Export Format (Fönster ID-53025)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Export Format

Beskrivning: null

Hjälp: nullTAB: Export Format

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Export Format - Export Format - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version Version Version av tabellens definition Version är versionen av tabellens definition Version
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Sql WHERE SQL Where sats Sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. SQL Where sats är en sats i SQL språket som visar urval av poster efter specificerade villkor. WhereClause
character varying(255)
Text
Test Import Model Test Import Model Test Import of XML files null TestImportModel
character(1)
Button
Test Export Model Test Export Model Test Export of XML files null TestExportModel
character(1)
Button
Export Format Export Format null null EXP_Format_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Export Format Line

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Export Format - Export Format Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Export Format Export Format null null EXP_Format_ID
numeric(10)
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Position Position null null Position
numeric(10)
Integer
Mandatory Obligatorisk Obligatoriskt fält, inmatning krävs för detta fält Detta är ett obligatoriskt fält, vilket innebär att inmatning krävs för att posten ska kunna sparas i databasen. IsMandatory
character(1)
Yes-No
Type Typ Typ av validering (SQL, Java script, Java kod) Visar typen av validering som kommer att ske. Denna kan vara SQL, Java script eller Java kod Type
character(1) NOT NULL
List
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Search
Is Part Unique Index Is Part Unique Index null null IsPartUniqueIndex
character(1)
Yes-No
Embedded Format Embedded Format null null EXP_EmbeddedFormat_ID
numeric(10)
Table
Reference Referens Systemreferens (plocklista) Referensen visar typ av referensfält. AD_Reference_ID
null
Table
Date Format Datumformat Datumformat som används i inmatningsformat Datumformatet visas, men behöver ibland ändras. DateFormat
character varying(40)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.