Partikontroll (Fönster ID-258)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Partikontroll

Beskrivning: Partikontroll

Hjälp: Definitioner för att skapa batchnummer för produkter.TAB: Partikontroll

Beskrivning: Kontroll av produktparti


Hjälp Definition för att skapa produktpartinummer.


Fil:Partikontroll - Partikontroll - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Lot Control Partikontroll Produktpartikontroll Definition för att skapa partinummer för produkter M_LotCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Startnummer Startnummer/position Startnumret är startnummer för dokumentet eller positionen. StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Increment Öka med Nummer att öka senaste dokumentnummer med The number to increment the last document number by Visar det nummer som ska användas för att öka det senaste dokumentnumret med för att få fram nästa nummer i sekvensordning. IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Nästa Nästa nummer att använda Nästa nummer att använda för detta dokument. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Prefix Prefix Prefix före sekvensnumret Prefix är bokstäver eller siffror före sekvensnumret i dokumentet Prefix
character varying(10)
String
Suffix Suffix Suffix efter dokumentnummer Suffix är tecken som kommer på slutet av dokumentnumret Suffix
character varying(10)
String
TAB: Exclude

Beskrivning: Exclude the ability to create Lots in Attribute Sets


Hjälp Create a record, if you want to exclude the ability to create Lots in Product Attribute Set information. Note that the information is cached. To have effect you may have to re-login or reset cache.


Fil:Partikontroll - Exclude - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Lot Control Partikontroll Produktpartikontroll Definition för att skapa partinummer för produkter M_LotCtl_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.