävs för denna produkt Hyllbredden är bredd som krävs för att denna produkt ska få plats ShelfWidth
numeric(10)
Integer
Shelf Height Hyllhöjd Hyllhöjden som krävs för denna produkt Hyllhöjden är den hyllhöjd som krävs för att den här produkten ska få plats ShelfHeight
numeric
Amount
Shelf Depth Hylldjup Hylljup som krävs för denna produkt Hylldjup är det hylldjup som krävs för att den här produkten ska få plats ShelfDepth
numeric(10)
Integer
Units Per Pallet Antal per pall Antal enheter som ryms på en pall Antal enheter som ryms på en pall UnitsPerPallet
numeric
Costs+Prices
Bill of Materials Sammansatt produkt Visar om denna produkt är en sammansatt produkt Visar om denna produkt är en sammansatt produkt. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Verifierad Listan över ingående delar i den sammansatta produkten verifierades Ett kryss i rutan för verifierad innebär att sammansättningen av listan över ingående delar bekräftades. Används för sammansatta produkter. IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Print detail records on invoice Skriv ut detaljer på faktura Skriv ut detaljerade sammansatta produkter på fakturan Skriv ut detaljer på faktura innebär att delarna som de sammansatta produkterna består av skrivs ut på fakturan, istället för endast huvudprodukten. IsInvoicePrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print detail records on pick list Skriv ut detaljer på plocklista Skriv ut detaljer om sammansatta produkter på plocklistan Skriv ut detaljer på plocklista innebär att alla sammansatta produkter skrivs ut på plocklista istället för enbart huvudprodukten. IsPickListPrintDetails
character(1) NOT NULL
Yes-No
Purchased Köpt Organisationen köper denna produkt Kryssruta köpt visar om denna produkt har köpts av den här organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Säljs Organisationen säljer denna produkt Kryssruta säljs visar om produkten säljs av denna organisation. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Utgiftstyp Utgifts rapporttyp null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resurs Resurs null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Subscription Type Type of subscription Subscription type and renewal frequency C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL till beskrivning URL till beskrivning null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Garantidagar Antal dagar produkten är garanterad eller tillgänglig Om värdet är noll, finns ingen begränsning för tillgänglighet eller garanti, annars beräknas garantidatum genom att addera garantidagar till leveransdatum. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Garantidagar minimum Minsta antal garantidagar När en grupp/produkt väljs som har ett garantidatum, visas det lägsta antal garantidagar som går att välja manuellt. Det går att välja vilken grupp/produkt som helst manuellt. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Egenskapslista Produktegenskapslista Definiera listor med produktegenskaper för att kunna lägga till egenskaper och värden för produkten. En egenskapslista måste vara definierad för att serie- och partinummerspårning skall kunna göras. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Copy from product Copy from product Copy prices etc from other product null CopyFrom
character(1)
Button
Featured in Web Store Visas extra tydligt i webbshop Om vald, visas produkten redan från början samt efter en ospecificerad sökning När produkterna i webbshoppen visas, kommer den här produkten att visas redan från början samt om inget särskilt sökkriterium anges. Produkten måste finnas i prislistan för att kunna visas. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group1 Group1 null null Group1
character varying(255)
String
Group2 Group2 null null Group2
character varying(255)
String
TAB: BOM

Beskrivning: Bill of Material product lines


Hjälp The Bill of Materials tab defines those products that are generated from other products. A Bill of Material (BOM) is one or more Products or BOMs.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Fil:Produkt - BOM - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(80) NOT NULL
String
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(22)
String
Revision Revision null null Revision
character varying(10)
String
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
BOM Type Delproduktkategori Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri. En standarddel ingår alltid i en sammansatt produkt. En valfri del kan väljas när man lämnar över för att skapa en order. BOMType
character(1)
List
BOM Use BOM Use The use of the Bill of Material By default the Master BOM is used, if the alternatives are not defined BOMUse
character(1)
List
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Copy BOM Lines From Copy BOM Lines From Copy BOM Lines from an exising BOM Copy BOM Lines from an exising BOM. The BOM being copied to, must not have any existing BOM Lines. CopyFrom
character(1)
Button
TAB: Components

Beskrivning: Components


Hjälp Components of Bill fo Material


Fil:Produkt - Components - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Component Type Component Type Component Type for a Bill of Material or Formula The Component Type can be:

1.- By Product: Define a By Product as Component into BOM 2.- Component: Define a normal Component into BOM 3.- Option: Define an Option for Product Configure BOM 4.- Phantom: Define a Phantom as Component into BOM 5.- Packing: Define a Packing as Component into BOM 6.- Planning : Define Planning as Component into BOM 7.- Tools: Define Tools as Component into BOM 8.- Variant: Define Variant for Product Configure BOM

ComponentType
character(2)
List
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Change Notice Change Notice Bill of Materials (Engineering) Change Notice (Version) null M_ChangeNotice_ID
numeric(10)
Table Direct
Valid from Valid from Valid from including this date (first day) The Valid From date indicates the first day of a date range

The Valid From and Valid To dates indicate the valid time period to use the BOM in a Manufacturing Order.

ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Is Qty Percentage Is Qty Percentage Indicate that this component is based in % Quantity Indicate that this component is based in % Quantity IsQtyPercentage
character(1)
Yes-No
Is Critical Component Is Critical Component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component Indicate that a Manufacturing Order can not begin without have this component IsCritical
character(1)
Yes-No
Quantity in % Quantity in % Indicate the Quantity % use in this Formula Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBatch
numeric
Number
Quantity Quantity Indicate the Quantity use in this BOM Exist two way the add a compenent to a BOM or Formula:

1.- Adding a Component based in quantity to use in this BOM 2.- Adding a Component based in % to use the Order Quantity of Manufacturing Order in this Formula.

QtyBOM
numeric
Number
Scrap % Scrap % Indicate the Scrap % for calculate the Scrap Quantity Scrap is useful to determinate a rigth Standard Cost and management a good supply. Scrap
numeric
Number
Quantity Assay Quantity Assay Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Indicated the Quantity Assay to use into Quality Order Assay
numeric
Quantity
Issue Method Issue Method There are two methods for issue the components to Manufacturing Order Method Issue: The component are delivered one for one and is necessary indicate the delivered quantity for each component.

Method BackFlush: The component are delivered based in BOM, The delivered quantity for each component is based in BOM or Formula and Manufacturing Order Quantity.

Use the field Backflush Group for grouping the component in a Backflush Method.

IssueMethod
character(1) NOT NULL
List
Backflush Group Backflush Group The Grouping Components to the Backflush When the components are deliver is possible to indicated The Backflush Group this way you only can deliver the components that are for this Backflush Group. BackflushGroup
character varying(20)
String
Lead Time Offset Lead Time Offset Optional Lead Time offset before starting production Optional Lead Time offset before starting production LeadTimeOffset
numeric(10)
Integer
Feature Feature Indicated the Feature for Product Configure Indicated the Feature for Product Configure Feature
character varying(30)
String
Forecast Forecast Indicated the % of participation this component into a of the BOM Planning The BOM of Planning Type are useful to Planning the Product family.

For example is possible create a BOM Planning for an Automobile

10% Automobile Red 35% Automobile Blue 45% Automobile Black 19% Automobile Green 1% Automobile Orange

When Material Plan is calculated MRP generate a Manufacturing Order meet to demand to each of the Automobile

Forecast
numeric
Quantity
BOM & Formula BOM & Formula BOM & Formula null PP_Product_BOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Sammansatt produkt

Beskrivning: Rad för sammansatt produkt


Hjälp Fliken sammansatt produkt visar vilka produkter som genereras från andra produkter. En sammansatt produkt är en eller flera produkter eller sammansatta produkter.

Available Quantity: - Stored BOMs have to be created via "Production" - The available quantity of a non-stored BOMs is dynamically calculated - The attribute "Stored" is defined in the "Product" tab

Price: - BOMs must be listed in Pricelists - If the price is 0.00, the price is dynamically calculated

Printing: - Usually, only the BOM information is printed - For invoices, delivery slips and pick lists, you have the option to print the details - In the details, the quantity is listed - and the price, if this is dynamically calculated


Fil:Produkt - Sammansatt produkt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
BOM Type Delproduktkategori Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri. En standarddel ingår alltid i en sammansatt produkt. En valfri del kan väljas när man lämnar över för att skapa en order. BOMType
character(1)
List
BOM Product Delprodukt Del i en sammansatt produkt Syftar på en produkt som ingår som ett delelement i en sammansatt produkt. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Antal exemplar som ingår i sammansatt produkt Antal exemplar som ingår i sammansatt produkt Visar antal exemplar av produkten som ingår i den sammansatta produkten. Mäts i respektive enhet, t ex styck. BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Standardkostnad Standardkostnad Planerad standardkostnad. CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Standardkostnad, summa Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price CostStandardCumAmt
null
Amount
TAB: Ersättningsprodukt

Beskrivning: Definiera ersättning


Hjälp Fliken ersättning definierar substitutprodukter - produkter som kan användas som ersättning för vald produkt.


Fil:Produkt - Ersättningsprodukt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Ersättare En ersättare som kan användas istället Ersättare som kan användas istället för denna. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Related

Beskrivning: Related Product


Hjälp Related Product - e.g. for promotions


Fil:Produkt - Related - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Related Product Type Related Product Type null null RelatedProductType
character(1) NOT NULL
List
Related Product Related Product Related Product null RelatedProduct_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
TAB: Påfyllning

Beskrivning: Definiera påfyllning


Hjälp Fliken påfyllning definierar vilken typ av påfyllningskvantitet som används vid automatiserade beställningar.


Fil:Produkt - Påfyllning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replenish Type Lagerpåfyllningstyp Metod för att beställa en produkt Lagerpåfyllningstypen visar om produkten beställs manuellt, eller beställs när antalet är under minimal antal, eller när antalet är under maximal antal ReplenishType
character(1) NOT NULL
List
Minimum Level Minlagersaldo Det minsta tillåtna lagersaldot för produkten Minlagersaldo är det minsta tillåtna antalet enheter i lager av aktuell produkt. Level_Min
numeric NOT NULL
Amount
Maximum Level Maxlagersaldo Det största tillåtna lagersaldot för produkten Maxlagersaldo är det största tillåtna antalet enheter i lager av aktuell produkt. Level_Max
numeric NOT NULL
Amount
Source Warehouse Source Warehouse Optional Warehouse to replenish from If defined, the warehouse selected is used to replenish the product(s) M_WarehouseSource_ID
numeric(10)
Table
Qty Batch Size Qty Batch Size null null QtyBatchSize
numeric
Quantity
TAB: Inköp

Beskrivning: Inköp


Hjälp Informationen i inköpsfliken definierar prissättning och regler (för förpackningsstorlek, EAN-kod, min.orderkvantitet) för varje artikel.


Fil:Produkt - Inköp - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quality Rating Kvalitetsgrad Hur hög kvalitet hålle en leverantör (högre nummer = högre kvalitet) Kvalitetsgrad visar hur hög kvalitet en leverantör håller (högre nummer = högre kvalitet) QualityRating
numeric
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Current vendor Nuvarande leverantör Använd denna leverantör för prissättning och varupåfyllning Nuvarande leverantör visar om priser används och produkter köps in från denna leverantör. IsCurrentVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(20)
String
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric
Costs+Prices
Price effective Giltighetsstartdatum för pris Planerat giltighetsstartdatum för detta pris Effective Date of Price Giltighetsstartdatum för pris är det planerade giltighetsstartdatumet för detta pris. Detta tillåter dig att ange framtida priser för en produkt som ska börja gälla vid lämpligt tidpunkt i framtiden. PriceEffective
timestamp without time zone
Date
PO Price Inköpsorderpris Pris baserat på inköpsorder Inköpsorderpris är pris baserat på inköpsordern. PricePO
numeric
Costs+Prices
Royalty Amount Royaltybelopp (inkluderade) Royalty belopp för upphovsrätt, o.s.v. null RoyaltyAmt
numeric
Amount
Last PO Price Senaste inköpspris Priset på den senaste inköpsordern för denna produkt Pris som betalades för denna produkt på den senaste inköpsordern för denna produkt. PriceLastPO
numeric
Costs+Prices
Last Invoice Price Senaste pris på faktura Pris på den senaste fakturan för denna produkt Senaste faktureringspris är priset som betalades på den senaste fakturan för denna produkt. PriceLastInv
numeric
Costs+Prices
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Minimum Order Qty Minorderkvantitet Minsta tillåtna beställningsantal i aktuell måttenhet Minorderkvantitet är det minsta beställningsbara antalet av denna produkt. Order_Min
numeric
Quantity
Order Pack Qty Antal/orderförpackning Antal exemplar, i aktuell enhet, som finns i en (1) orderförpackning Antal/orderförpackning anger antalet exemplar av produkten som en orderförpackning innehåller. Order_Pack
numeric
Quantity
Promised Delivery Time Utlovad leveranstid Utlovat antal dagar mellan order och leverans Utlovat antal dagar mellan order och leverans. DeliveryTime_Promised
numeric(10)
Integer
Actual Delivery Time Aktuellt leveransdatum Aktuella dagar mellan order och leverans Antal dagar mellan order och leverans. DeliveryTime_Actual
numeric(10)
Integer
Cost per Order Kostnad per order Fast kostnad per order Fast kostnad per order är tilläggsavgiften för varje order av denna produkt. CostPerOrder
numeric
Costs+Prices
Partner Product Key Leverantörs art. nummer Leverantörs artikelnummer Leverantörsproduktnummer är numret som leverantören använder för att identifiera produkten. VendorProductNo
character varying(40) NOT NULL
String
Partner Category Leverantörs kategori Produktkategori hos leverantör Leverantörskategori är kategorin som används av leverantören för denna produkt. VendorCategory
character(30)
String
Manufacturer Tillverkare Produktens tillverkare Produktens tillverkare anges när denna är annan än affärspartner/leverantör. Manufacturer
character(30)
String
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
TAB: Affärspartner

Beskrivning: Affärspartnerspecifik information om en produkt


Hjälp Observera att viss information endast är referensinformation!


Fil:Produkt - Affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Partner Product Key Leverantörs art. nummer Leverantörs artikelnummer Leverantörsproduktnummer är numret som leverantören använder för att identifiera produkten. VendorProductNo
character varying(30)
String
Partner Category Leverantörs kategori Produktkategori hos leverantör Leverantörskategori är kategorin som används av leverantören för denna produkt. VendorCategory
character varying(30)
String
Manufacturer Tillverkare Produktens tillverkare Produktens tillverkare anges när denna är annan än affärspartner/leverantör. Manufacturer
character varying(30)
String
Quality Rating Kvalitetsgrad Hur hög kvalitet hålle en leverantör (högre nummer = högre kvalitet) Kvalitetsgrad visar hur hög kvalitet en leverantör håller (högre nummer = högre kvalitet) QualityRating
numeric
Number
Min Shelf Life % Min lagringstid % Minimum lagringstid i procent baserat på individens garantidatum. Minimun lagringstid för produkter med individer märkta med garantidatum. Om större än 0 kan du inte välja produkter ((Garantidatum - idag) / Garanti dagar) med mindre än hylltiden om du inte väljer "Visa alla". ShelfLifeMinPct
numeric(10) NOT NULL
Integer
Min Shelf Life Days Min lagringstid i dagar Minimum lagringstid baserat på individens garantidatum Minimum lagringstid för produkter med garantitid angiven på individen. Om större än 0 kan du inte välja produkter med kortare lagringstid än minimivärdet om du inte valt "Visa alla". ShelfLifeMinDays
numeric(10) NOT NULL
Integer
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Pris

Beskrivning: Produktpriser


Hjälp Prisfliken visar list-, standard- och limitpriser för samtliga prislistor där produkten förekommer.


Fil:Produkt - Pris - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Download

Beskrivning: Maintain Product Downloads


Hjälp Define downloads for a product. If the product is an asset, the user can download the data.


Fil:Produkt - Download - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Product Product, Service, Item Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Name Alphanumeric identifier of the entity The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Download URL Download URL URL of the Download files Semicolon separated list of URLs to be downloaded or distributed DownloadURL
character varying(120) NOT NULL
URL
TAB: Bokföring

Beskrivning: Definiera bokföringsparametrar


Hjälp Fliken bokföring definierar standardvärden som ska användas vid generering av bokföringstransaktioner för ordrar och fakturor som innehåller denna produkt.


Fil:Produkt - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Lager Konto för produkttillgång (lagersaldo) Lagerkontot är det konto som används för att värdera produkten i lager. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Inköp Konto för inköp Inköpskonto är det konto där utgifter rörande aktuell produkt registreras. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Produktomkostnader Konto för produktomkostnader för försålda varor Konto för produktomkostnader för försålda varor är det konto där kostnader relaterade till produkten registreras. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Inköpsprisskillnad Skillnaden mellan standardkostnad och inköpspris Inköpsprisskillnad används vid standardvärdering och visar skillnaden mellan standardkostnaden och inköpspriset. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisskillnad Skillnaden mellan kostnader och fakturans pris Fakturaprisskillnad är skillnaden mellan aktuella kostnader och fakturans pris. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Erhållen handelsrabatt Konto för erhållna rabatter Kontot för erhållna rabatter är det konto där rabatter på leverantörsfakturor registreras. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Lämnad handelsrabatt Konto för lämnade rabatter Konto där lämnade försäljningsrabatter registreras. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Försäljning Konto för att registrera försäljning (försäljningskonto) Försäljning är det försäljningskonto där försäljningsintäkter för denna produkt registreras. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Transaktioner

Beskrivning: Transaktioner för lagrade produkter


Hjälp Transaktionsfliken visar de transaktioner som bearbetats för den här produkten.


Fil:Produkt - Transaktioner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Inventory Transaction Lagertransaktion null null M_Transaction_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Movement Quantity Förflyttat antal Antal av en produkt som flyttats Förflyttat antal är antalet av en produkt som flyttats. MovementQty
numeric NOT NULL
Quantity
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Movement Type Förflyttningstyp Varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion Förflyttningstyp visar varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion. MovementType
character(2) NOT NULL
List
Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Phys.Inventory Line Inventeringsrad Unik rad i ett inventeringsdokument Inventeringsrad pekar ut en unik rad i ett inventeringsdokument (om sådant finns) för aktuell transaktion M_InventoryLine_ID
numeric(10)
Search
Move Line Förflyttningsrad Rad i lagerförflyttningsdokument Förflyttningsrad visar en rad i lagerförflyttningsdokumentet för aktuell transaktion. M_MovementLine_ID
numeric(10)
Search
Production Line Produktionsrad Dokumentrad som representerar en produktion Produktionsraden pekar ut raden i produktionsdokumentet (om sådant finns) för denna transaktion. M_ProductionLine_ID
numeric(10)
Search
Project Issue Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. C_ProjectIssue_ID
numeric(10)
Search
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Produkt - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Located at

Beskrivning: Where are my units located?


Hjälp null


Fil:Produkt - Located at - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10) NOT NULL
Locator (WH)
Date last inventory count Senaste inventeringsdatum Senaste inventeringsdatum Datumet för den senaste inventeringen. DateLastInventory
timestamp without time zone
Date
On Hand Quantity Antal i lager Antal av en produkt som finns i lager Antal i lager är antal av en produkt som finns i lagret. QtyOnHand
numeric NOT NULL
Quantity
PO Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
On Order Quantity Reserverat antal Reserverat antal Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: UOM Conversion

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Produkt - UOM Conversion - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To Måttenhet till Mål- eller destinationsmåttenhet Är måttenhet för resultatet vid en måttenhetsomvandling från en måttenhet till en annan. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Multiply Rate Multiplikator Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Delningskurs För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. DivideRate
numeric NOT NULL
Number
TAB: Costs

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Produkt - Costs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Product Attribute
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Type Kostnadstyp Typ av kostnad null M_CostType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cost Element Use_Order_Price null null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kostnadsmetod Hur kostnader beräknas Metod för hur kostnaderna beräknas (standard, genomsnitt). CostingMethod
null
List
Current Cost Price Nuvarande kostnad Nuvarande kostnadspris null CurrentCostPrice
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Current Cost Price Lower Level Current Cost Price Lower Level Current Price Lower Level Is the sum of the costs of the components of this product manufactured for this level. Current Price Lower Level is used for get the total costs for lower level the a product manufactured.

The Current Price Lower Level always will be calculated.

You can see the Current Cost Price and Current Cost Price Lower Level with Cost Bill of Material & Formula Detail Report.

The sum the Current Cost Price + Current Cost Price Lower Level is the total cost to a product manufactured.

CurrentCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Framtida kostnad null null FutureCostPrice
numeric
Costs+Prices
Future Cost Price Lower Level Future Cost Price Lower Level null null FutureCostPriceLL
numeric
Costs+Prices
Percent Procent Innehållen preliminärskatt procent Procent som används till innehållen preliminärskatt Percent
numeric(10)
Integer
Current Quantity Current Quantity Current Quantity null CurrentQty
numeric NOT NULL
Quantity
Cost Frozen Cost Frozen Indicated that the Standard Cost is frozen null IsCostFrozen
character(1)
Yes-No
Accumulated Amt Accumulated Amt Total Amount Sum of all amounts CumulatedAmt
numeric
Amount
Accumulated Qty Accumulated Qty Total Quantity Sum of the quantities CumulatedQty
numeric
Quantity
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
null
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.