Marknadskampanj (Fönster ID-149)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Marknadskampanj

Beskrivning: Underhåll marknadskampanjer

Hjälp: Kampanjfönstret definierar start och slut datum för en kampanj. Det ger också en löpande summa för de fakturor som härrör fån kampanjen.TAB: Kampanj

Beskrivning: Marknadsföringskampanj


Hjälp Fliken Marknadsföringskampanj definierar kampanjparametrarna. Dessa inkluderar start- och slutdatum samt beloppen på alla fakturor som har bearbetats i samband med den här kampanjen.


Fil:Marknadskampanj - Kampanj - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Channel Kanal Försäljningskanal Försäljningskanal pekar ut en kanal (eller metod) av försäljningstaktik. C_Channel_ID
numeric(10)
Table Direct
Start Date Startdatum Det första gällande datumet (inklusive) Startdatumet är det första gällande datumet (inklusive) av ett datum omfång StartDate
timestamp without time zone
Date
End Date Slutdatum Sista effektiva datum (inkluderat) Slutdatumet är det sista datumet i detta urval. EndDate
timestamp without time zone
Date
Costs Kostnader Kostnader i bokföringsvaluta Kostnad för en kampanj i en organisations bokföringsvaluta. Costs
numeric NOT NULL
Costs+Prices


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.