Utgifter (ej utbetalda) (Fönster ID-254)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utgifter (ej utbetalda)

Beskrivning: Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut

Hjälp: Innan utbetalning av utgifter, kontrollera öppna utgiftsposter (ej bearbetade)TAB: Affärspartner

Beskrivning: Affärsparnter som skall faktureras


Hjälp null


Fil:Utgifter (ej utbetalda) - Affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Namn 2 Ytterligare namn null Name2
character varying(60)
String
Vendor Leverantör Visar om en affärspartner är en leverantör Kryssrutan för Leverantör visar om en affärspartner är just en leverantör. Om rutan är ikryssad, kommer ytterligare fält att visas för kompletterande uppgifter. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Anställd Visar om denna affärspartner är anställd Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
PO Payment Term Betalningsvillkor inköpsorder Betalningsvillkor för en inköpsorder Betalningsvillkor inköpsorder är de betalningsregler som kommer att användas när inköpsordern övergår till faktura. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Open Balance Öppen balans Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
TAB: Rapportrad

Beskrivning: Rad i tid- och utgiftsrapport (ej ersatt tid / ersatta utgifter)


Hjälp Granska och ändra rader i tid- och utgiftsrapporter. I utgiftsrubriken listas utgiftsunderlag för rader där fakturering av affärspartnern ännu ej skett.


Fil:Utgifter (ej utbetalda) - Rapportrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Expense Report Utgiftsrapport Tid och utgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Utgiftsdatum Utgiftsdatum Utgiftsdatum DateExpense
timestamp without time zone
Date
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Time Report Tidrapport Raden innehåller endast tidsinformation (inga utgifter) Raden innehåller endast tidsinformation. IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Line Fakturarad Fakturadetaljrad Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Expense Amount Utgiftsbelopp Beloppet av denna utgift Utgiftsbelopp i valuta. ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric
Amount
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices
Time Type Tidstyp Typ av sparad tidsenhet Differentierar mellan olika tidstyper för rapportsyften. (Parallelt till aktiviteter) S_TimeType_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(255)
Text
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Projektfas Fas i ett projekt null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projektarbetsuppgift Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.