Utskriftsformat (Fönster ID-240)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utskriftsformat

Beskrivning: Underhåll utskriftsformat

Hjälp: Utskriftsformatet bestämmer hur data ska placeras på utskriften.TAB: Utskriftsformat

Beskrivning: Underhåll utskriftsformat


Hjälp Utskriftsformatet anger hur data ser ut i utskrift.


Fil:Utskriftsformat - Utskriftsformat - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Standard Standardvärde Innebär att denna post används som standardvärde. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View Rapportfönster Fönster som skapar rapporten Rapportfönster visar fönster som skapar rapporten. AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Formulär Skriv ut formulär istället för en vanlig rapport En formulärutskrift har formatinformation (t ex faktura, check).

En vanlig rapport visar allting i kolumner (t ex en lista av fakturor).

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Tabellbaserad Tabellbaserad rapporteringslista Tabellbaserad rapporteringslista fås via fönsterrapportknappen. IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Pappersformat Utskriftsformat: storlek, orientering och kantmarginaler Utskriftsformat: storlek, orientering och kantmarginaler. AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Standardsidhuvud/-fot Standardsidhuvud/-fot Om standardsidhuvud/-fot inte används, måste sidhuvud och sidfot definieras. IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Tabellformat Tabellformat i rapporter Tabellformat i rapporter visar teckensnitt och färger på tabellerna i rapporter. AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Skrivarnamn Namn på skrivaren Internt (Operativ systemets) namn på skrivaren. Motverka dock att skrivarnamnet är olika på olika klienter. Använd ett skrivarnamn som är giltigt för alla klienter (d v s en skrivare på en server).

Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standardskrivare vid inloggningen, denna kan också anges via standardvärden.

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Sidhuvudsmarginal Sidhuvudsmarginal i 1/72 tum Avstånd från översta delen av den skrivbara sidan till början av huvudtexten mätt i 1/72 tum. HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Sidfotsmarginal Sidfotsmarginal i 1/72 tum Avstånd från botten av huvudtexten till botten av papperet i 1/72 tum. FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Teckensnitt Utskriftsteckensnitt Teckensnitt som används i utskrifter. AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Jasper Process The Jasper Process used by the printengine if any process defined null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Kopiera/Skapa Kopiera existerande alternativt skapa nytt rapportformat från tabell. null CreateCopy
character(1)
Button
Classname Klassnamn Java klassnamn Klassnamn är namnet på en Javaklass som används i denna rapport eller process. Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Visningsordning

Beskrivning: Visningsordning för utskriftsformatsbegrepp


Hjälp null


Fil:Utskriftsformat - Visningsordning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
TAB: Sorteringsordning

Beskrivning: Sorteringsordning för utskriftsformatuppgifter


Hjälp null


Fil:Utskriftsformat - Sorteringsordning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
TAB: Formatera post

Beskrivning: Utskriftsformat för post


Hjälp Post i utskriftsformatet innehållande layoutinformation. Följande tilläggsvariabler är tillgängliga vid utskrift:

@*Page@ - aktuellt sidnummer
@*PageCount@ - totala sidantalet
@*MultiPageInfo@ - "Sida x av y" - skrivs endast ut när det finns fler än en sida
@*CopyInfo@ - om det är en kopia av dokumentet skrivs "Dublett" ut
@*ReportName@ - rapportens namn
@*Header@ - Hela rubriken med användare/klient/org.namn och koppling
@*CurrentDate@ - utskriftsdatum
@*CurrentDateTime@ - Tidpunkt för utskrift
Fil:Utskriftsformat - Formatera post - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Etikett suffix Texten som ska skrivas på ett dokument eller liknande efter utskriftsfältet. Etikettsuffixet skrivs ut efter utskriftsfältet. Maxlängden på fältet är 60 tecken. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Underhålls centralt Information underhålls i systemelementtabell Kryssruta underhålls centralt styr om namn, beskrivning och hjälp underhålls centralt i systemelementtabell eller i fönstertabell eller inte alls. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Göm NULL Göm kolumner eller fält med NULL-värde Om kryssrutan är ikryssad och fältvärdet är noll, visas inte fältet och dess beteckning. Om alla fält i en kolumn är noll, visas inte kolumnen. IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suppress Repeats Suppress repeated elements in column. Determines whether repeated elements in a column are repeated in a printed table. IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Formattyp Utskriftsformattyp Utskriftsformattypen bestämmer vad som skrivs ut. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Kolumn Kolumn i tabellen Länk till databaskolumnen i tabellen AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Radbredd Radernas bredd null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Format Pattern The pattern used to format a number or date. A string complying with either Java SimpleDateFormat or DecimalFormat pattern syntax used to override the default presentation format of a date or number type field. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Inkluderat utskriftsformat Utskriftsformat som inkluderas här Inkluderat utskriftsformat tillåter t ex linje till kolumnrubrikposter. Kolumnen anger länk.

Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provides the parent link.

AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Salessupport null null IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Bild bifogad Bild som ska skrivas ut bifogas posten Bild som ska skrivas ut bifogas posten och sparas i databasen som en bilaga till denna post.Bildformat kan vara gif, jpeg, eller png. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Area Område Utskriftsområde Utskriftsområde av detta objekt PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Barcode Type Type of barcode null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Relativ position Enheten positioneras relativt (ej absolut) Relativ positionering av enheten bestäms av X-Z-avstånd och nästa rad. IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Ange position för ny rad Ange ny radposition Den nuvarande x-positionen (horisontell) som gäller före utskrift av enheten sparas. Nästa nya rad kommer att använda den sparade x-positionen för att kunna skriva data i kolumner. Inställningen är inte begränsad till en viss area (sidhuvud, innehåll, sidfot), utan tillåter att information även i sidhuvud och sidfot anpassas till innehållet. IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position X-position Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum Absolut X (vågrät) position i 1/72 tum. XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Y-position Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum. YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Nästa rad Skriv ut detta på nästa rad Om ej ikryssat skrivs detta ut på samma rad. IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Nästa sida Kolumnen skrivs ut på nästa sida Kolumnen skrivs ut på nästa sida. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Under kolumn Skriv ut kolumnen under detta kolumnindex Denna kolumn skrivs ut på en annan rad under raden specificerat med detta index. Det beror på den riktiga sekvensen. Ange nummer 1 för att ställa informationen under den första kolumnen. BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Radindrag En rads indrag/placering För relativ positionering av tecken, radindrag. LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Fältjustering Justering av fälttext Justering av text i fält. Standardinställning bestäms av data-/visningstyp: Siffror högerjusteras, allt annat vänsterjusteras. FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space X-position Relativ X (vågrät) position i 1/72 tum Relativ X (vågrät) position i 1/72 tum relaterat till det föregående elementet. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Y-position Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum Relativ Y (lodrät) position i 1/72 tum i förhållande till det föregående elementet. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Maxbredd Maximal bredd i 1/72 tum; om fältet innehåller noll -> ingen begränsning Den maximala bredden angiven i 1/72 tum. Om fältet innehåller noll, betyder detta att det inte finns någon breddbegränsning. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Fast bredd Kolumnen har fast bestämd bredd Kolumnen har fast bestämd bredd oberoende av innehållet. IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Infotext1 null null ShapeType
character(1)
List
Max Height Maxhöjd Maximal höjd i 1/72 tum; om fältet innehåller noll -> ingen begränsning Den maximala höjden angiven i 1/72 tum. Om fältet innehåller noll, betyder detta att det inte finns någon höjdbegränsning. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only Endast en rad Endast en rad visas Om kolumnens bredd är begränsad, bryts texten i flera rader. Om endast en rad är vald, visas bara den första raden. IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Bankgiro null null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Färg Färg i utskrifter Färg i utskrifter. AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Teckensnitt Utskriftsteckensnitt Teckensnitt som används i utskrifter. AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Skattkategori ID null null ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Sortera på Ingå i sorteringsordning Poster sorteras efter värden i denna kolumn. Om kolumnen används för gruppering, måste den även ingå i sorteringsordningen. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Sorteringsordning Vilken sorteringsordning posterna ska visas i Sorteringsordning talar om vilken sorteringsordning posterna visas i. SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Gruppera Totalsummor och delsummor skrivs ut efter en gruppändring Gruppering tillåter att delsummor skrivs ut. Om gruppen förändras skrivs summorna ut. Grupperade kolumner behöver inkluderas i sorteringsordningen. IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Sidbrytning Innan denna enhet skrivs ut, börja på ny sida Innan denna enhet skrivs ut, börja på ny sida. IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Beräkna summa Beräkna summa av siffrorna eller längd Beräkna summan av siffrorna om fältet är numeriskt, annars summan av längden av fältet. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Löpande summering Skapa en löpande summering En löpande summering skapar en summa nederst på sidan och överst på nästa sida för alla kolumner som har en summeringsfunktion. Löpande summering ska definieras endast en gång per format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Beräkna antal Beräkna antal element som är inte noll Beräkna antal element som är inte noll. Maximalt antal är antal rader. IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Löpande summering Skapa löpande summering (sidbrytning) var x rad När man vill skriva löpande summering ska man ange antal rader per sida efter hur många rader man vill skapa en löpande summering och sidbrytning. Endast en löpande summering ska anges per format. RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Beräkna min Beräkna minimum Beräkna minimum av informationen om fältet är numeriskt, annars minimum av längden av fältet. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Beräkna max Beräkna maximum Beräkna maximum av informationen om fältet är numeriskt, annars maximum av längden av fältet. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Beräkna genomsnitt Beräkna genomsnittet av det numeriska innehållet eller fältets längd Beräkna genomsnittet av det numeriska innehållet om fältet är ett nummer, annars beräkna den genomsnittliga längden av fältet. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Beräkna varians Beräkna varians Variansen är ett mått på spridningen kring medelvärdet. Observera att variansens enhet är den ursprungliga enheten i kvadrat! IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Beräkna avvikelse Beräkna standardavvikelse Standardavvikelse är ett mått på spridningen kring medelvärdet. IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Översättning av poster

Beskrivning: Översättning av utskriftsformat


Hjälp null


Fil:Utskriftsformat - Översättning av poster - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Utskriftsformatelement Element/kolumn i utskriftsformat Element/kolumn i utskriftsformat som underhåller formatinformation. AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Etikett suffix Texten som ska skrivas på ett dokument eller liknande efter utskriftsfältet. Etikettsuffixet skrivs ut efter utskriftsfältet. Maxlängden på fältet är 60 tecken. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Diagram

Beskrivning: Definiera diagram som skall finnas med


Hjälp null


Fil:Utskriftsformat - Diagram - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Graph Diagram Diagram inkluderat i rapporter Cirkel- och linjegrafik inkluderat i rapporter. AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Utskriftsformat Utskriftsformat Utskriftsformatet bestämmer hur information framförs för utskrifter. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Diagramtyp Typ av diagram att rita Typ av diagram som ska ritas. GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Beskrivningskolumn Beskrivningskolumn för stapel-, linje- och cirkel- diagram Diagrambeskrivningskolumn för stapel-, linje- och cirkel- diagram. Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Datakolumn Identifierare till datakolumn för cirkel-, linje- och stapeldiagram Ytterligare datakolumn till ett cirkel-, linje- och stapeldiagram. Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Datakolumn 2 Datakolumn för linjediagram Ytterligare datakolumn till ett linje/stapel-diagram. Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Datakolumn 3 Datakolumn för linjediagram Ytterligare datakolumn till ett linje/stapel-diagram. Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Datakolumn 4 Datakolumn för linjediagram Ytterligare datakolumn till ett linje/stapel-diagram. Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Datakolumn 5 Datakolumn för linjediagram Ytterligare datakolumn till ett linje/stapel-diagram. Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.