Beräkna provisioner (Fönster ID-210)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Beräkna provisioner

Beskrivning: Kontrollera och modifiera provision:

Hjälp: Provisonsresultats fönstret visar resultatet av bearbetade provisioner. När du väljer skapa provision i provisions fönstret, så visas resultatet här. Om du är nöjd med resultatet, skapa en leverantörsfaktura för att betala provisionen.TAB: Provisionskörning

Beskrivning: Provisionskörning för en period


Hjälp Provisionskörning för en period som definierats i provisionsfönstret.


Fil:Beräkna provisioner - Provisionskörning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Commission Run Provisionsberäkning Provisionsberäkning eller process Provisionsberäkning är en unik beräkning av provisionen. När en provision beräknas i provisionsfönster visas detta provisionsberäkningsnummer. C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Provision Provisionsnyckel Provisionsnyckel är en unik markering av en grupp av provisionsregler. C_Commission_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Start Date Startdatum Det första gällande datumet (inklusive) Startdatumet är det första gällande datumet (inklusive) av ett datum omfång StartDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Create Invoice Skapa faktura. Skapa faktura baserad på beräknad provision. null Processing
character(1)
Button
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Provision

Beskrivning: Provisionsradsbelopp


Hjälp För varje rad i provisionsdokumentet skapas en rad. Det går att skriva över belopp och kvantitet för att modifiera provisionsbeloppet, men det rekommenderade är att skapa ytterligare rader med provisionsdetaljer. Observera att manuella ändringar inte kommer att överensstämma med provisionsdetaljerna.


Fil:Beräkna provisioner - Provision - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Commission Amount Provisionsbelopp Beräknat provisionsbelopp Beräknat provisionsbelopp är resultatet av en provisionsberäkning. C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Run Provisionsberäkning Provisionsberäkning eller process Provisionsberäkning är en unik beräkning av provisionen. När en provision beräknas i provisionsfönster visas detta provisionsberäkningsnummer. C_CommissionRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Line Provisionsrad Provisionsrad Provisionsraden är en unik instans av en provisionsberäkning. Om provisionsberäkningen körs i summeringsläge finns en enkel rad som representerar det valda dokumentets totalsummor. Om provisionsberäkningen körs i detaljläge finns en rad för varje dokument i beräkningen. C_CommissionLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity Faktisk mängd Faktisk mängd Faktisk mängd är mängden refererat på ett dokument. ActualQty
numeric NOT NULL
Quantity
Commission Amount Provisionsbelopp Provisionsbelopp Visar det totala beräknade provisionsbeloppet. Det baseras på parametrar som är definierade för denna provisionsberäkning. CommissionAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Provisionsdetaljer

Beskrivning: Detaljerad provisionsinformation


Hjälp Det går att ändra belopp och kvantiteter i detaljregistret, men det rekommenderas att i stället lägga till nya rader med korrigeringar. Beloppen omvandlas från transaktionsvalutan till provisionsvalutan (som definieras i provisionsfönstret) med utgångspunkt från startdatum och avistakursen.


Fil:Beräkna provisioner - Provisionsdetaljer - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Commission Detail Provisionsdetalj Stödinformation till provisionsbeloppsfält Provisionsbelopp ger stödjande information till en provisionsberäkning. Varje dokumentrad som var en del av provisionsberäkningen syns här. C_CommissionDetail_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Commission Amount Provisionsbelopp Beräknat provisionsbelopp Beräknat provisionsbelopp är resultatet av en provisionsberäkning. C_CommissionAmt_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Reference Referens Källans dokumentnummer Referens är källans dokumentnummer Reference
character varying(60)
String
Purchase Order Line Orderrad Orderrad Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Info Information Information Visar information från källdokumentraden. Info
character varying(60)
String
Actual Amount Faktiskt belopp Faktiskt belopp Faktiskt belopp visar det överenskomna beloppet på ett dokument. ActualAmt
numeric NOT NULL
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Actual Quantity Faktisk mängd Faktisk mängd Faktisk mängd är mängden refererat på ett dokument. ActualQty
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.