Importera rapportrader (Fönster ID-249)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Importera rapportrader

Beskrivning: Importera rapportrader

Hjälp: Fönstret för att importera rapportraderinställningar är en intern tabell som används vid importering av extern data till systemet. Att bearbeta innebär antingen att lägga till eller ändra de valda posterna.TAB: Importera grupp av rapportrader

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Importera rapportrader - Importera grupp av rapportrader - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Import Report Line Set Importera rapportrader Importera värden för rapportradsats null I_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Set Name Namn rapportrader Namn rapportrader null ReportLineSetName
character varying(60)
String
Report Line Set Rapportradsgrupp null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Report Line Rapportrad null null PA_ReportLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10)
Integer
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1)
Yes-No
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1)
Yes-No
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
Line Type Radtyp null null LineType
character(1)
List
Calculation Kalkylering null null CalculationType
character(1)
List
Report Source Rapportkälla Begränsningar av vad som kommer att visas på en rapportrad null PA_ReportSource_ID
numeric(10)
Table Direct
Element Key Elementnyckel Identifierare till element null ElementValue
character varying(40)
String
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table Direct
Import Report Line Set Importera rapportformat Importera rapportformatsinformation null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1)
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.