Intäktsföring (Fönster ID-174)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Intäktsföring

Beskrivning: Regler för intäktsföring

Hjälp: Fönstret Inläsning av intäkter definierar tidsintervallen för hur intäkter registreras. Intäktsinläsning kan annars länkas till vald servicenivå.TAB: Intäktsregistrering

Beskrivning: Intäktsregistrering


Hjälp Fliken Intäktsregistrering anger tidplanen för när intäker kommer att registreras och godkännas. Intäktsregistrering kan också baseras på de servicenivåer som finns tillgängliga.


Fil:Intäktsföring - Intäktsregistrering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Revenue Recognition Intäktsregistreringsmetod Registreringsmetod för intäkter Intäktsregistreringsmetoden visar hur man registrerar intäkterna för denna produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time based Tidsbaserade Tidsbaserad intäktregistreringsmetod i motsats till servicenivåbaserade Metoden för intäktsregistrering kan vara tids- eller servicenivåbaserad. IsTimeBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognition frequency Värdesätta frekvens null null RecognitionFrequency
character(1)
List
Number of Months Antal månader null null NoMonths
numeric(10)
Integer
TAB: Intäktsregistreringsplan

Beskrivning: Visa intäktsregistreringsplan


Hjälp Intäktsregistreringsplanen genereras när en produkt faktureras och intäktsregistrering används. Intäktsregistrering innebär att beloppet först konteras som en icke registrerad intäkt och först senare, eller utifrån aktuell servicenivå, konteras som en faktisk intäkt.


Fil:Intäktsföring - Intäktsregistreringsplan - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Revenue Recognition Plan Intäktsföringsplan Plan för att intäktsföra. En unik intäktsföringsplan C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Intäktsregistreringsmetod Registreringsmetod för intäkter Intäktsregistreringsmetoden visar hur man registrerar intäkterna för denna produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Amount Totalsumma Totalsumma Totalsumman är dokumentets totalsumma TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Recognized Amount Recognized Amount null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Unearned Revenue Fakturerat men ej levererat gods Konto för fakturerat men ej levererat gods eller tjänster På konto för fakturerat men ej levererat gods registreras fakturerat men ej levererat gods eller tjänster. Används i inkomstregistrering. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Försäljning Konto för att registrera försäljning (försäljningskonto) Försäljning är det försäljningskonto där försäljningsintäkter för denna produkt registreras. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Intäktsregistreringskörning

Beskrivning: Granska intäktsregistreringsköringar (historik)


Hjälp null


Fil:Intäktsföring - Intäktsregistreringskörning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Revenue Recognition Run Intäktsföringsköring Intäktsföringsköring eller -process Pekar ut en unik intäktsregistreringsberäkning eller -process C_RevenueRecognition_Run_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Plan Intäktsföringsplan Plan för att intäktsföra. En unik intäktsföringsplan C_RevenueRecognition_Plan_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Recognized Amount Recognized Amount null null RecognizedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Journal Verifikat Verifikat Huvudboksjournal innehåller en grupp av journalrader som beskriver en logisk affärstransaktion. GL_Journal_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.