Affärspartnergrupp (Fönster ID-192)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Affärspartnergrupp

Beskrivning: Underhåll affärspartnergrupp

Hjälp: Affärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner.TAB: Affärspartnergrupp

Beskrivning: Affärspartnergrupper för standardvärden i bokföringsrapporter


Hjälp Fliken Affärspartnergrupp skapar en möjlighet att koppla en affärspartner till standardvärden för rapporter och bokföring.


Fil:Affärspartnergrupp - Affärspartnergrupp - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Base Priority Base Base of Priority When deriving the Priority from Importance, the Base is "added" to the User Importance. PriorityBase
character(1)
List
Confidential Info Confidential Info Can enter confidential information When entering/updating Requests over the web, the user can mark his info as confidential IsConfidentialInfo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Purchase Pricelist Inköpsprislista Prislista som används av aktuell affärspartner Inköpsprislista identifierar leverantörsprislistan för produkter som organisationen köper in. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
Discount Schema Rabattschema Schema för beräkning av procentuell rabatt Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Rabattschema inköpsorder Schema för beräkning av procentuell inköpsrabatt. null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Credit Watch % Credit Watch % Credit Watch - Percent of Credit Limit when OK switches to Watch If Adempiere maintains credit status, the status "Credit OK" is moved to "Credit Watch" if the credit available reaches the percent entered. If not defined, 90% is used. CreditWatchPercent
numeric
Number
Price Match Tolerance Price Match Tolerance PO-Invoice Match Price Tolerance in percent of the purchase price Tolerance in Percent of matching the purchase order price to the invoice price. The difference is posted as Invoice Price Tolerance for Standard Costing. If defined, the PO-Invoice match must be explicitly approved, if the matching difference is greater then the tolerance.

Example: if the purchase price is $100 and the tolerance is 1 (percent), the invoice price must be between $99 and 101 to be automatically approved.

PriceMatchTolerance
numeric
Number
Dunning Kravhantering Kravhanteringsregler för förfallna fakturor Kravhanteringsregler för förfallna fakturor. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Bokföring

Beskrivning: Definiera bokföring


Hjälp Bokföringsfliken definierar standardkonton för alla affärspartners som hänvisar till den här gruppen. Standardvärdena kan, om så krävs, modifieras för respektive affärspartner.


Fil:Affärspartnergrupp - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Kundfordringar Konto för kundfordringar Kundfordringar är kontot som används för att bokföra transaktioner för kundfordringar. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Dellikvid Konto för dellikvider Konto för dellikvider är kontot som används för att bokföra dellikvider från kund. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Given rabatt vid betalning Konto för given betalningsrabatt Konto för att registrera givna rabatter. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Kundförluster Konto för konstaterade kundförluster Konto där konstaterade kundförluster registreras. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Fakturerat men ej levererat gods Konto för fakturerat men ej levererat gods eller tjänster På konto för fakturerat men ej levererat gods registreras fakturerat men ej levererat gods eller tjänster. Används i inkomstregistrering. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Leverantörsskulder Konto för leverantörsskulder Kontot för leverantörsskulder används för att registrera transaktioner för leverantörsskulder V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Leverantörsskulder för tjänster Konto för leverantörsskulder för tjänster Kontot för leverantörsskulder för tjänster används för att registrera leverantörsskulder för tjänster. Detta används enbart om man behöver skilja mellan leverantörsskulder för tjänster och leverantörsskulder för produkter V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Kortfristiga leverantörsfordringar Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att registrera förbetalningar till en leverantör. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Erhållen rabatt vid betalning Konto för erhållna betalrabatter Konto för att registrera erhållna rabatter. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Ej fakturerade inleveranser Konto för inleveranser vi ej blivit fakturerade för Konto för ej fakturerade inleveranser är det konto som används för att registrera inleveranser vi ännu inte fått leverantörsfaktura för. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Copy Accounts Kopiera konton Kopiera och skriv över konton för affärspartnergruppen. null Processing
character(1)
Button
TAB: Assigned Partners

Beskrivning: Business Partners in Group


Hjälp null


Fil:Affärspartnergrupp - Assigned Partners - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Group Affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Namn 2 Ytterligare namn null Name2
character varying(60)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Kreditstatus Kreditstatus Endast för dokumentation SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Öppen balans Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID Org nr persons-/organisations- nummer Denna enhets persons-/organisations- nummer TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Undantagen skatt Denna affärspartner skattbefrias Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser. IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Nummer Internationell standard för att identifiera ett företag Används för EDI (elektronisk penningöverföring ) - För detaljer se www.dnb.com/US/duns_update/index.html DUNS
character(11)
String
Reference No Referensnummer Kundnummer eller leverantörsnummer hos affärspartnern Referensnummer skrivs ut på fakturor så att affärspartnern kan känna igen fakturan ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC NAICS/SIC Standardindustrikod eller en senare version NAIC- http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS/SIC är koder som gäller för denna affärspartner. Se http://www.osha.gov/oshstats/sicser.html NAICS
character(6)
String
Rating Betydelse Rankning över hur viktig affärspartnern är Betydelsen visar en ranking över hur viktig affärspartnern är. Rating
character(1)
String
URL URL URL URL är en internet adress för denna affärspartner URL
character varying(120)
URL
Language Language Language for this Business Partner if Multi-Language enabled The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. AD_Language
character varying(6)
Table
Prospect Aktivt prospekt Någon som kanske blir en kund men inte är det än Aktiv eventuell kund är någon som kanske blir en kund mer inte är det än, alltså ett prospekt. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Potential Life Time Value Potentiellt livstidsvärde Förvänta total inkomst Potentiellt livstidsvärde är den förväntade totala inkomsten som denna affärspartner kan inbringa. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Faktiskt livstidsvärde Faktiskt livstidsvärde intäkter Faktiskt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Förvärvskostnad Kostnad för att få denna eventuella kandidat som kund Visar kostnaden för att få denna eventuella kandidat som kund. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Anställda Antal anställda Antal anställda hos denna affärspartner. Fältet visas endast för potentiella affärspartners (prospekt). NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Andel Andelen av kundens affärer visas i procent Andel är procenten av denna affärspartners volym av varor som används av företaget ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Försäljningsvolym i tusental Summa av försäljningsvolymen Försäljningsvolym är summan av försäljningsvolymen för en affärspartner SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Första försäljningsdatum Första försäljningsdatum Första försäljningsdatum är datum för den första försäljningen till denna affärspartner. FirstSale
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.