Kontoelement (Fönster ID-118)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Kontoelement

Beskrivning: Underhåll kontoelement

Hjälp: The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments.TAB: Element

Beskrivning: Definition av kontoelement


Hjälp Elementfliken definierar elementets namn, beskrivning och format. Vidare kommer kontoslag eller användardefinierad att väljas. Varje kontoplan måste ha ett kontoslag för element. Det är valfritt att ha användardefinierade element.


Fil:Kontoelement - Element - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Element Element Bokföringselement Ett bokföringselement identifierar ett unikt konto. Dessa konton kallas tillsammans kontoplan. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Value Format Värdeformat Formatet av värdet ; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Validerings element:
 	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfri bokstäver & siffror inga mellanslag A valfri bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfri bokstäver & siffror eller mellanslag C valfri bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel av format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Type Typ Elementtyp (konto eller användardefinierat) Elementtypen visar om elementet är kontoelementet eller ett användardefinierat element. ElementType
character(1) NOT NULL
List
Natural Account Kontonummer Kontonumret borde komma från ett känt kontosystem t ex EU BAS 2002. Kontonumret borde komma från ett känt kontosystem t ex EU BAS 2002. IsNaturalAccount
character(1) NOT NULL
Yes-No
Balancing Balansera Alla transaktioner inom ett elementvärde måste balanseras (t ex kostnadsgrupper) Balansera betyder att detta element måste balanseras inom varje reskontratransaktion. T ex, om kostnadsgrupper definieras som ett element som balanseras, då kommer debet och kredit för varje unik kostnadsgrupp ha netto noll. Detta används för att definiera delar av en organisation som rapporterar själv. Balansera är inte en valmöjlighet för ett kontoelement. IsBalancing
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tree Träd Pekar ut ett träd Trädfältet pekar ut ett unikt träd i systemet. Träd definierar summeringsnivåer av information. De används i rapporter för att definiera rapportsummeringsnivåer. AD_Tree_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Elementvärden

Beskrivning: Definiera elementvärden


Hjälp Elementvärdesfliken definierar respektive giltiga värden för alla element. Värdena måste vara samstämmiga med definierat format. Om elementet är ett kontoslag, kommer kontoklassificering (tillgång, skuld, etc.) och konteringskontroller också att definieras.


Fil:Kontoelement - Elementvärden - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Element Element Bokföringselement Ett bokföringselement identifierar ett unikt konto. Dessa konton kallas tillsammans kontoplan. C_Element_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Summeringsnivå Detta är en summeringsenhet Summeringsnivån är en förgrening i ett dataträd istället för en slutnod. Summeringsenheter används till rapportering och har inga egna värden. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Type Kontotyp Visar kontots typ Gilltiga kontotyper är A - Tillgång, E - Utgift, L - Betalningsskyldig, O - Eget Kapital, R - Avkastning och M - Notering. Kontotypen visar vilken skatt som gäller och för att kontrollera kundreskontra och leverantörsreskontra för affärspartners. Obs! Summor från noteringskonto tas inte in i balansräkningen. AccountType
character(1) NOT NULL
List
Post Actual Bokför faktiska belopp Faktiska belopp bokförs Faktiska belopp kan bokföras på detta konto. PostActual
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Sign Kontotecken Visar tecken till kontot om det är debet eller kredit Visar om den förväntade behållningen på kontot ska vara debet eller kredit. AccountSign
character(1) NOT NULL
List
Post Budget Bokför budget Budgetvärden får konteras på detta konto Budgetbelopp kan bokföras på detta konto. PostBudget
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Controlled Dokumentstyrd Kontrollkonto - Om ett konto styrs av ett dokument går det inte att verkställa till det manuellt null IsDocControlled
character(1)
Yes-No
Post Statistical Bokför statistisk Bokför statistik på detta konto. null PostStatistical
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone
Date
Post Encumbrance Bokför engagemang Bokför engagemangsredovisning på detta konto. null PostEncumbrance
character(1) NOT NULL
Yes-No
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Bank Account Bankkonto Är detta konto ett bankkonto? Visar om detta konto är ett bankkonto eller inte. IsBankAccount
character(1)
Yes-No
Bank Account Bankkonto Konto på banken Bankkonto är kontot på denna bank. C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Foreign Currency Account Utländsk valuta Balans i utländsk valuta kommer att visas i den andra valutan Balans i konto med utländsk valuta kommer att visas i den andra valutan och översätts till användbar valuta. IsForeignCurrency
character(1)
Yes-No
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Översättning

Beskrivning: Definiera översättning


Hjälp Översättningsfliken definierar översättningen till ett alternativt språk.


Fil:Kontoelement - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Sub Account

Beskrivning: Sub Account for Element Value


Hjälp The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension.


Fil:Kontoelement - Sub Account - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Account Element Kontoelement Kontoelement null C_ElementValue_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Comment/Help Hjälp/anteckningar Hjälp, anteckningar eller förslag Hjälpfältet innehåller hjälp, anteckningar eller ett förslag om hur objekten ska användas. Help
character varying(2000)
Text
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.