Import Confirmations (Fönster ID-334)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Import Confirmations

Beskrivning: Import Receipt/Shipment Confirmation Lines

Hjälp: Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsTAB: Confirmation Lines

Beskrivning: Import Receipt/Shipment Confirmation Lines


Hjälp Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations


Fil:Import Confirmations - Confirmation Lines - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Imported Importerad Har denna import igenomförts? Visar om denna import har genomförts. I_IsImported
character(1) NOT NULL
Yes-No
Ship/Receipt Confirmation Import Line Ship/Receipt Confirmation Import Line Material Shipment or Receipt Confirmation Import Line Import Confirmation Line Details I_InOutLineConfirm_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Import Error Message Import felmeddelande Felmeddelanden skapade vid importprocessen Visar alla felmeddelanden som skapas under importprocessen. I_ErrorMsg
character varying(2000)
String
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Ship/Receipt Confirmation Line Ship/Receipt Confirmation Line Material Shipment or Receipt Confirmation Line Confirmation details M_InOutLineConfirm_ID
numeric(10)
Search
Confirmation No Confirmation No Confirmation Number null ConfirmationNo
character varying(20)
String
Confirmed Quantity Bekräftat antal Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity ConfirmedQty
numeric
Quantity
Scrapped Quantity Kasserat antal The Quantity scrapped due to QA issues null ScrappedQty
numeric
Quantity
Difference Difference Difference Quantity null DifferenceQty
numeric
Quantity
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Import Confirmations Import Confirmations Import Confirmations The Parameters are default values for null import record values, they do not overwrite any data. Processing
character(1)
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.