Skapa inköpsorder från kundorder (Process ID-193)

Från iDempiere sv
Hoppa till navigering Hoppa till sökProcess: Skapa inköpsorder från kundorder

Beskrivning: Skapa inköpsorder från kundorder


Hjälp: Efter slutförande av kundorder kan du skapa en eller flera inköpsorder för varje kundorder. En inköpsorder refererar alltid till endast en kundorder (d v s ingen konsolidering av kundorder).

Inköpsordrar skapas för alla kundorderrader där produkten har en giltig leverantör, leverantören är knuten till en prislista och alla produkter är knutna till aktuell prislista. Enheten kopieras, inköps- och kundorder kan ha olika valutor.

När processen är körd måste du synkronisera kund- och inköpsorder manuellt vid eventuell förändringar eller uppdateringar (t ex vid uppdateringar av befintliga eller tillägg av nya rader, produkter och antal).


Fil:Skapa inköpsorder från kundorder - Process (iDempiere 1.0.0).png


Contributions / Posts