Betalningsbatch (Fönster ID-303)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Betalningsbatch

Beskrivning: Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring.

Hjälp: Elektronisk överföring av en samling av betalningar.TAB: Betalningsbatch

Beskrivning: Bearbeta betalningsbatch


Hjälp Betalningsbatch med elektroniska betalningstransaktioner.


Fil:Betalningsbatch - Betalningsbatch - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Payment Batch Betalningsbunt null null C_PaymentBatch_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Processor Betalningsmotor Betalningstjänst för elektroniska betalningar Betalningstjänst för elektroniska betalningar. C_PaymentProcessor_ID
numeric(10)
Table Direct
Processing date Processdatum null null ProcessingDate
timestamp without time zone
Date
Process Now Starta process null null Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Betalning

Beskrivning: Visa betalningsinformation


Hjälp null


Fil:Betalningsbatch - Betalning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Batch Betalningsbunt null null C_PaymentBatch_ID
numeric(10)
Table Direct
Document No Dokument Nr Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".

If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Receipt Inbetalning Inbetalning null IsReceipt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Transaktionsdatum Transaktionsdatum Datum på transaktionen. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Prepayment Försäljningslistpris ink skatt null null IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment amount Betalningsbelopp Belopp att betala Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Kundförlust Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera WriteOffAmt
numeric
Amount
Discount Amount Rabattbelopp Beräknat rabattbelopp Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad. DiscountAmt
numeric
Amount
Over/Under Payment Över-/underbetalningsbelopp Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning) Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av. OverUnderAmt
numeric
Amount
Tender type Betalsätt Betalsätt Betalsätt är den metod som används för betalningen (kontant, kreditkort, check, överföring). TenderType
character(1) NOT NULL
List
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.