Kontoschema (Fönster ID-125)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kontoschema

Beskrivning: Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt

Hjälp: Fönstret kontoplan definierar den bokföringsmetod och de element som ingår i en kontostruktur. Det är möjligt att skapa och aktivera element för detaljerad bokföring för affärspartners, produkter och platser etc. Det är också möjligt att gå igenom och ändra i huvudbok och standardkonton. De konton som används i transaktionerna beror på vilken organisation som används. Den mesta informationen härstammar från respektive sammanhang.TAB: Kontoplan

Beskrivning: Definiera kontoplanstrukturen


Hjälp Kontoplansfliken definierar bokföringens kontrollfunktioner. Varje organisation kan välja sin egen kontoplan.


Fil:Kontoschema - Kontoplan - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
GAAP GAAP Allmänna godkända bokföringsprinciper (Generally Accepted Accounting Principles) GAAP Allmänna godkända bokföringsprinciper är principer som detta bokföringsschema följer. Följer god redovisningssed enligt FAR. GAAP
character(2) NOT NULL
List
Commitment Type Commitment Type Create Commitment and/or Reservations for Budget Control The Posting Type Commitments is created when posting Purchase Orders; The Posting Type Reservation is created when posting Requisitions. This is used for budgetary control. CommitmentType
character(1) NOT NULL
List
Accrual Fakturametoden Visar om fakturametoden eller kontantmetoden skall användas i bokföringen Visar om leveransbaserad eller kontantbaserad bokföring används. Med leveransbaserad bokföring bokförs intäkter när produkt eller tjänst levereras. Med kontantbaserad bokföring bokförs intäkter när betalningen av fakturan tas emot. IsAccrual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Costing Method Kostnadsmetod Hur kostnader beräknas Metod för hur kostnaderna beräknas (standard, genomsnitt). CostingMethod
character(1) NOT NULL
List
Cost Type Kostnadstyp Typ av kostnad null M_CostType_ID
numeric(10)
Table Direct
Costing Level Costing Level The lowest level to accumulate Costing Information If you want to maintain different costs per organization (warehouse) or per Batch/Lot, you need to make sure that you define the costs for each of the organizations or batch/lot. The Costing Level is defined per Accounting Schema and can be overwritten by Product Category and Accounting Schema. CostingLevel
character(1) NOT NULL
List
Adjust COGS Adjust COGS Adjust Cost of Good Sold For Invoice costing methods, you can adjust the cost of goods sold. At the time of shipment, you may not have received the invoice for the receipt or cost adjustments like freight, customs, etc. IsAdjustCOGS
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Automatic Period Control Automatisk periodkontroll Om automatisk periodkontroll är vald, öppnas och stängs perioderna automatiskt I automatisk periodkontroll öppnas och stängs perioderna automatiskt baserat på det nuvarande datumet. Om den manuella möjligheten aktiveras, då måste du öppna och stänga perioderna manuellt. AutoPeriodControl
character(1) NOT NULL
Yes-No
Period Period Period i kalendern Perioden är ett exklusiv urval av datum i en kalender. C_Period_ID
numeric(10)
Table Direct
History Days Historik dagar Datumet får vara denna antal dagar i det förflutna (baserat på systemdatum) Om automatisk periodkontroll ikryssats, så beräknas den nuvarande perioden baserat på systemdatum och datumet vara i den nuvarande perioden. Historik dagar tillåter ett datum i det förflutna. T.ex. idag är den 15:e april och historik dagar är 30; får datumet skrivas ner till den 15:e mars Period_OpenHistory
numeric(10)
Integer
Future Days Framtida dagar Datumet får vara detta antal dagar i framtiden (baserat på system datum) Om automatisk periodkontroll ikryssats, så beräknas den nuvarande perioden baserat på system datum och datumet ska vara i den nuvarande perioden. Framtida dagar tillåter ett datum i framtiden. T.ex. idag är den 15:e april och framtida dagar är 30; får datumet skrivas upp till den 15:e maj Period_OpenFuture
numeric(10)
Integer
Element Separator Kontoelementavgränsare Avgränsningstecken mellan konto element Avgränsningstecken mellan utskrift av kontoelement Separator
character(1) NOT NULL
String
Use Account Alias Alias till konto Möjlighet att välja (delvis) kontokombinationer med ett alias Kryssrutan alias anger att kontokombinationer kan väljas med ett användardefinierat alias eller kortnyckel. HasAlias
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Trade Discount Bokför handelsrabatter separat Skapa konteringar för rabatter Om fakturan baseras på en vara med ett listpris, kommer beloppet som baseras på listpriset och rabatten att bokföras i stället för nettobeloppet.

T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabatter är valt kommer 200 (10 x 20) att bokföras som produktintäkt och 30 (10 x (20-17)) som erhållen rabatt för en kundfaktura - i stället för att bokföra 170 (10 x 17) som produktintäkt. Samma princip gäller för leverantörsfakturor.

IsTradeDiscountPosted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Post Services Separately Post Services Separately Differentiate between Services and Product Receivable/Payables If selected, you will post service related revenue to a different receivables account and service related cost to a different payables account. IsPostServices
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Correction Tax Correction Type of Tax Correction Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. TaxCorrectionType
character(1)
List
Explicit Cost Adjustment Explicit Cost Adjustment Post the cost adjustment explicitly If selected, landed costs are posted to the account in the line and then this posting is reversed by the postings to the cost adjustment accounts. If not selected, it is directly posted to the cost adjustment accounts. IsExplicitCostAdjustment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Only Organization Only Organization Create posting entries only for this organization When you have multiple accounting schema, you may want to restrict the generation of postings entries for the additional accounting schema (i.e. not for the primary). Example: You have a US and a FR organization. The primary accounting schema is in USD, the second in EUR. If for the EUR accounting schema, you select the FR organizations, you would not create accounting entries for the transactions of the US organization in EUR. AD_OrgOnly_ID
numeric(10)
Table
Allow Negative Posting Allow Negative Posting Allow to post negative accounting values null IsAllowNegativePosting
character(1)
Yes-No
Create GL/Default Create GL/Default Copy matching account element values from existing Accounting Schema Create the GL and Default accounts for this accounting schema and copy matching account element values. Processing
character(1)
Button
Post if Clearing Equal Post if Clearing Equal This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same null IsPostIfClearingEqual
character(1)
Yes-No
TAB: Element i kontosträng

Beskrivning: Definiera elementen i kontosträngen


Hjälp Fliken "Element i kontosträng" definierar elementen som utgör kontosträngen. Det namn som definieras är det som kommer att visas i alla dokument. Här syns även elementens ordning samt om de är balanserade och/eller obligatoriska.


Fil:Kontoschema - Element i kontosträng - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Acct.Schema Element Bokföringsschemaelement null null C_AcctSchema_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Type Typ Elementtyp (konto eller användardefinierat) Elementtypen visar om elementet är kontoelementet eller ett användardefinierat element. ElementType
character(2) NOT NULL
List
Element Element Bokföringselement Ett bokföringselement identifierar ett unikt konto. Dessa konton kallas tillsammans kontoplan. C_Element_ID
numeric(10)
Table Direct
Balanced Balanserad null null IsBalanced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Mandatory Obligatorisk Obligatoriskt fält, inmatning krävs för detta fält Detta är ett obligatoriskt fält, vilket innebär att inmatning krävs för att posten ska kunna sparas i databasen. IsMandatory
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Organization Organisation Organisatorisk enhet inom en klient En organisation är en del av klienten eller den juridiska enheten. Som exempel kan nämnas butik och avdelning. Org_ID
numeric(10)
Table
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10)
Search
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Address Plats/adress Plats eller adress Plats/adressfältet definierar en enhets plats. C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Sales Region Försäljningsregion Försäljningsregion Försäljningsregion är ett specifikt område för försäljning. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Search
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Huvudbok

Beskrivning: Konton i huvudbok


Hjälp Huvudboksfliken definierar hur fel och balansering skall hanteras samt vilka konton som måste finnas för att det skall gå att kontera i huvudboken.


Fil:Kontoschema - Huvudbok - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Use Suspense Balancing Använd bevakningskonto null null UseSuspenseBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Balancing Acct Bevakningskonto null null SuspenseBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Use Suspense Error Use Suspense Error null null UseSuspenseError
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suspense Error Acct Suspense Error Acct null null SuspenseError_Acct
numeric(10)
Account
Use Currency Balancing Använd öresutjämning null null UseCurrencyBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Balancing Acct Valutaavrundningskonto Konto att använda vid öresutjämning i redovisningsvaluta Kontot används vid öresutjämning i redovisningsvaluta. CurrencyBalancing_Acct
numeric(10)
Account
Retained Earning Acct Retained Earning Acct null null RetainedEarning_Acct
numeric(10)
Account
Income Summary Acct Income Summary Acct Income Summary Account null IncomeSummary_Acct
numeric(10)
Account
Intercompany Due To Acct Internbolag leverantörsreskontra Internbolag leverantörsreskontra Visar det konto som visar de skulder denna organisation har till andra organisationer. IntercompanyDueTo_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Intercompany Due From Acct Internbolag kundreskontra Internbolag kundreskontra Konto som visar de skulder andra organisationer har till denna organisation. IntercompanyDueFrom_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
PPV Offset Inköpsprisskillnad Balanseringskonto för inköpsprisskillnader Balanseringskonto för inköpsprisskillnader. Motkonto är produktinköpsprisskillnad. PPVOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Commitment Offset Budgetary Commitment Offset Account The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Commitment Offset Sales Commitment Offset Sales Budgetary Commitment Offset Account for Sales The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. CommitmentOffsetSales_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
TAB: Standardinställningar

Beskrivning: Standardkonton


Hjälp Fliken Standardinställningar visar kontoplanens standardkonton. Dessa värden kommer att visas när ett nytt dokument öppnas. En användare kan gå runt dokumentets standardinställningar.


Fil:Kontoschema - Standardinställningar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Customer Receivables Kundfordringar Konto för kundfordringar Kundfordringar är kontot som används för att bokföra transaktioner för kundfordringar. C_Receivable_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Receivable Services Receivable Services Customer Accounts Receivables Services Account Account to post services related Accounts Receivables if you want to differentiate between Services and Product related revenue. This account is only used, if posting to service accounts is enabled in the accounting schema. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Customer Prepayment Dellikvid Konto för dellikvider Konto för dellikvider är kontot som används för att bokföra dellikvider från kund. C_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Expense Given rabatt vid betalning Konto för given betalningsrabatt Konto för att registrera givna rabatter. PayDiscount_Exp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Write-off Kundförluster Konto för konstaterade kundförluster Konto där konstaterade kundförluster registreras. WriteOff_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receivables Not-invoiced Receivables Account for not invoiced Receivables The Not Invoiced Receivables account indicates the account used for recording receivables that have not yet been invoiced. NotInvoicedReceivables_Acct
numeric(10)
Account
Not-invoiced Revenue Not-invoiced Revenue Account for not invoiced Revenue The Not Invoiced Revenue account indicates the account used for recording revenue that has not yet been invoiced. NotInvoicedRevenue_Acct
numeric(10)
Account
Unearned Revenue Fakturerat men ej levererat gods Konto för fakturerat men ej levererat gods eller tjänster På konto för fakturerat men ej levererat gods registreras fakturerat men ej levererat gods eller tjänster. Används i inkomstregistrering. UnEarnedRevenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Liability Leverantörsskulder Konto för leverantörsskulder Kontot för leverantörsskulder används för att registrera transaktioner för leverantörsskulder V_Liability_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Service Liability Leverantörsskulder för tjänster Konto för leverantörsskulder för tjänster Kontot för leverantörsskulder för tjänster används för att registrera leverantörsskulder för tjänster. Detta används enbart om man behöver skilja mellan leverantörsskulder för tjänster och leverantörsskulder för produkter V_Liability_Services_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Vendor Prepayment Kortfristiga leverantörsfordringar Konto för kortfristiga fordringar hos leverantörer Konto för registrering av kortfristiga fordringar hos leverantörer används för att registrera förbetalningar till en leverantör. V_Prepayment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Discount Revenue Erhållen rabatt vid betalning Konto för erhållna betalrabatter Konto för att registrera erhållna rabatter. PayDiscount_Rev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Not-invoiced Receipts Ej fakturerade inleveranser Konto för inleveranser vi ej blivit fakturerade för Konto för ej fakturerade inleveranser är det konto som används för att registrera inleveranser vi ännu inte fått leverantörsfaktura för. NotInvoicedReceipts_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Withholding Withholding Account for Withholdings The Withholding Account indicates the account used to record withholdings. Withholding_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Product Asset Lager Konto för produkttillgång (lagersaldo) Lagerkontot är det konto som används för att värdera produkten i lager. P_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Expense Inköp Konto för inköp Inköpskonto är det konto där utgifter rörande aktuell produkt registreras. P_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cost Adjustment Cost Adjustment Product Cost Adjustment Account Account used for posting product cost adjustments (e.g. landed costs) P_CostAdjustment_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Clearing Inventory Clearing Product Inventory Clearing Account Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentiate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. P_InventoryClearing_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product Revenue Försäljning Konto för att registrera försäljning (försäljningskonto) Försäljning är det försäljningskonto där försäljningsintäkter för denna produkt registreras. P_Revenue_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Product COGS Produktomkostnader Konto för produktomkostnader för försålda varor Konto för produktomkostnader för försålda varor är det konto där kostnader relaterade till produkten registreras. P_COGS_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Purchase Price Variance Inköpsprisskillnad Skillnaden mellan standardkostnad och inköpspris Inköpsprisskillnad används vid standardvärdering och visar skillnaden mellan standardkostnaden och inköpspriset. P_PurchasePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Invoice Price Variance Fakturaprisskillnad Skillnaden mellan kostnader och fakturans pris Fakturaprisskillnad är skillnaden mellan aktuella kostnader och fakturans pris. P_InvoicePriceVariance_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Average Cost Variance Average Cost Variance Average Cost Variance The Average Cost Variance is used in weighted average costing to reflect differences when posting costs for negative inventory. P_AverageCostVariance_Acct
numeric(10)
Account
Trade Discount Received Erhållen handelsrabatt Konto för erhållna rabatter Kontot för erhållna rabatter är det konto där rabatter på leverantörsfakturor registreras. P_TradeDiscountRec_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Trade Discount Granted Lämnad handelsrabatt Konto för lämnade rabatter Konto där lämnade försäljningsrabatter registreras. P_TradeDiscountGrant_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
(Not Used) (Not Used) Warehouse Inventory Asset Account - Currently not used The Warehouse Inventory Asset Account identifies the account used for recording the value of your inventory. This is the counter account for inventory revaluation differences. The Product Asset account maintains the product asset value. W_Inventory_Acct
numeric(10)
Account
Inventory Adjustment Inventory Adjustment Account for Inventory value adjustments for Actual Costing In actual costing systems, this account is used to post Inventory value adjustments. You could set it to the standard Inventory Asset account. W_InvActualAdjust_Acct
numeric(10)
Account
Warehouse Differences Förändring av lager Konto för förändring i lager På kontot för förändring i lager registreras skillnader upptäckta vid inventering W_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Inventory Revaluation Inventory Revaluation Account for Inventory Revaluation The Inventory Revaluation Account identifies the account used to records changes in inventory value due to currency revaluation. W_Revaluation_Acct
numeric(10)
Account
Project Asset Projekttillgång Projekttillgångskonto Projekttillgångskontot utgör det slutgiltiga tillgångkontot i ett kapitalprojekt. PJ_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Progress Pågående arbete Konto för arbete som pågår Pågående arbete är det konto som används för ett projekt till dess att projektet är färdigt. PJ_WIP_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Work In Process Work In Process The Work in Process account is the account used Manufacturing Order null P_WIP_Acct
numeric(10)
Account
Floor Stock Floor Stock The Floor Stock account is the account used Manufacturing Order The Floor Stock is used for accounting the component with Issue method is set Floor stock into Bill of Material & Formula Window.

The components with Issue Method defined as Floor stock is acounting next way:

Debit Floor Stock Account Credit Work in Process Account

P_FloorStock_Acct
numeric(10)
Account
Method Change Variance Method Change Variance The Method Change Variance account is the account used Manufacturing Order The Method Change Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard BOM , Standard Manufacturing Workflow and Manufacturing BOM Manufacturing Workflow.

If you change the method the manufacturing defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_MethodChangeVariance_Acct
numeric(10)
Account
Usage Variance Usage Variance The Usage Variance account is the account used Manufacturing Order The Usage Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Quantities of Standard BOM or Time Standard Manufacturing Workflow and Quantities of Manufacturing BOM or Time Manufacturing Workflow of Manufacturing Order.

If you change the Quantities or Time defined in BOM or Workflow Manufacturig then this variance is generate.

P_UsageVariance_Acct
numeric(10)
Account
Rate Variance Rate Variance The Rate Variance account is the account used Manufacturing Order The Rate Variance is used in Standard Costing. It reflects the difference between the Standard Cost Rates and The Cost Rates of Manufacturing Order.

If you change the Standard Rates then this variance is generate.

P_RateVariance_Acct
numeric(10)
Account
Mix Variance Mix Variance The Mix Variance account is the account used Manufacturing Order The Mix Variance is used when a co-product received in Inventory is different the quantity expected P_MixVariance_Acct
numeric(10)
Account
Labor Labor The Labor account is the account used Manufacturing Order The Labor is used for accounting the productive Labor P_Labor_Acct
numeric(10)
Account
Burden Burden The Burden account is the account used Manufacturing Order The Burden is used for accounting the Burden P_Burden_Acct
numeric(10)
Account
Cost Of Production Cost Of Production The Cost Of Production account is the account used Manufacturing Order The Cost Of Production is used for accounting Non productive Labor P_CostOfProduction_Acct
numeric(10)
Account
Outside Processing Outside Processing The Outside Processing Account is the account used in Manufacturing Order The Outside Processing Account is used for accounting the Outside Processing P_OutsideProcessing_Acct
numeric(10)
Account
Overhead Overhead The Overhead account is the account used in Manufacturing Order null P_Overhead_Acct
numeric(10)
Account
Scrap Scrap The Scrap account is the account used in Manufacturing Order null P_Scrap_Acct
numeric(10)
Account
Bank Asset Banktillgång Kassa/bank Konto för att registrera ändringar i balansen i detta bankkonto. B_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank In Transit Bank i transit Bank i transitkonto Bank i transitkonto är kontot där man registrerar medel som är i transit. B_InTransit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Bank Unidentified Receipts Account The Bank Unidentified Receipts Account identifies the account to be used when recording receipts that can not be reconciled at the present time. B_Unidentified_Acct
numeric(10)
Account
Unallocated Cash Ej allokerad kassabetalning Konto för ej avstämd kassa Kassainbetalningar ej matchade mot faktura. B_UnallocatedCash_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Payment Selection Utbetalningar Konto för utbetalningar på väg null B_PaymentSelect_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Expense Bank Expense Bank Expense Account The Bank Expense Account identifies the account to be used for recording charges or fees incurred from this Bank. B_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Bank Interest Expense Ränteutgifter Ränteutgiftskonto Konto där ränteutgifter registreras till denna bank. B_InterestExp_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Interest Revenue Ränteintäkter Bankränteintäktskonto Konto där ränteintäkter registreras från denna bank. B_InterestRev_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Bank Revaluation Gain Account The Bank Revaluation Gain Account identifies the account to be used for recording gains that are recognized when converting currencies. B_RevaluationGain_Acct
numeric(10)
Account
Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Bank Revaluation Loss Account The Bank Revaluation Loss Account identifies the account to be used for recording losses that are recognized when converting currencies. B_RevaluationLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Bank Settlement Loss Account The Bank Settlement loss account identifies the account to be used when recording a currency loss when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementLoss_Acct
numeric(10)
Account
Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Bank Settlement Gain Account The Bank Settlement Gain account identifies the account to be used when recording a currency gain when the settlement and receipt currency are not the same. B_SettlementGain_Acct
numeric(10)
Account
Tax Due Utgående skatt Utgående skatt Skatteskulder är kontot som används för skatteskulder att betala före deklarationen T_Due_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Liability Tax Liability Account for Tax declaration liability The Tax Liability Account indicates the account used to record your tax liability declaration. T_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Tax Credit Ingående skatt Konto för skatt att få tillbaka före deklarationen Skatt kredit är kontot som används för skatt att få tillbaka före skattedeklarationen T_Credit_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Tax Receivables Tax Receivables Account for Tax credit after tax declaration The Tax Receivables Account indicates the account used to record the tax credit amount after your tax declaration. T_Receivables_Acct
numeric(10)
Account
Tax Expense Skattekostnad Skatter som är en kostnad (ex tull) Ingående skatt konto är kontot där debiterad ingående skatt registreras. T_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Account Kontering vid kostnad Kostnadskonto Kontering vid kostnad. Ch_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue (Deprecated) Charge Revenue Account The Charge Revenue Account identifies the account to use when recording charges paid by customers. Ch_Revenue_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Ej realiserade valutakursvinster Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär På valutakursvinster på fordringskontot registreras valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär UnrealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Unrealized Loss Acct Ej realiserade valutakursförluster Valutakursförluster skillnad mellan kundfodringar/betalningar På valutakursförluster kundfodr/betalningar kontot registreras skillnader mellan valutakursförluster och kundfodringar/betalningar UnrealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Gain Acct Konto för realiserad kursvinst Konto för valutakursvinster På kontot för valutakursvinster registreras vinster från omvärderingen av valuta RealizedGain_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Realized Loss Acct Konto för realiserad kursförlust Konto för valutakursförluster På kontot för valutakursförluster registreras förluster från omvärderingen av valuta RealizedLoss_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Asset Kassabok tillgångskonto Kassabok tillgångskonto Kassabok tillgångskonto är kontot som används för att registrera utbetalningar och inbetalningar i denna kassabok. CB_Asset_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Differences Kassaboksskillnader Konto för kassaboksskillnader Registrera skillnader som påverkar kassaboken i detta konto. CB_Differences_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Transfer Kassa på väg Konto för kassa på väg Kontot för att betala fakturor med kontanter CB_CashTransfer_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Expense Kassabok utgift Kassabok utgift Registrera allmänna, icke specificerade utgifter i detta konto. CB_Expense_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Cash Book Receipt Kassabok inbetalning Kassabok inbetalning Registrera allmänna, icke specificerade intäkter i detta konto. CB_Receipt_Acct
numeric(10) NOT NULL
Account
Add or Copy Accounts Kopiera konton Kopiera och skriv över alla konton till systemets standardvärden (VARNING!!!) null Processing
character(1)
Button


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.