Meddelande (Fönster ID-193)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Meddelande

Beskrivning: Visa systemmeddelanden

Hjälp: Systemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem.TAB: Meddelande

Beskrivning: Systemmeddelande


Hjälp Meddelandefliken gör det möjligt att granska de systemmeddelanden som genereras när olika bearbetningar utförs.


Fil:Meddelande - Meddelande - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Notice Notis Systemnotis null AD_Note_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Message Meddelande Systemmeddelande Information och felmeddelande AD_Message_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Created Skapad Datum posten skapas Datum denna post skapades. Created
timestamp without time zone NOT NULL
Date+Time
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Workflow Activity Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. AD_WF_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Table Tabell Tabell till fälten Visar vilken tabell ett eller flera fält finns i. AD_Table_ID
numeric(10)
Table Direct
Record ID Post-id Direkt intern postnyckel Post-id är en intern unik nyckel till en post. Record_ID
numeric(10)
Button
Reference Referens Källans dokumentnummer Referens är källans dokumentnummer Reference
character varying(60)
String
Text Message Text Message Text Message null TextMsg
character varying(2000)
Text
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Acknowledge ***Acknowledge Bekräfta systemmeddelande System Notice acknowledged Systemmeddelande godkänt The Acknowledged checkbox indicates if this notice does not need to be retained.

Checkboxen för bekräftelse indikerar om meddelandet inte behöver behållas.

Processed
character(1)
Yes-No
Delete Notices Radera alla noteringar Radera alla noteringar null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.