Kravkörning (Fönster ID-321)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kravkörning

Beskrivning: Hantera kravkörningar

Hjälp: Hantera kravkörningarTAB: Dunning Run

Beskrivning: Manage Dunning Run


Hjälp Manage Dunning Run


Fil:Kravkörning - Dunning Run - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Dunning Date Kravdatum Kravdatum null DunningDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Dunning Kravhantering Kravhanteringsregler för förfallna fakturor Kravhanteringsregler för förfallna fakturor. C_Dunning_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivå för påminnelseavisering null null C_DunningLevel_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Create Dunning Run Create Dunning Run Create Dunning Run Entries based on the Dunning Level criteria null Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send Send null null SendIt
character(1)
Button
TAB: Entry

Beskrivning: Dunning Run Entry


Hjälp Maintain details of the dunning letter to a business partner


Fil:Kravkörning - Entry - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Kravkörning Kravkörning null C_DunningRun_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Level Nivå för påminnelseavisering null null C_DunningLevel_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric NOT NULL
Amount
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Line

Beskrivning: Dinning Run Line


Hjälp Maintain the information of the dunning letter line


Fil:Kravkörning - Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Dunning Run Entry Krav Krav null C_DunningRunEntry_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Invoice Payment Schedule Fakturabetalschema Fakturabetalschema Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Amount Belopp Belopp Belopp Amt
numeric NOT NULL
Amount
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Open Amount Öppet saldo Belopp i öppen post null OpenAmt
numeric NOT NULL
Amount
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric NOT NULL
Amount
Days due Dagar efter förfallodatumet Antal dagar efter förfallodatumet (negativt: antal dagar till förfallodatumet) Antal dagar efter förfallodatumet (negativt: antal dagar till förfallodatumet). DaysDue
numeric(10) NOT NULL
Integer
Times Dunned Antal krav Number of times dunned previously null TimesDunned
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fee Amount Påminnelseavgift Påminnelseavgift angiven i fakturans valuta Påminnelseavgift är engångskostnaden för ett kravbrev eller påminnelsebrev. Detta fält visas enbart om kontrollrutan för avgift är ikryssad. FeeAmt
numeric NOT NULL
Amount
Interest Amount Räntebelopp Räntebelopp Räntebelopp är alla ränteintäkter eller -utgifter som visas på ett bankkontoutdrag. InterestAmt
numeric NOT NULL
Amount
Total Amount Totalsumma Totalsumma Totalsumman är dokumentets totalsumma TotalAmt
numeric NOT NULL
Amount
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.