Användare (Fönster ID-108)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Användare

Beskrivning: Underhåll systemanvändare.

Hjälp: Fönstret för att underhålla systemanvändare gör det möjligt för dig att lägga upp varje användare av systemet. Användare loggar in i systemet och har tillgång till olika funktionalitet genom en eller flera roller.TAB: Användare

Beskrivning: Användare


Hjälp Användarfliken definierar inloggning för användare som har tillgång till systemet.


Fil:Användare - Användare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Search Key Search Key Search key for the record in the format required 7 bit lower case alpha numeric - max length 8 - can be used for operating system names. Value
character varying(40)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comments Kommentar Kommentar eller ytterligare information Kommentarfältet tillåter valfri och nästan obegränsad inmatning av ytterligare information. Comments
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Password Lösenord Lösenord av valfri längd (matcha gemener/VERSALER) Lösenord för denna användaridentitet kan vara av vilken längd som helst (matcha gemener/VERSALER). Lösenord krävs för att identifiera behöriga användare. Password
character varying(1024)
String
Title Titel Identifierare för denna enhet Identifiering för denna enhet. Title
character varying(40)
String
User PIN User PIN null null UserPIN
character varying(20)
String
Birthday Födelsedag Födelsedag eller årsdag Födelsedag eller årsdag Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefonnr 2 Alternativt telefonnummer Telefon 2 är ett alternativt telefonnummer. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
Notification Type Notification Type Type of Notifications Emails or Notification sent out for Request Updates, etc. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Position Job Position null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Full BP Access The user/contact has full access to Business Partner information and resources If selected, the user has full access to the Business Partner (BP) information (Business Documents like Orders, Invoices - Requests) or resources (Assets, Downloads). If you deselect it, the user has no access rights unless, you explicitly grant it in tab "BP Access" IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail User ID E-postanvändaridentitet Användaridentitet i e-postsystemet Användaridentitet i e-postsystemet brukar vara textsträngen som dyker upp före @ i e-postadressen. Krävs om e-postservern kräver verifikation för att kunna skicka e-post. EMailUser
character varying(60)
String
EMail User Password E-postanvändarlösenord Lösenord till din e-postanvändaridentitet Krävs om e-postservern kräver verifikation för att kunna skicka e-post. EMailUserPW
character varying(255)
String
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10)
Search
LDAP User Name Authorize via LDAP Authorize via LDAP (directory) services The user is authorized via LDAP. If LDAP authorization cannot be obtained, access is refused - the password is ignored for local access. LDAPUser
character varying(60)
String
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Connection Profile Connection Profile How a Java Client connects to the server(s) Depending on the connection profile, different protocols are used and tasks are performed on the server rather then the client. Usually the user can select different profiles, unless it is enforced by the User or Role definition. The User level profile overwrites the Role based profile. ConnectionProfile
character(1)
List
Auto expand menu Auto expand menu If ticked, the menu is automatically expanded null IsMenuAutoExpand
character(1)
List
Greeting Hälsning Hälsningsfras Hälsningsfras C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Verify EMail Verify Date Email was verified null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Last Contact Senast kontaktad Datum då affärspartnern senast kontaktades Senaste kontaktad anger det datum då denna affärspartner senast kontaktades. LastContact
timestamp without time zone
Date
Verification Info E-postverifiering Verifiering av e-postadress Fältet innehåller det datum e-postadressen har blivit verifierad. EMailVerify
character varying(40)
String
Last Result Senaste utfall Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen. LastResult
character varying(255)
String
Locked Locked null null IsLocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Account Locked Date Account Locked null null DateAccountLocked
timestamp without time zone
Date+Time
Failed Login Count Failed Login Count null null FailedLoginCount
numeric(10) NOT NULL
Integer
Date Last Login Date Last Login null null DateLastLogin
timestamp without time zone
Date+Time
No Password Reset No Password Reset null null IsNoPasswordReset
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Password Changed Date Password Changed null null DatePasswordChanged
timestamp without time zone
Date+Time
Expired Expired null null IsExpired
character(1) NOT NULL
Yes-No
Security Question Security Question null null SecurityQuestion
character varying(1024)
String
Answer Answer null null Answer
character varying(1024)
String
TAB: Användarroll

Beskrivning: Användarroll


Hjälp Fliken användarroll definierar de roller varje användare kan ha. Rollerna bestämmer vilka fönster, arbetsuppgifter, processer och arbetsflöden en användare har tillgång till.


Fil:Användare - Användarroll - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Role Roll Ansvarsroll Rollen bestämmer säkerhet och tillgång för en användare. AD_Role_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Ersättare

Beskrivning: Ersättare för användare


Hjälp En användare som kan agera istället för denna användare.


Fil:Användare - Ersättare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
User Substitute Ersättare till användare Ersättare till användare En användare som kan agera istället för en annan användare. AD_User_Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Substitute Ersättare En ersättare som kan användas istället Ersättare som kan användas istället för denna. Substitute_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
TAB: Org Assignment

Beskrivning: User Assigment to Organization


Hjälp Assign Users to Organizations


Fil:Användare - Org Assignment - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
TAB: Org Access

Beskrivning: Maintain User Org Access


Hjälp Add the client and organizations the user has access to. Entries here are ignored, if in the Role, User Org Access is not selected or the role has access to all roles.
Note that access information is cached and requires re-login or reset of cache.


Fil:Användare - Org Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Read Only Skrivskyddat Fältet är skrivskyddat Kryssrutan skrivskyddat visar att detta fält bara kan läsas. Det kan inte användas för att uppdatera databasen IsReadOnly
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: User Mail

Beskrivning: Mail sent to the user


Hjälp Archive of mails sent to users


Fil:Användare - User Mail - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Mail Template Brevmall Textmall för att sända brev via posten Textmall för att sända brev via posten. R_MailText_ID
numeric(10)
Table Direct
Mail Message Mail Message Web Store Mail Message Template null W_MailMsg_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Message ID Meddelande-ID E-postmeddelande-ID SMTP meddelande-ID för spårbarhet MessageID
character varying(120)
String
Subject Subject Email Message Subject Subject of the EMail Subject
character varying(255)
String
Mail Text Brevtext Text som används i [snigel]postmeddelande Brevtext avser den text som används i [snigelpost]brev. MailText
character varying(2000)
Text
Delivery Confirmation Leveransbekräftelse E-post leveransbekräftelse null DeliveryConfirmation
character varying(120)
String
Delivered Levererade null null IsDelivered
character(1)
List
TAB: Queries

Beskrivning: View and maintain saved queries


Hjälp null


Fil:Användare - Queries - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Validation code Bekräftelsekod Bekräftelsekod Bekräftelsekoden visar datum, tid och meddelande till felet. Code
character varying(2000)
Text Long
TAB: LDAP Access

Beskrivning: User Access via LDAP


Hjälp null


Fil:Användare - LDAP Access - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Ldap Processor Ldap Processor LDAP Server to authenticate and authorize external systems based on Adempiere The LDAP Server allows third party software (e.g. Apache) to use the users defined in the system to authenticate and authorize them. There is only one server per Adempiere system. The "o" is the Client key and the optional "ou" is the Interest Area key. AD_LdapProcessor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Intresseområde Intresseområde eller ämne Intresseområde visar intresse i ett ämne för en specifik kontaktperson. Intresseområde kan användas till marknadsföringskampanjer R_InterestArea_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Error Error An Error occured in the execution null IsError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Sammanfattning Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. Summary
character varying(2000)
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.