Inbound Asset Entry (Fönster ID-53055)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Inbound Asset Entry

Beskrivning: Create Inbound Asset Entry

Hjälp: The Inbound Asset Entry window allows you to create and post asset AP to the GLTAB: Create Inbound AP Assets

Beskrivning: Create Inbound AP Assets


Hjälp null


Fil:Inbound Asset Entry - Create Inbound AP Assets - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(510) NOT NULL
String
Entry Type Entry Type null null A_Entry_Type
character varying(3) NOT NULL
List
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
GL Category Huvudbokskategori Huvudbokskategori Huvudbokskategori är en valfri användardefinierad metod för att gruppera journalrader. GL_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import FA Journal Import FA Journal Import FA Batch/Journal/Line The Parameters are default values for null import record values they do not overwrite any data. Processing
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.