Regioner och städer (Fönster ID-122)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Regioner och städer

Beskrivning: Underhåll regioner och städer

Hjälp: Fönstret för länder, regioner och städer definierar de entiteter som kan användas i adressfälten. Genom det här fönstret definierar du formatet för adresserna, samt vilka vilka regioner och städer som associerade till vilka länder.

Normalt definierar du länder på systemnivå.

TAB: Land

Beskrivning: Definiera land


Hjälp Landfliken definierar alla länder som affärer bedrivs i. De värden som läggs in här kommer att refereras i platsregister för affärspartners.


Fil:Regioner och städer - Land - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Country Code ISO Landkod Tre stora bokstäver, ISO landkod enligt ISO 3166-1 ISO 3166-1 - http://www.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html För detaljer, se - http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/codlstp1.html eller - http://www.unece.org/trade/rec/rec03en.htm CountryCode
character(2) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Country has Region Landet har region Landet har region Kryssruta Landet har region styr om landet kan definieras som att det innehåller regioner. Om kryssrutan är vald är regionfliken åtkomlig. HasRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Region Region Namnet på ett området eller en region Namnet på ett området eller en region som kan skrivas ut på dokument RegionName
character varying(60)
String
Address Print Format Utskriftsformat för adress Utskriftsformat för adress Utskriftsformat för adress definierar formatet som används för att skriva ut adresser. Följande beteckningssystem används: @C@=Stad @P@=Postnummer @A@=Ytterligare postnummer @R@=Region DisplaySequence
character varying(20) NOT NULL
String
Reverse Address Lines Reverse Address Lines Print Address in reverse Order If NOT selected the sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the address format.

IsAddressLinesReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Capture Sequence Capture Sequence null The Capture Sequence defines the fields to be used when capturing an address on this country. The following notations are used: @CO@=Country, @C@=City, @P@=Postal, @A@=PostalAdd, @R@=Region, @A1@=Address 1 to @A4@=Address 4. Country is always mandatory, add a bang ! to make another field mandatory, for example @C!@ makes city mandatory, @A1!@ makes Address 1 mandatory. CaptureSequence
character varying(60)
String
Local Address Format Local Address Format Format for printing this Address locally The optional Local Address Print format defines the format to be used when this address prints for the Country. If defined, this format is used for printing the address for the country rather then the standard address format.
The following notations are used: @C@=City  @P@=Postal  @A@=PostalAdd  @R@=Region
DisplaySequenceLocal
character varying(20)
String
Reverse Local Address Lines Reverse Local Address Lines Print Local Address in reverse Order If NOT selected the local sequence is Address 1, Address 2, Address 3, Address 4, City/Region/Postal, Country.

If selected the local sequence is Country, City/Region/Postal, Address 4, Address 3, Address 2, Address 1. The sequence of City/Region/Postal is determined by the local address format.

IsAddressLinesLocalReverse
character(1) NOT NULL
Yes-No
Postal Code Format Postnummerformat Format för postnummer; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Element:
	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfria bokstäver & siffror inga mellanslag A valfria bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfria bokstäver & siffror eller mellanslag C valfria bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel på format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal
character varying(20)
String
Additional Postal code Ytterligare postnummer Har ytterligare postnummer gäller där det finns två postnummer Om denna kryssruta väljs kommer ytterligare inmatningsrutor för postnummer att visas. Detta gäller mest i USA som har två olika postnummer. HasPostal_Add
character(1) NOT NULL
Yes-No
Additional Postal Format Format för ytterligare postnummer Format för ytterligare postnummer; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Element:
	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfria bokstäver & siffror inga mellanslag A valfria bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfria bokstäver & siffror eller mellanslag C valfria bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel på format "(000)_000-0000"

ExpressionPostal_Add
character varying(20)
String
Phone Format Telefonformat Format för telefonnummer; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Element:
	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfria bokstäver & siffror inga mellanslag A valfria bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfria bokstäver & siffror eller mellanslag C valfria bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel på format "(000)_000-0000"

ExpressionPhone
character varying(20)
String
Media Size Barcode2 null null MediaSize
character varying(40)
String
Bank Routing No Format Bank Routing No Format Format of the Bank Routing Number null ExpressionBankRoutingNo
character varying(20)
String
Bank Account No Format Bank Account No Format Format of the Bank Account null ExpressionBankAccountNo
character varying(20)
String
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6)
Table
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Use Postcode Lookup Use Postcode Lookup Does this country have a post code web service Enable the IsPostcodeLookup if you wish to configure a post code lookup web service IsPostcodeLookup
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allow Cities out of List Allow Cities out of List A flag to allow cities, currently not in the list, to be entered null AllowCitiesOutOfList
character(1)
Yes-No
Lookup URL Lookup URL The URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data Enter the URL of the web service that the plugin connects to in order to retrieve postcode data LookupUrl
character varying(100)
String
Lookup Client ID Lookup Client ID The ClientID or Login submitted to the Lookup URL Enter the ClientID or Login for your account provided by the post code web service provider LookupClientID
character varying(50)
String
Lookup Password Lookup Password The password submitted to the Lookup URL Enter the password for your account provided by the post code web service provider LookupPassword
character varying(50)
String
Lookup ClassName Lookup ClassName The class name of the postcode lookup plugin Enter the class name of the post code lookup plugin for your postcode web service provider LookupClassName
character varying(255)
String
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Regioner och städer - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Region Region Namnet på ett området eller en region Namnet på ett området eller en region som kan skrivas ut på dokument RegionName
character varying(60)
String
TAB: Region

Beskrivning: Definiera regioner


Hjälp Regionfliken definierar en region i ett land. Den här fliken kan bara användas om rutan Har region är ikryssad för det aktuella landet.


Fil:Regioner och städer - Region - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Region Region En geografisk region En unik geografisk region i ett land. C_Region_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1)
Yes-No
TAB: Stad

Beskrivning: Definiera städer


Hjälp Fliken Stad definierar städer i ett land eller inom en region. Städer som läggs in här


Fil:Regioner och städer - Stad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
City Stad Stad Stad i ett land. C_City_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Country Land Land Varje land måste definieras innan det kan användas i ett dokument. C_Country_ID
numeric(10)
Table Direct
Region Region En geografisk region En unik geografisk region i ett land. C_Region_ID
numeric(10)
Table
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ZIP Postnummer Postnummer Postnummerfältet är postnumret för denna enhets adress. Postal
character varying(10)
String
Area Code Riktnummer Telefonriktnummer Telefonriktnummer AreaCode
character varying(10)
String
Locode Lokaliseringskod Lokaliseringskod - UN/LOCODE UN/LOCODE är en kombination av en landskod om två tecken och en tre tecken lång platskod. Exempelvis står BEANR för staden Antwerpen (ANR) i Belgien (BE).

Se http://www.unece.org/cefact/locode/service/main.htm

Locode
character varying(10)
String
Coordinates Koordinater Platskoordinater Denna kolumn är de geografiska koordinaterna (latitud/longitud) till platsen.

För att få ett standardformat och slippa ovanliga bokstäver används följande format:
0000N 00000W 0000S 00000E
De sista två siffrorna anger minuter och de första två eller tre siffrorna anger grader.

Coordinates
character varying(15)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.