Utgifter (ej fakturerade) (Fönster ID-242)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utgifter (ej fakturerade)

Beskrivning: Visa ej fakturerade utgifter

Hjälp: Innan fakturering, undersök vilka utgifter som ska faktureras.TAB: Affärspartner

Beskrivning: Affärspartner som skall faktureras


Hjälp null


Fil:Utgifter (ej fakturerade) - Affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Namn 2 Ytterligare namn null Name2
character varying(60)
String
Customer Kund Är denna affärspartner en kund? Kryssruta kund styr om denna affärspartner är en kund eller inte? Om ikryssat, visas ytterligare fält för att beskriva kunden bättre. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Öppen balans Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Rapportrad

Beskrivning: Rad i tid- och utgiftsrapport (ej fakturerad)


Hjälp Granska och ändra rader i tid- och utgiftsrapporter. På utgiftsraden anges utgiftsunderlag för de rader där ingen order skapats för affärspartnern ännu. (Försäljningsordrar genereras utifrån detta)


Fil:Utgifter (ej fakturerade) - Rapportrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Utgiftsrapport Tid och utgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Utgiftsdatum Utgiftsdatum Utgiftsdatum DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Tidrapport Raden innehåller endast tidsinformation (inga utgifter) Raden innehåller endast tidsinformation. IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Order Line Säljorderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric
Quantity
Expense Amount Utgiftsbelopp Beloppet av denna utgift Utgiftsbelopp i valuta. ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Fakturapris Enhetspris som faktureras Enhetspris i affärspartners valuta. Om priset är 0 används standardpriset som är definierat i försäljningsprislistan för denna affärspartner. InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Invoiced Price Invoiced The priced invoiced to the customer (in the currency of the customer's AR price list) - 0 for default price The invoiced price is derived from the Invoice Price entered and can be overwritten. If the price is 0, the default price on the customer's invoice is used. PriceInvoiced
numeric
Costs+Prices
Time Type Tidstyp Typ av sparad tidsenhet Differentierar mellan olika tidstyper för rapportsyften. (Parallelt till aktiviteter) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(255)
Text
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Projektfas Fas i ett projekt null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projektarbetsuppgift Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.