Rabattschema (Fönster ID-233)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Rabattschema

Beskrivning: Underhåll rabattschema

Hjälp: Rabattschemat beräknar rabatten i procent.TAB: Rabattschema

Beskrivning: Schema över handelsrabatter


Hjälp Handelsrabattschemat beräknar den procentuella handelsrabatten.


Fil:Rabattschema - Rabattschema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Discount Type Rabattyp Typ av rabattberäkning Typ av procedur som används i rabattberäkningen. DiscountType
character(1) NOT NULL
List
Script Script Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet Script
character varying(2000)
Text
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Flat Discount % Fast rabatt i % Fast rabattprocent null FlatDiscount
numeric
Number
Quantity based Kvantitetsbaserad Rabatt brytningsnivå baserad på kvantitet (ej belopp) Beräkning av rabattens brytningsnivå är baserad på orderkvantitet och inte på orderbelopp. IsQuantityBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Accumulation Level Ackumulerande summanivå Nivå för ackumulerande summaberäkningar null CumulativeLevel
character(1)
List
Renumber Räkna om Räkna om rabatt null Processing
character(1)
Button
TAB: Rabattbrytpunkt

Beskrivning: Rabattbelopp baserat på brytpunkter (steg)


Hjälp null


Fil:Rabattschema - Rabattbrytpunkt - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Discount Schema Rabattschema Schema för beräkning av procentuell rabatt Efter beräkning av (standard)pris beräknas och dras den procentuella rabatten, vilket ger slutpriset. M_DiscountSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Product Category Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. M_Product_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Break Value Brytpunkt Startantal eller startbelopp för brytpunkten Startantal eller startbelopp för brytpunkten BreakValue
numeric NOT NULL
Number
B.Partner Flat Discount B.Partner Flat Discount Use flat discount defined on Business Partner Level For calculation of the discount, use the discount defined on Business Partner Level IsBPartnerFlatDiscount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Break Discount % Stafflad rabatt i % Rabatt i procent för mängdbrytpunkten Rabatt i procent för mängdbrytpunkten BreakDiscount
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.