Utgiftsrapport (Fönster ID-235)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Utgiftsrapport

Beskrivning: Tid och utgiftsrapport

Hjälp: nullTAB: Utgiftsrapport

Beskrivning: Tid- och utgiftsrapport


Hjälp Lägg in tid och utgifter för den anställde eller kontrakterade (affärspartnern).
Prislistan bestämmer standardkostnaderna för de utgifter, produkter eller resurser som skall ersättas. Prislistan utgör här en "inköpsprislista". Lagret används för att korrigera lagersaldot för varor som fakturerats kunden (d. v. s. om varorna inte är fakturerade justeras inte lagersaldot).
Observera att affärspartnern måste vara en anställd med adress- och kontaktinformaiton.


Fil:Utgiftsrapport - Utgiftsrapport - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Report Date Rapportdatum Utgifter/tid rapportdatum Utgifter/tid rapportdatum DateReport
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approval Amount Attestgräns Attestgräns Attestgräns för arbetsflödet ApprovalAmt
numeric
Amount
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Process Expenses Bearbeta utgifter null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Rapportrad

Beskrivning: Rad i tid- och utgiftsrapport


Hjälp Lägg in utgiftsunderlag samt debiterbar eller icke debiterbar tid. Om ett belopp - inte noll - läggs in som fakturerat belopp, kommer detta belopp att användas vid debitering av kunden. I annat fall används priset på aktuell försäljningsprislista.


Fil:Utgiftsrapport - Rapportrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Expense Report Utgiftsrapport Tid och utgiftsrapport null S_TimeExpense_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Expense Date Utgiftsdatum Utgiftsdatum Utgiftsdatum DateExpense
timestamp without time zone
Date
Time Report Tidrapport Raden innehåller endast tidsinformation (inga utgifter) Raden innehåller endast tidsinformation. IsTimeReport
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Quantity Antal Antal produkter eller enheter i detta dokument Antal produkter eller enheter i detta dokument Qty
numeric
Quantity
UOM Enhet En nyckel till en enhet Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Expense Amount Utgiftsbelopp Beloppet av denna utgift Utgiftsbelopp i valuta. ExpenseAmt
numeric
Amount
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
Invoice Price Fakturapris Enhetspris som faktureras Enhetspris i affärspartners valuta. Om priset är 0 används standardpriset som är definierat i försäljningsprislistan för denna affärspartner. InvoicePrice
numeric
Costs+Prices
Converted Amount Omvandlat belopp Omvandlat belopp Omvandlat belopp är resultatet av multiplicerat källbelopp (i originalvaluta) med valutakursen för denna målvaluta. ConvertedAmt
numeric
Amount
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(255)
Text
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Phase Projektfas Fas i ett projekt null C_ProjectPhase_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Task Projektarbetsuppgift Reella arbetsuppgifter i en fas i ett projekt Arbetsuppgifter i en fas i ett projekt representerar arbetet som ska utföras. C_ProjectTask_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Quantity Reimbursed Quantity Reimbursed The reimbursed quantity The reimbursed quantity is derived from the entered quantity and can be overwritten when approving the expense report. QtyReimbursed
numeric
Quantity
Price Reimbursed Price Reimbursed The reimbursed price (in currency of the employee's AP price list) The reimbursed price is derived from the converted price and can be overwritten when approving the expense report. PriceReimbursed
numeric
Costs+Prices


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.