Projektcykel (Fönster ID-208)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Projektcykel

Beskrivning: Underhåll projektcykler

Hjälp: Projektcykelfönstret definierar de steg som är associerade med ett specifikt projekt. Du har möjlighet att definiera flera olika projektcykler för att differentiera mellan olika typer av projekt. Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance.TAB: Projektcykel

Beskrivning: Projektcykel


Hjälp Definiera valuta för projektrapportering. Själva projektet kan bedrivas med en annan valuta.


Fil:Projektcykel - Projektcykel - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Project Cycle Projektcykel Identifierare till denna projektcykel Pekar ut en projektcykel som innehåller ett eller flera steg eller tillstånd. C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
TAB: Steg

Beskrivning: Steg i projektcykel


Hjälp Cykelsteget anger den logiska ordningen av händelser inom cykeln. Steg är en gemensam nämnare för liknande projektfaser vilket möjliggör jämförelse mellan olika typer av projekt.


Fil:Projektcykel - Steg - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Cycle Step Cykelsteg Cykelsteg i denna cykel Visar ett eller flera steg i en cykel. C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Cycle Projektcykel Identifierare till denna projektcykel Pekar ut en projektcykel som innehåller ett eller flera steg eller tillstånd. C_Cycle_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Relative Weight Relativ vikt Relativ vikt av detta steg (0 = steget förbigås) Relativ vikt är tillåten justering av rapporten baserat på chans. T.ex. om det finns en 1:10 chans att sluta kontrakt när det är i erbjudandets steg och en 1:2 chans att sluta kontrakt i kontraktets steg, kan vikten av 0.1 och 0.5 sättas på dessa steg. I cykelrapporten syns vilket steg som är mer eller mindre jämförbart med andra steg. Detta är en alternativ metod till ett mått på hur långt projekten har kommit. RelativeWeight
numeric NOT NULL
Quantity
TAB: Steg i cykel

Beskrivning: Definiera steg i projektcykel


Hjälp Steg i cykel anger den inbördes logiska ordningen av cykelns olika steg.


Fil:Projektcykel - Steg i cykel - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Cycle Step Cykelsteg Cykelsteg i denna cykel Visar ett eller flera steg i en cykel. C_CycleStep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Phase Standardfas Standardfas av projekttyp Fas av projektet med standardutförandeinformation och standardarbete. C_Phase_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.