Tillgång (Fönster ID-251)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Tillgång

Beskrivning: Tillgång används endera internt eller av kund

Hjälp: En individ skapas endera vid inköp eller leverans av en specifik produkt. En individ kan användas endera för intern uppföljning eller av en kund.TAB: Tillgång

Beskrivning: Tillgång som används internt eller av kund


Hjälp En tillgång skapas genom att antingen köpa eller leverera en produkt. En tillgång kan användas internt eller vara en kundtillgång.


Fil:Tillgång - Tillgång - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(255)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(255)
String
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Garantidatum Datum garanti förfaller Datum garanti förfaller eller tillgänglighet förfaller. GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Owned Ägd Organisationen äger tillgången Tillgången kanske inte är i besittning av organisationen men organisationen äger tillgången ändå. IsOwned
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Possession I besittning Tillgången är i besittning av organisationen Tillgångar som är i besittning av organisationen finns hos organisationen. Tillgångar som inte är i besittning av organisationen kan finnas hos kunden och kanske ägas av organisationen ändå. IsInPosession
character(1) NOT NULL
Yes-No
Lessor Lessor The Business Partner who rents or leases null Lease_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Lease Termination Lease Termination Lease Termination Date Last Date of Lease LeaseTerminationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
BPartner (Agent) BPartner (Agent) Business Partner (Agent or Sales Rep) null C_BPartnerSR_ID
numeric(10)
Table
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Search
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Table Direct
Location comment Kommentar till plats Kompletterande kommentar eller anmärkning angående denna plats null LocationComment
character varying(255)
String
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fully depreciated Fullt avskriven Fullt avskriven anläggningstillgång Fullt avskriven anläggningstillgång. IsFullyDepreciated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Usable Life - Years Användbarhetstid i år Antal år tillgången är användbar null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Användbarhetstid i månader Antal månader tillgången är användbar null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Last Maintenance Last Maintenance Last Maintenance Date null LastMaintenanceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Unit Last Unit Last Maintenance Unit null LastMaintenanceUnit
numeric(10)
Integer
Life use Livslängd Tillgångs livslängd i relevant enhet (antal gånger, timmar, etc.); innan den är obrukbar Livslängden anger hur länge en tillgång kan nyttjas - i relevant enhet såsom antal gånger, timmar, etc. - innan dess att tillgången är obrukbar. Fältet kan användas för beräkning av värdeminskning. LifeUseUnits
numeric
Integer
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric
Integer
Last Note Last Note Last Maintenance Note null LastMaintenanceNote
character varying(60)
String
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Next Maintenance Next Maintenance Next Maintenance Date null NextMaintenenceDate
timestamp without time zone
Date+Time
Next Unit Next Unit Next Maintenance Unit null NextMaintenenceUnit
numeric(10)
Integer
Disposed Avyttrad Tillgången är avyttrad Tillgången används inte mer och är avyttrad. IsDisposed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Asset Disposal Date Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
TAB: Asset Balances

Beskrivning: Asset Balance Report and Adjustments


Hjälp null


Fil:Tillgång - Asset Balances - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Asset Cost Asset Cost null null A_Asset_Cost
numeric
Amount
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumulated_Depr
numeric
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric NOT NULL
Number
Period Posted Period Posted null null A_Period_Posted
numeric(10)
Integer
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Accounting Setup

Beskrivning: Enter accounting setup information


Hjälp null


Fil:Tillgång - Accounting Setup - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1) NOT NULL
List
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10) NOT NULL
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10) NOT NULL
Integer
Depreciation Type Depreciation Type null null A_Depreciation_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Asset Spread Asset Spread null null A_Asset_Spread_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Method_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Convention Type Convention Type null null A_Depreciation_Conv_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric NOT NULL
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric NOT NULL
Number
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(40)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(40)
Account
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
List
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
character varying(22)
Account
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
character varying(22)
Account
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
character varying(22)
Account
TAB: Cost Details

Beskrivning: Cost Detail


Hjälp null


Fil:Tillgång - Cost Details - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Source of Entry Source of Entry null null A_SourceType
character varying(3)
List
Journal Batch Verifikationsbunt Verifikationsbunt. Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. GL_JournalBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10)
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(510)
String
Asset value Bokfört värde Bokfört värde null AssetValueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
TAB: Leverans

Beskrivning: Leverans eller tillgänglighet


Hjälp Leverans- eller tillgänglighetsregister.


Fil:Tillgång - Leverans - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Download Product Download Product downloads Define download for a product. If the product is an asset, the user can download the data. M_ProductDownload_ID
numeric(10)
Table Direct
Movement Date Förflyttningsdatum Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(40)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(40)
String
Shipment/Receipt Line Rad följesedel/utleverans Rad på följesedel eller utleveransdokument Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans. M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Message ID Meddelande-ID E-postmeddelande-ID SMTP meddelande-ID för spårbarhet MessageID
character varying(120)
String
Delivery Confirmation Leveransbekräftelse E-post leveransbekräftelse null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
URL URL URL URL är en internet adress för denna affärspartner URL
character varying(120)
URL
Referrer Hänvisad från Hänvisande webadress null Referrer
character varying(255)
String
Remote Addr Fjärradress Alternativ eller extern adress Fjärradress är en alternativ eller extern adress. Remote_Addr
character varying(60)
String
Remote Host Fjärrvärddator null null Remote_Host
character varying(60)
String
TAB: Asset Usage

Beskrivning: Record Asset Usage


Hjälp null


Fil:Tillgång - Asset Usage - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
UseDate UseDate null null UseDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
TAB: Asset History

Beskrivning: Detail asset transaction history


Hjälp null


Fil:Tillgång - Asset History - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Details Details null null TextDetails
character varying(60) NOT NULL
String
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character varying(10)
List
ChangeType ChangeType null null ChangeType
character varying(3) NOT NULL
List
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated By Uppdaterad av Användare som uppdaterade posten Uppdaterad av fältet innehåller den användares namn som uppdaterade posten UpdatedBy
numeric(10) NOT NULL
Table
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10)
Table Direct
Period Start Period Start null null A_Period_Start
numeric(10)
Integer
Period End Period End null null A_Period_End
numeric(10)
Integer
DepreciationType DepreciationType null null DepreciationType
character varying(10)
Table
Depreciation Manual Amount Depreciation Manual Amount null null A_Depreciation_Manual_Amount
numeric
Amount
Depreciation Manual Period Depreciation Manual Period null null A_Depreciation_Manual_Period
character varying(2)
List
Depreciation Variable Perc. Depreciation Variable Perc. null null A_Depreciation_Variable_Perc
numeric
Number
Depreciation Table Header Depreciation Table Header null null A_Depreciation_Table_Header_ID
numeric(10)
Table
Depreciation Calculation Type Depreciation Calculation Type null null A_Depreciation_Calc_Type
character varying(10)
Table
Asset Spread Type Asset Spread Type null null A_Asset_Spread_Type
character varying(10)
Table
ConventionType ConventionType null null ConventionType
character varying(10)
Table
Salvage Value Salvage Value null null A_Salvage_Value
numeric
Amount
Split Percentage Split Percentage null null A_Split_Percent
numeric
Number
Owned Ägd Organisationen äger tillgången Tillgången kanske inte är i besittning av organisationen men organisationen äger tillgången ändå. IsOwned
character(1)
Yes-No
In Possession I besittning Tillgången är i besittning av organisationen Tillgångar som är i besittning av organisationen finns hos organisationen. Tillgångar som inte är i besittning av organisationen kan finnas hos kunden och kanske ägas av organisationen ändå. IsInPosession
character(1)
Yes-No
Depreciate Avskrivning Tillgången används internt och kommer att skrivas av Tillgången används internt och avskrivning görs. IsDepreciated
character(1)
Yes-No
Fully depreciated Fullt avskriven Fullt avskriven anläggningstillgång Fullt avskriven anläggningstillgång. IsFullyDepreciated
character(1)
Yes-No
Disposed Avyttrad Tillgången är avyttrad Tillgången används inte mer och är avyttrad. IsDisposed
character(1)
Yes-No
Revaluation Calculation Method Revaluation Calculation Method null null A_Reval_Cal_Method
character varying(3)
String
ChangeAmt ChangeAmt null null ChangeAmt
numeric
Amount
Asset value Bokfört värde Bokfört värde null AssetValueAmt
numeric
Amount
Asset Book value amt. Asset Book value amt. null null AssetBookValueAmt
numeric
Amount
Asset Accum. Depreciation Amt. Asset Accum. Depreciation Amt. null null AssetAccumDepreciationAmt
numeric
Amount
Market value Amount Marknadsvärde Inventariens marknadsvärde För rapportering, tillgångens marknadsvärdesbelopp AssetMarketValueAmt
numeric
Amount
Original Qty Original Qty null null A_QTY_Original
numeric
Number
Quantity Quantity null null A_QTY_Current
numeric
Number
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone
Date
Asset Creation Date Asset Creation Date null null A_Asset_CreateDate
timestamp without time zone
Date
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Asset Depreciation Date Inventariens avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. AssetDepreciationDate
timestamp without time zone
Date
Asset Reval. Date Asset Reval. Date null null A_Asset_RevalDate
timestamp without time zone
Date
Asset Disposal Date Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades null AssetDisposalDate
timestamp without time zone
Date
Usable Life - Years Användbarhetstid i år Antal år tillgången är användbar null UseLifeYears
numeric(10)
Integer
Usable Life - Months Användbarhetstid i månader Antal månader tillgången är användbar null UseLifeMonths
numeric(10)
Integer
Life use Livslängd Tillgångs livslängd i relevant enhet (antal gånger, timmar, etc.); innan den är obrukbar Livslängden anger hur länge en tillgång kan nyttjas - i relevant enhet såsom antal gånger, timmar, etc. - innan dess att tillgången är obrukbar. Fältet kan användas för beräkning av värdeminskning. LifeUseUnits
numeric(10)
Integer
Use units Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ null UseUnits
numeric(10)
Integer
Asset ID Asset ID null null A_Parent_Asset_ID
numeric(10)
Table
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Table
Lot No Partinummer Partinummer (alfanumeriskt) Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de). Lot
character varying(40)
String
Serial No Serienummer Produktens serienummer Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett SerNo
character varying(40)
String
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(40)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table
Asset Cost Account Asset Cost Account null null A_Asset_Acct
numeric(10)
Account
Depreciation Expense Account Depreciation Expense Account null null A_Depreciation_Acct
numeric(10)
Account
Accumulated Depreciation Accumulated Depreciation null null A_Accumdepreciation_Acct
numeric(10)
Account
Disposal Revenue Disposal Revenue null null A_Disposal_Revenue
character varying(22)
Account
Loss on Disposal Loss on Disposal null null A_Disposal_Loss
character varying(22)
Account
Revaluation Cost Offset for Current Year Revaluation Cost Offset for Current Year null null A_Reval_Cost_Offset
numeric(10)
Integer
Revaluation Cost Offset for Prior Year Revaluation Cost Offset for Prior Year null null A_Reval_Cost_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Current Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Cur
numeric(10)
Integer
Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year Revaluation Accumulated Depreciation Offset for Prior Year null null A_Reval_Accumdep_Offset_Prior
numeric(10)
Integer
Revaluation Expense Offs Revaluation Expense Offs null null A_Reval_Depexp_Offset
numeric(10)
Integer
Asset Change Asset Change null null A_Asset_Change_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Issue Project

Beskrivning: Automatic Issue Reporting


Hjälp null


Fil:Tillgång - Issue Project - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
System Status System Status Status of the system - Support priority depends on system status System status helps to prioritize support resources SystemStatus
character(1) NOT NULL
List
Statistics Statistics Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics as well as general anonymous statistics StatisticsInfo
character varying(60)
String
Profile Profile Information to help profiling the system for solving support issues Profile information do not contain sensitive information and are used to support issue detection and diagnostics ProfileInfo
character varying(60)
String
TAB: Finance Information

Beskrivning: Finace Information for the Asset


Hjälp null


Fil:Tillgång - Finance Information - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Contract Date Contract Date null null A_Contract_Date
timestamp without time zone
Date
Contract Expiration Date Contract Expiration Date null null A_Expired_Date
timestamp without time zone
Date
Monthly Payment Monthly Payment null null A_Monthly_Payment
numeric
Amount
Payment Due Date Payment Due Date null null A_Due_On
character varying(22)
List
Purchase Option Purchase Option null null A_Purchase_Option
character(1)
Yes-No
Option Purchase Price Option Purchase Price null null A_Purchase_Price
numeric
Amount
Purchase Option Credit Purchase Option Credit null null A_Purchase_Option_Credit
numeric(10)
Integer
Purchase Option Credit % Purchase Option Credit % null null A_Purchase_Option_Credit_Per
numeric
Number
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
Text
TAB: License Information

Beskrivning: License Information for Asset


Hjälp null


Fil:Tillgång - License Information - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Account State Kontots tillstånd Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare A_State
character varying(60)
String
Issuing Agency Issuing Agency null null A_Issuing_Agency
character varying(22)
String
License No License No null null A_License_No
character varying(120)
String
License Fee License Fee null null A_License_Fee
numeric
Amount
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Insurance Information

Beskrivning: Insurance Information for asset


Hjälp null


Fil:Tillgång - Insurance Information - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Insurance Company Insurance Company null null A_Insurance_Co
character varying(22)
String
Policy Number Policy Number null null A_Policy_No
character varying(100)
String
Policy Renewal Date Policy Renewal Date null null A_Renewal_Date
timestamp without time zone
Date
Insurance Premium Insurance Premium null null A_Ins_Premium
numeric
Amount
Replacement Costs Replacement Costs null null A_Replace_Cost
numeric
Amount
Insured Value Insured Value null null A_Ins_Value
numeric
Amount
Text Text null null Text
character varying(510)
String
TAB: Tax Information

Beskrivning: Tax information for asset


Hjälp null


Fil:Tillgång - Tax Information - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Tax Entity Tax Entity null null A_Tax_Entity
character varying(22)
String
Account State Kontots tillstånd Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare Tillståndet av kreditkortet eller kontots ägare A_State
character varying(60)
String
Purchased New? Purchased New? null null A_New_Used
character(1)
Yes-No
Finance Method Finance Method null null A_Finance_Meth
character varying(2)
List
Investment Credit Investment Credit null null A_Investment_CR
numeric(10)
Integer
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(510)
String
TAB: Other Information

Beskrivning: Other information associated with asset


Hjälp null


Fil:Tillgång - Other Information - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
User 1 User 1 null null A_User1
character varying(3)
String
User 10 User 10 null null A_User10
character varying(3)
String
User 2 User 2 null null A_User2
character varying(3)
String
User 11 User 11 null null A_User11
character varying(10)
String
User 3 User 3 null null A_User3
character varying(3)
String
User 12 User 12 null null A_User12
character varying(10)
String
User 4 User 4 null null A_User4
character varying(3)
String
User 13 User 13 null null A_User13
character varying(10)
String
User 5 User 5 null null A_User5
character varying(3)
String
User 14 User 14 null null A_User14
character varying(10)
String
User 6 User 6 null null A_User6
character varying(3)
String
User 15 User 15 null null A_User15
character varying(10)
String
User 7 User 7 null null A_User7
character varying(3)
String
User 8 User 8 null null A_User8
character varying(3)
String
User 9 User 9 null null A_User9
character varying(3)
String
Text Text null null Text
character varying(510)
Memo


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.