Produktkategori (Fönster ID-144)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Produktkategori

Beskrivning: Underhåll produktkategori

Hjälp: Produktkategorin ger dig möjlighet att definiera grupper av produkter. De här grupperna kan användas vid generering av prislistor, definiera marginaler och för att underlätta kopplingen av olika kontoparametrar till produkter.TAB: Produktkategori

Beskrivning: Definiera produktkategori


Hjälp The Product Category defines unique groupings of products. Product categories can be used in building price lists.


Fil:Produktkategori - Produktkategori - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Parent Product Category Parent Product Category null null M_Product_Category_Parent_ID
numeric(10)
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Material Policy Material Policy Material Movement Policy The Material Movement Policy determines how the stock is flowing (FiFo or LiFo) if a specific Product Instance was not selected. The policy can not contradict the costing method (e.g. FiFo movement policy and LiFo costing method). MMPolicy
character(1) NOT NULL
List
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Planned Margin % Förväntad marginal % Projektets förvänatde marginal i procent Projektets förväntade marginal procent är den förväntade marginal procent för detta projekt eller projekt rad. PlannedMargin
numeric NOT NULL
Number
Asset Group Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Bokföring

Beskrivning: Bokföringsparametrar


Hjälp Fliken Bokföringsparametrar definierar standardparametrar för bokföringen. Alla produkter som ingår i en viss produktkategori kan ärva kategorins standartparametrar för bokföring.


Fil:Produktkategori - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kostnadsmetod Hur kostnader beräknas Metod för hur kostnaderna beräknas (standard, genomsnitt). CostingMethod
character(1)
List
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1)
List
Product Asset Lager Konto för produkttillgång (lagersaldo) Lagerkontot är det konto som används för att värdera produkten i lager. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Inköp Konto för inköp Inköpskonto är det konto där utgifter rörande aktuell produkt registreras. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10)
Account
Product COGS Produktomkostnader Konto för produktomkostnader för försålda varor Konto för produktomkostnader för försålda varor är det konto där kostnader relaterade till produkten registreras. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Inköpsprisskillnad Skillnaden mellan standardkostnad och inköpspris Inköpsprisskillnad används vid standardvärdering och visar skillnaden mellan standardkostnaden och inköpspriset. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisskillnad Skillnaden mellan kostnader och fakturans pris Fakturaprisskillnad är skillnaden mellan aktuella kostnader och fakturans pris. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Erhållen handelsrabatt Konto för erhållna rabatter Kontot för erhållna rabatter är det konto där rabatter på leverantörsfakturor registreras. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Lämnad handelsrabatt Konto för lämnade rabatter Konto där lämnade försäljningsrabatter registreras. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Försäljning Konto för att registrera försäljning (försäljningskonto) Försäljning är det försäljningskonto där försäljningsintäkter för denna produkt registreras. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Copy Accounts Kopiera konton Kopiera och skriv över konton för produktkategorin. Processen för att kopiera konton kommer att ta alla konton som definierats för en produktkategori och kopiera dem till alla produkter som hör till gruppen. Om någon produkt redan är kopplad till något konto kommer denna information att skrivas över. Processing
character(1)
Button
TAB: Tilldelade produkter

Beskrivning: Produkter som placerats i en produktkategori


Hjälp null


Fil:Produktkategori - Tilldelade produkter - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1) NOT NULL
List
Expense Type Utgiftstyp Utgifts rapporttyp null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resurs Resurs null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Featured in Web Store Visas extra tydligt i webbshop Om vald, visas produkten redan från början samt efter en ospecificerad sökning När produkterna i webbshoppen visas, kommer den här produkten att visas redan från början samt om inget särskilt sökkriterium anges. Produkten måste finnas i prislistan för att kunna visas. IsWebStoreFeatured
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.