Parts and BOMs (Fönster ID-53128)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Parts and BOMs

Beskrivning: Maintain Bill of Materials

Hjälp: The Bill of Materials Window defines all product bills of materials used by an organization for light manufacturing.TAB: Part

Beskrivning: The Product that will be produced from this Bill of Materials


Hjälp null


Fil:Parts and BOMs - Part - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Version No Versionsnummer Versionsnummer null VersionNo
character varying(20)
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(255) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Document Note Mer information Mer information till dokumentet Plats för mer information om denna produkt. DocumentNote
character varying(2000)
Text
UPC/EAN UPC/EAN streckkod Streckkod (Universal Product Code eller European Article Number) Detta fält innehåller en UPC/EAN streckkod för produkten i en av de följande kod: (Codabar, Code 25, Code 39, Code 93, Code 128, UPC (A), UPC (E), EAN-13, EAN-8, ITF, ITF-14, ISBN, ISSN, JAN-13, JAN-8, POSTNET and FIM, MSI/Plessey, and Pharmacode) UPC
character varying(30)
String
SKU Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet Lagerhanteringsenhet är en användardefinierad enhet. Denna används till extra streckkodsinformation eller ett eget schema. SKU
character varying(30)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Classification Klassificering Klassificering för gruppering Klassificering kan användas för att gruppera produkter. Classification
character varying(12)
String
Tax Category Skattekategori Skattekategori Skattekategori används för att gruppera skatter. C_TaxCategory_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Type Produkttyp Typ av produkt Produkttypen bestämmer bokföringsregler ProductType
character(1) NOT NULL
List
Weight Vikt Produktens vikt Vikten visar hur mycket en produkt väger. Weight
numeric
Amount
Volume Volym Produktens volym Volym är volymen av en produkt i angiven måttenhet Volume
numeric
Amount
Stocked Lagras Organisationen lagrar produkten Visar om organisationen lagrar produkten. IsStocked
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manufactured Manufactured This product is manufactured null IsManufactured
character(1) NOT NULL
Yes-No
Phantom Phantom Phantom Component Phantom Component are not stored and produced with the product. This is an option to avild maintaining an Engineering and Manufacturing Bill of Materials. IsPhantom
character(1)
Yes-No
Kanban controlled Kanban controlled This part is Kanban controlled null IsKanban
character(1) NOT NULL
Yes-No
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
numeric(10)
Table Direct
Locator Lagerplats Lagerplatskod Lagerplats är en kod som visar var i lagret produkten finns. M_Locator_ID
numeric(10)
Locator (WH)
Bill of Materials Sammansatt produkt Visar om denna produkt är en sammansatt produkt Visar om denna produkt är en sammansatt produkt. IsBOM
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verified Verifierad Listan över ingående delar i den sammansatta produkten verifierades Ett kryss i rutan för verifierad innebär att sammansättningen av listan över ingående delar bekräftades. Används för sammansatta produkter. IsVerified
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify BOM Structure Verify BOM Structure Verify BOM for correctness The Verify BOM process checks for circular BOMs (unsupported). Processing
character(1)
Button
Standard Cost Standardkostnad Standardkostnad Planerad standardkostnad. CostStandard
null
Amount
Purchased Köpt Organisationen köper denna produkt Kryssruta köpt visar om denna produkt har köpts av den här organisationen. IsPurchased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sold Säljs Organisationen säljer denna produkt Kryssruta säljs visar om produkten säljs av denna organisation. IsSold
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discontinued Utgått ur sortimentet Denna produkt säljs inte mer. Utgått ur sortimentet. Produkten har utgått ur sortimentet och den säljs inte mer. Discontinued
character(1)
Yes-No
Discontinued At Discontinued At Discontinued At indicates Date when product was discontinued null DiscontinuedAt
timestamp without time zone
Date
Expense Type Utgiftstyp Utgifts rapporttyp null S_ExpenseType_ID
numeric(10)
Table Direct
Resource Resurs Resurs null S_Resource_ID
numeric(10)
Table Direct
Subscription Type Prenumerationstyp Typ av prenumeration Prenumerationstyp och förnyelsefrekvens C_SubscriptionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Exclude Auto Delivery Exclude Auto Delivery Exclude from automatic Delivery The product is excluded from generating Shipments. This allows manual creation of shipments for high demand items. If selected, you need to create the shipment manually.

But, the item is always included, when the delivery rule of the Order is Force (e.g. for POS). This allows finer granularity of the Delivery Rule Manual.

IsExcludeAutoDelivery
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL till bild URL till bild URL till en bild. Bilden sparas inte i databasen, men hämtas under körning. Bildformat kan vara gif, jpeg eller png. ImageURL
character varying(120)
URL
Description URL URL till beskrivning URL till beskrivning null DescriptionURL
character varying(120)
URL
Guarantee Days Garantidagar Antal dagar produkten är garanterad eller tillgänglig Om värdet är noll, finns ingen begränsning för tillgänglighet eller garanti, annars beräknas garantidatum genom att addera garantidagar till leveransdatum. GuaranteeDays
numeric(10)
Integer
Min Guarantee Days Garantidagar minimum Minsta antal garantidagar När en grupp/produkt väljs som har ett garantidatum, visas det lägsta antal garantidagar som går att välja manuellt. Det går att välja vilken grupp/produkt som helst manuellt. GuaranteeDaysMin
numeric(10)
Integer
Attribute Set Egenskapslista Produktegenskapslista Definiera listor med produktegenskaper för att kunna lägga till egenskaper och värden för produkten. En egenskapslista måste vara definierad för att serie- och partinummerspårning skall kunna göras. M_AttributeSet_ID
numeric(10)
Table Direct
Attribute Set Instance Attribute Set Instance Product Attribute Values The values of the actual Product Attributes. Product Instance attributes are defined in the actual transactions. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
TAB: Bill of Materials

Beskrivning: The component products.


Hjälp null


Fil:Parts and BOMs - Bill of Materials - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
BOM Type Delproduktkategori Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri Typ av sammansatt produkt: standard eller valfri. En standarddel ingår alltid i en sammansatt produkt. En valfri del kan väljas när man lämnar över för att skapa en order. BOMType
character(1)
List
BOM Product Delprodukt Del i en sammansatt produkt Syftar på en produkt som ingår som ett delelement i en sammansatt produkt. M_ProductBOM_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
BOM Quantity Antal exemplar som ingår i sammansatt produkt Antal exemplar som ingår i sammansatt produkt Visar antal exemplar av produkten som ingår i den sammansatta produkten. Mäts i respektive enhet, t ex styck. BOMQty
numeric NOT NULL
Quantity
Part Type Part Type null null M_PartType_ID
null
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
null
String
Bill of Materials Bill of Materials Bill of Materials The Bill of Materials check box indicates if this product consists of a bill of materials. IsBillOfMaterial
null
Yes-No
Standard Cost Standardkostnad Standardkostnad Planerad standardkostnad. CostStandard
null
Amount
Std Cost Amount Sum Standardkostnad, summa Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price CostStandardCumAmt
null
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.