Ansvarig för arbetsflöde (Fönster ID-299)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Ansvarig för arbetsflöde

Beskrivning: Ansvarig för utförande av arbetsflöde

Hjälp: Slutgiltigt ansvarig för utförandet av ett arbetsflöde är en specificerad användare i systemet. Det här fönstret gör det möjligt att definiera denna användare.TAB: Ansvarig

Beskrivning: Ansvarig för exekvering av arbetsflöde


Hjälp Huvudansvaret för ett arbetsflöde ligger hos en faktisk användare. Arbetsflödeansvar gör det möjligt att definiera olika sätt att hitta denna faktiska användare.


Fil:Ansvarig för arbetsflöde - Ansvarig - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Entity Type Entitetstyp Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! EntityType
character varying(40) NOT NULL
Table
Responsible Type Ansvarstyp Typ av ansvar för ett arbetsflöde Beskriver hur den ansvarige för utförandet av arbetsflödet bestäms. ResponsibleType
character(1) NOT NULL
List
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.