Rapportrader (Fönster ID-218)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Rapportrader

Beskrivning: Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter.

Hjälp: Uppsättningen av rader bestämmer vilken information som skrivs ut på raden i de ekonomiska rapporterna.TAB: Rapportrader

Beskrivning: Underhåll rapportrader i ekonomiska rapporter


Hjälp null


Fil:Rapportrader - Rapportrader - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Report Line Set Rapportradsgrupp null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Kopiera rader Kopiera rapportrader från annan rapportmall Kopiera rader i slutet av denna mall. Processing
character(1) NOT NULL
Button
TAB: Rapportrad

Beskrivning: Underhåll rad i ekonomisk rapport


Hjälp null


Fil:Rapportrader - Rapportrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Report Line Rapportrad null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Parent Ursprung Ursprung för post Ursprung pekar ut värdet som används för att representera närmsta högre nivå i en hierarki eller rapporteringsnivån för en post. Parent_ID
numeric(10)
Table
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Set Rapportradsgrupp null null PA_ReportLineSet_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Line Type Radtyp null null LineType
character(1) NOT NULL
List
Calculation Kalkylering null null CalculationType
character(1)
List
Operand 1 Operand 1 Den första operanden i en beräkning null Oper_1_ID
numeric(10)
Table
Operand 2 Operand 2 Den andra operanden i en beräkning null Oper_2_ID
numeric(10)
Table
PostingType Bokföringstyp Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) null PostingType
character(1)
List
Budget Budget Huvudboksbudget Huvudboksbudget visar en användardefinierad budget. En användardefinierad budget kan användas i rapporter som en jämförelse till de riktiga beloppen. GL_Budget_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Type Amount Type Type of amount to report You can choose between the total and period amounts as well as the balance or just the debit/credit amounts. AmountType
character(2)
List
Amount Type Amount Type PA Amount Type for reporting The amount type to report on: Quantity, Credit Only, Debit Only, Balance (expected sign) or Balance (accounted sign). "Expected sign" adjusts the sign of the result based on the Account Type and Expected Sign of each Account Element, whereas "accounted sign" always returns DR-CR. PAAmountType
character(1)
List
Period Type Period Type PA Period Type The Period Type to report on: Period, Year, Total or Natural. Natural = Year for P & L accounts, Total for Balance Sheet accounts. PAPeriodType
character(1)
List
TAB: Rapportursprung

Beskrivning: Underhåll segmentvärden för rapportradsursprung


Hjälp null


Fil:Rapportrader - Rapportursprung - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report Line Rapportrad null null PA_ReportLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Typ Elementtyp (konto eller användardefinierat) Elementtypen visar om elementet är kontoelementet eller ett användardefinierat element. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Include Nulls in Org Include nulls in the selection of the organization null IsIncludeNullsOrg
character(1) NOT NULL
Yes-No
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Org Trx Include Nulls in Org Trx Include nulls in the selection of the organization transaction null IsIncludeNullsOrgTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10)
Table
Include Nulls in Account Include Nulls in Account Include nulls in the selection of the account null IsIncludeNullsElementValue
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in BPartner Include Nulls in BPartner Include nulls in the selection of the business partner null IsIncludeNullsBPartner
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Product Include Nulls in Product Include nulls in the selection of the product null IsIncludeNullsProduct
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Include Nulls in Location Include Nulls in Location Include nulls in the selection of the location null IsIncludeNullsLocation
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Project Include Nulls in Project Include nulls in the selection of the project null IsIncludeNullsProject
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Sales Region Include Nulls in Sales Region Include nulls in the selection of the sales region null IsIncludeNullsSalesRegion
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Activity Include Nulls in Activity Include nulls in the selection of the activity null IsIncludeNullsActivity
character(1) NOT NULL
Yes-No
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Include Nulls in Campaign Include Nulls in Campaign Include nulls in the selection of the campaign null IsIncludeNullsCampaign
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 1 User Element 1 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement1_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 1 Include Nulls in User Element 1 Include nulls in the selection of the user element 1 null IsIncludeNullsUserElement1
character(1) NOT NULL
Yes-No
User Element 2 User Element 2 User defined accounting Element A user defined accounting element refers to a Adempiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) UserElement2_ID
numeric(10)
ID
Include Nulls in User Element 2 Include Nulls in User Element 2 Include nulls in the selection of the user element 2 null IsIncludeNullsUserElement2
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.