Arbetsflödesprocess (Fönster ID-297)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Arbetsflödesprocess

Beskrivning: Övervaka arbetsflödesprocesser

Hjälp: Visa arbetsflödes instans information.TAB: Bearbetning

Beskrivning: Faktisk bearbetningsinstans i arbetsflöde


Hjälp Instans i arbetsflödesexekvering


Fil:Arbetsflödesprocess - Bearbetning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
numeric(10)
Integer
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Status arbetsflöde Status i utförandet av arbetsflödet. null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Process Manage Process null null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Aktivitet

Beskrivning: Aktivitet i arbetsflöde


Hjälp Arbetsflödesaktiviteten är den faktiska noden i arbetsflödets bearbetningsinstans.


Fil:Arbetsflödesprocess - Aktivitet - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Priority Prioritet Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är. Priority
numeric(10)
Integer
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow State Status arbetsflöde Status i utförandet av arbetsflödet. null WFState
character(2) NOT NULL
List
End Wait End Wait End of sleep time End of suspension (sleep) EndWaitTime
timestamp without time zone
Date+Time
Workflow Arbetsflöde Arbetsflöde eller en gruppering av uppgifter Pekar ut ett unikt arbetsflöde i systemet. AD_Workflow_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10)
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10)
Table Direct
Last Alert Last Alert Date when last alert were sent The last alert date is updated when a reminder email is sent DateLastAlert
timestamp without time zone
Date
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Manage Activity Manage Activity null null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Resultat

Beskrivning: Aktivitetsresultat från bearbetning i arbetsflöde


Hjälp Resultatet av aktiviteten vid exekveringen i arbetsflödets bearbetningsinstans.


Fil:Arbetsflödesprocess - Resultat - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Activity Result Arbetsflödesresultat Resultatet av arbetsflödesaktiviteten Resultatet av arbetsflödesaktiviteten AD_WF_ActivityResult_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Activity Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. AD_WF_Activity_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Egenskapsnamn Namn på egenskapen Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Egenskapsvärde Egenskapsvärde, värde för egenskapen null AttributeValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
TAB: Händelse

Beskrivning: Händelseövervakningslogg


Hjälp Ändringshistorik för händelser i arbetsflödesprocess


Fil:Arbetsflödesprocess - Händelse - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Node Nod Arbetsflödesnod, steg eller process Arbetsflödesnod, pekar ut ett unikt steg eller process i arbetsflödet. AD_WF_Node_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow State Status arbetsflöde Status i utförandet av arbetsflödet. null WFState
character(2) NOT NULL
List
Workflow Responsible Arbetsflödesansvarig Ansvarig för arbetsflödets utförande Det yttersta ansvaret för ett arbetsflöde har en aktuell användare. Den arbetsflödesansvarige tillåts att definiera vägar för att hitta den aktuelle användaren. AD_WF_Responsible_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Search
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Event Type Händelsetyp Typ av händelse null EventType
character(2) NOT NULL
List
Attribute Name Egenskapsnamn Namn på egenskapen Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen AttributeName
character varying(60)
String
New Value Nytt värde Nytt fältvärde Ny data som läggs in i fältet. NewValue
character varying(2000)
String
Old Value Gammalt värde Data från gammal fil Gammal fältdata som skrivits över. OldValue
character varying(2000)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Elapsed Time ms Elapsed Time ms Elapsed Time in mili seconds Elapsed Time in mili seconds ElapsedTimeMS
numeric NOT NULL
Number
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Workflow Event Audit Aktivitetslista för arbetsflöde Aktivitetslista för arbetsflöde Aktivitetslista, lista över ändringar och händelser i arbetsflödeprocessen. AD_WF_EventAudit_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
TAB: Data

Beskrivning: Bearbetning i arbetsflöde - bakgrundsinformation


Hjälp Bakgrundsinformation kring bearbetningar och aktiviteter i ett arbetsflöde.


Fil:Arbetsflödesprocess - Data - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Workflow Process Data Arbetsflödesinformation Information om innehållet i arbetsflödet Information om innehållet i arbetsflödesprocessen och aktiviteterna. AD_WF_ProcessData_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Workflow Process Arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess Aktuell instans av arbetsflödesprocess AD_WF_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attribute Name Egenskapsnamn Namn på egenskapen Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen AttributeName
character varying(60) NOT NULL
String
Attribute Value Egenskapsvärde Egenskapsvärde, värde för egenskapen null AttributeValue
character varying(60)
String


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.