Enheter (Fönster ID-120)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Enheter

Beskrivning: Underhåll av enheter

Hjälp: Fönstret för underhåll av enheter används för att definiera de icke monetära enheter som används i systemet. Du kan också bestämma om någon konvertering mellan olika enheter är tillåten och hur den i så fall ska gå till. Systemet tillhandahåller ett antal standardregler för konvertering mellan olika enheter (t ex minuter, timmar, dagar etc) om inte dessa har definierats specifikt i det här fönstret. Konverteringar måste vara direkta (d v s om du endast har angett en konverteringsfaktor mellan A-B och B-C, så kan inte systemet konvertera från A-C. Denna konverteringsfaktor måste specificeras explicit)TAB: Enhet

Beskrivning: Definiera mätenhet


Hjälp Enhetsfliken definierar en icke monetär mätenhet.


Fil:Enheter - Enhet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Code EDI kod EDI kod (Elektronic Data Interchange) EDI kod visar EDI X12 kod, data element 355 (enhet eller måttenhet) X12DE355
character varying(4) NOT NULL
String
Symbol Symbol Symbol for en måttenhet Symbolen som visas och skrivs ut för en måttenhet UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
UOM Type UOM Type null null UOMType
character varying(2)
List
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standard avrundning Regel för avrundning av beräknade belopp Standard avrundning är antalet decimaler som beloppen avrundas till för bokföringstransaktioner och dokument StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Kostnadsprecision Avrundning som används i beräkningar Kostnadsprecision är antal decimalplatser som summor avrundas till i kostnadsberäkningar. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Översättning

Beskrivning: Översättning av måttenhet


Hjälp null


Fil:Enheter - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Symbol Symbol Symbol for en måttenhet Symbolen som visas och skrivs ut för en måttenhet UOMSymbol
character varying(10)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
TAB: Omvandling

Beskrivning: Definiera standard för omvandling av måttenheter


Hjälp Omvandlingsfliken definierar konstanter för omvandling av måttenheter. Systemet innehåller ett antal automatiska enhetsomvandlingar (t. ex. mellan minuter, timmar, dygn, arbetsdagar, etc.) även om dessa inte är explicit definieras här. Omvandlingar måste ske utan mellansteg (d. v. s. om det bara finns en omvandling mellan A och B och en mellan B och C så kan inte systemet omvandla direkt från A till C, utan detta måste i så fall definieras explicit).


Fil:Enheter - Omvandling - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UoM To Måttenhet till Mål- eller destinationsmåttenhet Är måttenhet för resultatet vid en måttenhetsomvandling från en måttenhet till en annan. C_UOM_To_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Multiply Rate Multiplikator Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Delningskurs För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.