Process Audit (Fönster ID-332)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Process Audit

Beskrivning: Audit process use

Hjälp: Process Instance InformationTAB: Process Audit

Beskrivning: Audit Process use


Hjälp null


Fil:Process Audit - Process Audit - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
Updated Uppdaterad Datum som posten uppdaterades Uppdaterat datum fält innehåller datumet posten uppdaterades Updated
timestamp without time zone
Date+Time
Process Process Process eller utskrift Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. AD_Process_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Integer
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Error Msg Felmeddelande null null ErrorMsg
character varying(2000)
String
Result Resultat Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Result
numeric(10)
Integer
Processing Bearbetas null null IsProcessing
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Parameter Audit

Beskrivning: Audit Process Parameter Values


Hjälp null


Fil:Process Audit - Parameter Audit - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10)
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Instance Processinstans null null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
ID
Parameter Name Parameternamn null null ParameterName
character varying(60)
String
Info Information Information Visar information från källdokumentraden. Info
character varying(60)
String
Info To Information till null null Info_To
character varying(60)
String
Process String P_Sträng null null P_String
character varying(255)
String
Process String To P_Sträng_till null null P_String_To
character varying(255)
String
Process Date Processsdatum null null P_Date
timestamp without time zone
Date+Time
Process Date To Processsdatum till null null P_Date_To
timestamp without time zone
Date+Time
Process Number Processsnummer null null P_Number
numeric
Number
Process Number To Processsnummer till null null P_Number_To
numeric
Number
TAB: Log

Beskrivning: Process Log


Hjälp null


Fil:Process Audit - Log - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Process Instance Processinstans null null AD_PInstance_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Log Logg null null Log_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process ID Processnyckel null null P_ID
numeric(10)
ID
Process Date Processsdatum null null P_Date
timestamp without time zone
Date
Process Number Processsnummer null null P_Number
numeric
Number
Process Message Processsmeddelande null null P_Msg
character varying(2000)
String
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.