Utgiftstyp (Fönster ID-234)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utgiftstyp

Beskrivning: Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på.

Hjälp: nullTAB: Utgiftstyp

Beskrivning: Underhåll utgiftsrapporttyper


Hjälp null


Fil:Utgiftstyp - Utgiftstyp - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Expense Type Utgiftstyp Utgifts rapporttyp null S_ExpenseType_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Category Skattekategori Skattekategori Skattekategori används för att gruppera skatter. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Produkt

Beskrivning: Product definition of Expense Type


Hjälp null


Fil:Utgiftstyp - Produkt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering för gruppering Klassificering kan användas för att gruppera produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Skattekategori Skattekategori Skattekategori används för att gruppera skatter. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Revenue Recognition Intäktsregistreringsmetod Registreringsmetod för intäkter Intäktsregistreringsmetoden visar hur man registrerar intäkterna för denna produkt. C_RevenueRecognition_ID
numeric(10)
Table Direct
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1) NOT NULL
List
Purchased Köpt Organisationen köper denna produkt Kryssruta köpt visar om denna produkt har köpts av den här organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Säljs Organisationen säljer denna produkt Kryssruta säljs visar om produkten säljs av denna organisation. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL till beskrivning URL till beskrivning null DescriptionURL
character varying(120)
URL
TAB: Pris

Beskrivning: Priser efter utgiftstyp


Hjälp Prisfliken visar list-, standard- och limitpriser för samtliga prislistor där produkten förekommer.


Fil:Utgiftstyp - Pris - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Price List Version Prislisteversion Identifierar ett unikt exemplar av en prislista Varje prislista kan ha flera versioner. Den vanligaste användningen av fältet är att ange datum för när prislistan är giltig. M_PriceList_Version_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Standard Price Pris Pris Pris är standardpris (eller normalpris) för en artikel i denna prislista. PriceStd
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Limit Price Limitpris Lägsta pris för en produkt Limitpriset är lägsta priset för en produkt i prislistans valuta. PriceLimit
numeric NOT NULL
Costs+Prices
TAB: Bokföring

Beskrivning: Definiera bokföringsparametrar


Hjälp Bokföringsfliken definierar standardinställningarna för att generera bokföringstransaktioner kring kundordrar och fakturor som innehåller den aktuella utgiftstypen. Detta gäller inte alla konton.


Fil:Utgiftstyp - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Asset Lager Konto för produkttillgång (lagersaldo) Lagerkontot är det konto som används för att värdera produkten i lager. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Inköp Konto för inköp Inköpskonto är det konto där utgifter rörande aktuell produkt registreras. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Produktomkostnader Konto för produktomkostnader för försålda varor Konto för produktomkostnader för försålda varor är det konto där kostnader relaterade till produkten registreras. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Inköpsprisskillnad Skillnaden mellan standardkostnad och inköpspris Inköpsprisskillnad används vid standardvärdering och visar skillnaden mellan standardkostnaden och inköpspriset. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisskillnad Skillnaden mellan kostnader och fakturans pris Fakturaprisskillnad är skillnaden mellan aktuella kostnader och fakturans pris. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Received Erhållen handelsrabatt Konto för erhållna rabatter Kontot för erhållna rabatter är det konto där rabatter på leverantörsfakturor registreras. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Lämnad handelsrabatt Konto för lämnade rabatter Konto där lämnade försäljningsrabatter registreras. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Försäljning Konto för att registrera försäljning (försäljningskonto) Försäljning är det försäljningskonto där försäljningsintäkter för denna produkt registreras. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.