Registrering (Fönster ID-301)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Registrering

Beskrivning: Tillgångsanvändarregistrering

Hjälp: Användarregistrering av tillgångarTAB: Registrering

Beskrivning: Användarregistrering av tillgång


Hjälp Användarregistrering av en tillgång.


Fil:Registrering - Registrering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Registration Registrering Användarregistrering av tillgångar Användarregistrering av tillgångar A_Registration_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Process Now Starta process null null Processing
character(1)
Button
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Asset Inventarie Inventarie använt av företaget eller kunden null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Registered Registrerad Applikationen är registrerad null IsRegistered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Allowed to be Published Tillåten att publicera Informationen får publiceras, inte bara den statistiska summeriska informationen null IsAllowPublish
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Production I produktion Systemet är i produktion null IsInProduction
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Service Date Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
String
Remote Host Fjärrvärddator null null Remote_Host
character varying(120)
String
Remote Addr Fjärradress Alternativ eller extern adress Fjärradress är en alternativ eller extern adress. Remote_Addr
character varying(60)
String
TAB: Värde

Beskrivning: Registrerat värde


Hjälp Respektive värde för registrerad egenskap.


Fil:Registrering - Värde - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Registration Registrering Användarregistrering av tillgångar Användarregistrering av tillgångar A_Registration_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Registration Attribute Registreringsegenskap Registreringsegenskap för tillgång Definiera värden för att registrera tillgångar A_RegistrationAttribute_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.