Säljarinformation (Fönster ID-293)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Säljarinformation

Beskrivning: Information om företagsrepresentant (säljare)

Hjälp: Det här fönstret visar information om företagets representanter/säljare.TAB: Säljare

Beskrivning: Välj säljare


Hjälp null


Fil:Säljarinformation - Säljare - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
EMail Address E-post E-postadress E-postadress till denna användare. E-postadressen används för att få tillgång till funktioner via webben. EMail
character varying(60)
String
Title Titel Identifierare för denna enhet Identifiering för denna enhet. Title
character varying(40)
String
Birthday Födelsedag Födelsedag eller årsdag Födelsedag eller årsdag Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefonnummer Telefonnummer Telefonnummer Phone
character varying(40)
String
Fax Fax Faxnummer Faxnummer till aktuell affärspartner, organisation eller plats. Fax
character varying(40)
String
Supervisor Överordnad Överordnad för denna användare vid problemeskalering Överordnad för denna användare vid problemeskalering Supervisor_ID
numeric(10)
Search
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
TAB: Ordrar

Beskrivning: Samtliga ordrar där företagsrepresentanten "äger" ordern, affärspartnern eller produkten.


Hjälp null


Fil:Säljarinformation - Ordrar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Bearbeta order null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Credit Approved Kredit godkänd Kredit är godkänd Kredit godkänd innebär att kreditgodkännande lyckades för order. IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Överförd Överförd till huvudbok (d.v.s. bokförd) Kryssrutan Överförd anger huruvida transaktioner kopplade till dokumentet ska överföras till huvudboken (d.v.s. bokföras). IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivery Via Leveranssätt Hur order ska levereras Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Process Order Bearbeta order null null Processing
character(1)
Button
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Processed Bearbetad Dokumentet har bearbetats Dokumentet har bearbetats. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Send EMail Skicka e-post Skicka e-post med dokument (faktura, leveranslista, o.s.v.) som bilaga Skicka e-post med dokument (faktura, leveranslista, o.s.v.) som bilaga SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Kassajournalsrad Kassajournalsrad Pekar ut en unik rad i en kassajournal. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Betalning Betalningsnyckel Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Vald null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Skatt ingår i priset Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Registrerade Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade) Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Skriv ut rabatt Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Fraktavgiftsregel Metod för att räkna ut fraktavgiften Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Activity Aktivitet Affärsaktivitet Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Referenced Order Referenced Order Reference to corresponding Sales/Purchase Order Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Payment BPartner Business Partner responsible for the payment null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Payment Location Location of the Business Partner responsible for the payment null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Transaktionsorganisation Att göra eller starta en organisation Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Kopiera rader Kopiera rader från annan order null CopyFrom
character(1)
Button
Invoice Contact Fakturakontakt Kontaktperson för leverans null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Konteringsbelopp Konteringsbelopp Visar beloppet för en kontering. ChargeAmt
numeric
Amount
User/Contact Kontaktperson Användaridentifikation i systemet Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Shipper Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Freight Amount Fraktbelopp Fraktbelopp Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta. FreightAmt
numeric
Amount
Printed Ska skrivas ut Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Ordertyp Ordertyp för att konvertera dokument Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Utskriftsdatum Datum dokumentet skrivs ut Datum då dokumentet skrivs ut. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Fakturapartner Affärspartner för leverans null Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Leveransadress Leveransadress null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Leveransregel Definition av när order ska levereras Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioritet Dokumentets prioritet Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är. PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Fakturaregel Frekvens och metod för fakturering Fakturaregel definierar hur en affärspartner faktureras och visar frekvens för fakturering. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampanj Marknadsföringskampanj Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivered Levererade null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Fakturerad Är fakturerad Visar om det är fakturerat. IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Totalt Totalsumma av alla dokumentrader Totalen är summan av alla rader i ett dokument TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Orderrad

Beskrivning: Samtliga orderrader där företagsrepresentanten "äger" ordern, affärspartnern eller produkten


Hjälp null


Fil:Säljarinformation - Orderrad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date Delivered Leveransdatum null null DateDelivered
timestamp without time zone
Date
Date Invoiced Fakturadatum Datum på fakturan Datum som faktura skrivs. DateInvoiced
timestamp without time zone
Date
Warehouse Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Endast beskrivning Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Ordered Quantity Beställt antal Beställt antal av produkten Beställt antal är antalet av produkten som har beställts. QtyOrdered
numeric NOT NULL
Quantity
Reserved Quantity Reserverat antal Reserverat antal Antal av en produkt som reserverats för andra beställningar QtyReserved
numeric NOT NULL
Quantity
Delivered Quantity Levererat antal Levererat antal Levererat antal är antal av en produkt som har levererats QtyDelivered
numeric NOT NULL
Quantity
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Discount % Rabattsats i % Rabattsats i procent Rabattsats i procent. Discount
numeric
Number
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Fakturor

Beskrivning: Samtliga fakturor där företagsrepresentanten "äger" fakturan, affärspartnern eller produkten


Hjälp null


Fil:Säljarinformation - Fakturor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Dokumentnummer Sekvensnummer på dokumentet Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>".

Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. POReference
character varying(20)
String
Order Säljorder Säljorder Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Document Type Dokumenttyp Dokumenttyp eller regler Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Dokumentstatus Den nuvarande statusen på dokumentet Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Fakturadatum Datum på fakturan Datum som faktura skrivs. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Bokföringsdatum Bokföringsdatum Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Ordered Orderdatum Orderdatum Orderdatum DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Date printed Utskriftsdatum Datum dokumentet skrivs ut Datum då dokumentet skrivs ut. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Affärspartner En affärspartner En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Leveransadress Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner Adress till affärspartner. C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Price List Prislista Pekar ut en unik prislista Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment Rule Betalningsregel Regel eller metod för hur betalningen ska ske Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Betalningsvillkor Betalningsvillkor för denna transaktion Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Användare Användare Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Sales Transaction Försäljningstransaktion Detta är en försäljningstransaktion/kundorder Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder. IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Self-Service Gör-det-själv Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Project Projekt Identifierare till ett unikt projekt Identifierare till ett unikt projekt C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Paid Betald Dokumentet är betalt null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute In Dispute Document is in dispute The document is in dispute. Use Requests to track details. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Total Lines Totalt Totalsumma av alla dokumentrader Totalen är summan av alla rader i ett dokument TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Slutsumma Slutsumma i dokumentet Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
TAB: Fakturarad

Beskrivning: Samtliga fakturarader där företagsrepresentanten "äger" fakturan, affärspartnern eller produkten


Hjälp null


Fil:Säljarinformation - Fakturarad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Faktura Fakturanyckel Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Line No Radnummer Unik rad i dokumentet Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
Text
Charge Kostnad Ytterligare kostnader Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning). C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Produkt Produkt eller tjänst Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Description Only Endast beskrivning Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Resource Assignment Resurstilldelning Resurstilldelning null S_ResourceAssignment_ID
numeric(10)
Assignment
Attribute Set Instance Egenskapslista Ingående värden för en lista med produktegenskaper Värden för själva produktegenskaperna. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Quantity Invoiced Fakturerat antal Fakturerat antal Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Unit Price Pris/enhet Faktiskt pris Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listpris Listpris Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Line Amount Radnetto Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax Amount Skattbelopp Skattbelopp på ett dokument Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument TaxAmt
numeric
Amount
Tax Skatt Skattnyckel Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Total Radtotal Total radsumma inkl. skatt Total radsumma LineTotalAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.