Automatkontering (Fönster ID-323)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Automatkontering

Beskrivning: Automatkontering

Hjälp: If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines.TAB: Distribution

Beskrivning: General Ledger Distribution


Hjälp If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the percentage of the lines. If the total percent is less then 100 and one line is 0 (null), it gets the remainder. If there is no line with 0, any rounding is adjusted in the line with the biggest amount.


Fil:Automatkontering - Distribution - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create Reversal Create Reversal Indicates that reversal movement will be created, if disabled the original movement will be deleted. null IsCreateReversal
character(1) NOT NULL
Yes-No
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Organization Any Organization Match any value of the Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Any Account Any Account Match any value of the Account segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Konto Konto Konto Account_ID
numeric(10)
Table
Any Activity Any Activity Match any value of the Activity segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Product Any Product Match any value of the Product segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Any Bus.Partner Any Bus.Partner Match any value of the Business Partner segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Any Project Any Project Match any value of the Project segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Any Campaign Any Campaign Match any value of the Campaign segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Location From Any Location From Match any value of the Location From segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Platsen från Platsen varorna flyttades från Visar platsen varorna flyttades från. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Any Location To Any Location To Match any value of the Location To segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Platsen till Platsen varorna flyttades till Visar platsen varorna flyttades till. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Any Sales Region Any Sales Region Match any value of the Sales Region segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnySalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Any Trx Organization Any Trx Organization Match any value of the Transaction Organization segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Any User 1 Any User 1 Match any value of the User 1 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
Any User 2 Any User 2 Match any value of the User 2 segment If selected, any value of the account segment will match. If not selected, but no value of the accounting segment is selected, the matched value must be null (i.e. not defined). AnyUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Percent Total Percent Sum of the Percent details null PercentTotal
numeric NOT NULL
Number
Valid Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Verify Verify Verify GL Distribution null Processing
character(1)
Button
TAB: Line

Beskrivning: General Ledger Distribution Target Line


Hjälp If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the perecent value of the lines. A Percent value of 0 (null) indicates the remainder to 100. There can only be one line with 0 percent.


Fil:Automatkontering - Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
GL Distribution GL Distribution General Ledger Distribution If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is prorated based on the ratio of the lines. The distribution must be valid to be used. GL_Distribution_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Percent Procent Innehållen preliminärskatt procent Procent som används till innehållen preliminärskatt Percent
numeric NOT NULL
Number
Overwrite Organization Overwrite Organization Overwrite the account segment Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Account Overwrite Account Overwrite the account segment Account with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteAcct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Konto Konto Konto Account_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Activity Overwrite Activity Overwrite the account segment Activity with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Product Overwrite Product Overwrite the account segment Product with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Bus.Partner Overwrite Bus.Partner Overwrite the account segment Business Partner with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Overwrite Project Overwrite Project Overwrite the account segment Project with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Campaign Overwrite Campaign Overwrite the account segment Campaign with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Location From Overwrite Location From Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location From Platsen från Platsen varorna flyttades från Visar platsen varorna flyttades från. C_LocFrom_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Location To Overwrite Location To Overwrite the account segment Location From with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteLocTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Location To Platsen till Platsen varorna flyttades till Visar platsen varorna flyttades till. C_LocTo_ID
numeric(10)
Table
Overwrite Sales Region Overwrite Sales Region Overwrite the account segment Sales Region with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Overwrite Trx Organuzation Overwrite Trx Organuzation Overwrite the account segment Transaction Organization with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User1 Overwrite User1 Overwrite the account segment User 1 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
Overwrite User2 Overwrite User2 Overwrite the account segment User 2 with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. OverwriteUser2
character(1) NOT NULL
Yes-No
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.