Organisation (Fönster ID-110)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Organisation

Beskrivning: Underhåll organisationer

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla organisationsenheter. E norganisation är ofta en juridisk enhet eller en avdelning som man vill särredovisa på något sätt.TAB: Organisation

Beskrivning: Definiera organisationer


Hjälp Organisationsfliken avnänds för att definiera en organisation. Alla organisationer har en nyckel, ett namn och en valfri beskrivning. För att kunna komma åt en ny organisation som lagts in krävs ny inloggning.


Fil:Organisation - Organisation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Replication Strategy Replikeringsstrategi Replikeringsstrategi Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller som ska replikeras och hur det ska göras. AD_ReplicationStrategy_ID
numeric
Table Direct
TAB: Organisationsinformation

Beskrivning: Detaljerad organisationsinformation


Hjälp Fliken Organisationsinformation används för att definiera organisationens adress, organisationsnummer och momsredovisningsnummer.


Fil:Organisation - Organisationsinformation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Organization Type Organisationstyp Kategorisera dina organisationer Organisationens AD_OrgType_ID
numeric(10)
Table Direct
Parent Organization Huvudorganisation Huvudorganisation (överordnad organisation) Huvudorganisation - närmsta högre nivå i organisationshierarkin. Parent_Org_ID
numeric(10)
Table
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10)
Table Direct
Drop Ship Warehouse Drop Ship Warehouse The (logical) warehouse to use for recording drop ship receipts and shipments. The drop ship warehouse will be used for recording material transactions relating to drop shipments to and from this organization. DropShip_Warehouse_ID
numeric(10)
Table
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html DUNS
character(11) NOT NULL
String
Tax ID Org nr persons-/organisations- nummer Denna enhets persons-/organisations- nummer TaxID
character varying(20) NOT NULL
String
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Calendar Kalender Bokföringskalendernamn Kalendern pekar ut en unik kalender. Flera kalendrar kan användas. T ex kan man använda en kalender som pågår den 1 januari till den 31 december och en bokföringsårskalender som pågår den 1 juli till den 30 juni. C_Calendar_ID
numeric(10)
Table Direct
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Bokföring

Beskrivning: Bokföring i organisation


Hjälp Bokföringsfliken definierar standardparametrarna för bokföring i denna organisation.


Fil:Organisation - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Inter-Organization Internorganisation Organisation som gäller för interna bolagsdokument Internorganisationsfältet pekar ut en organisation som denna organisation använder för interna bolagsdokument. AD_OrgTo_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Intercompany Due From Acct Internbolag kundreskontra Internbolag kundreskontra Konto som visar de skulder andra organisationer har till denna organisation. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due To Acct Internbolag leverantörsreskontra Internbolag leverantörsreskontra Visar det konto som visar de skulder denna organisation har till andra organisationer. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Org Assignment

Beskrivning: User Assigment to Organization


Hjälp Assign Users to Organizations


Fil:Organisation - Org Assignment - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Org Assignment Organisationstilldelning Tilldelning till (transaktions-) organisation Tilldelning till transaktionsorganisation (kostnadsställe). C_OrgAssignment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.