Valuta (Fönster ID-115)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Valuta

Beskrivning: Underhåll valutor

Hjälp: I valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå.TAB: Valuta

Beskrivning: Definiera valuta


Hjälp Valutafliken definierar valutor som kan användas i transaktioner eller vid rapportering.


Fil:Valuta - Valuta - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
EMU Entry Date EMU medlemskapsdatum Datum när valutan blev medlem/kommer att bli medlem i EMU Datum när denna valuta blev medlem i EMU (Europeiska Monetära Unionen), eller ska bli medlem i EMU. EMUEntryDate
timestamp without time zone
Date
EMU Rate EMU valutakurs Officiell valutakurs till Euro EMU valutakurs är den officiella valutakurs som används för att växla denna valuta till Euro. EMURate
numeric
Number
The Euro Currency Eurovaluta Denna valuta är euro Visar om denna valuta är euro. IsEuro
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMU Member Medlem i EMU Denna valuta är medlem i den Europeiska Monetära Unionen Visar om denna valuta är medlem i den Europeiska Monetära Unionen. IsEMUMember
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
ISO Currency Code ISO Valutakod ISO 4217 Valutakod Valutakod visas med tre bokstäver. ISO_Code
character(3) NOT NULL
String
Symbol Symbol Valutas symbol (enbart utskrifter) Valutasymbolen är det som ska visas på utskrifter. CurSymbol
character varying(10)
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Standard Precision Standard avrundning Regel för avrundning av beräknade belopp Standard avrundning är antalet decimaler som beloppen avrundas till för bokföringstransaktioner och dokument StdPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
Costing Precision Kostnadsprecision Avrundning som används i beräkningar Kostnadsprecision är antal decimalplatser som summor avrundas till i kostnadsberäkningar. CostingPrecision
numeric(10) NOT NULL
Integer
TAB: Översättning

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Valuta - Översättning - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Språk Språk i detta program Visar vilket språk programmet använder till alla fönster. AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Översatt Kolumnen är översatt Kryssrutan för Översatt talar om huruvida kolumnen är översatt. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255) NOT NULL
String
Symbol Symbol Valutas symbol (enbart utskrifter) Valutasymbolen är det som ska visas på utskrifter. CurSymbol
character varying(10)
String
TAB: Bokföring

Beskrivning: Bokföring av valuta


Hjälp Bokföringsfliken definierar de bokföringsparametrar som används för en valutatransaktion. Observera att om fliken inte definierats kommer kontoplanens standardkonton att användas!


Fil:Valuta - Bokföring - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Bokföringsschema Regler för bokföring Ett bokföringsschema beskriver regler för bokföring t ex kostnadsmetod, valuta, kalender. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Realized Gain Acct Realized Gain Acct Realized Gain Account The Realized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have been realized. RealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Realized Loss Acct Realized Loss Acct Realized Loss Account The Realized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. RealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Acct Unrealized Gain Account for currency revaluation The Unrealized Gain Account indicates the account to be used when recording gains achieved from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedGain_Acct
numeric(10)
Account
Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Acct Unrealized Loss Account for currency revaluation The Unrealized Loss Account indicates the account to be used when recording losses incurred from currency revaluation that have yet to be realized. UnrealizedLoss_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Omvandlingskurser

Beskrivning: Definiera valutaomvandlingskurser


Hjälp Omvandlingskursfliken definierar de kurser som skall användas när ursprungsvalutan omvandlas till bokförings- eller rapportvalutan. Observera att endast "multiplikationskursen" används, "divisionskursen" finns endast med i presentationssyfte.


Fil:Valuta - Omvandlingskurser - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Conversion Rate Växelkurs Växelkurs för valuta Växelkursen är en multiplikator som används för att växla från en källvaluta till en bokföringsvaluta. C_Conversion_Rate_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Valuta Valuta för denna post Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Currency To Valuta till Målvaluta Valutan som är slutmålet för denna växelkurs. C_Currency_ID_To
numeric(10) NOT NULL
Table
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Type Valutatyp Valutaomvandlingskurstyp Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser. C_ConversionType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Valid from Giltig från Giltig från denna datum (inklusive) Giltig från datumet är den första datum i en datum omfång ValidFrom
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Valid to Giltig till Giltig till detta datum (inklusive) Giltig till datum är det sista datumet i ett datum omfång (inklusive) ValidTo
timestamp without time zone
Date
Multiply Rate Multiplikator Tal som ursprungstalet multipliceras med för att beräkna måltalet (produkten) För att omvandla ursprungstalet till måltalet multipliceras ursprungstalet med multiplikatorn. Om multiplikatorn anges, kommer delningstalet (nämnaren) automatiskt att beräknas. MultiplyRate
numeric NOT NULL
Number
Divide Rate Delningskurs För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet För att omvandla källtalet till måltalet delas källtalet med delningskursen. Om du anger en delningskurs så beräknas multipliceringskursen automatiskt. DivideRate
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.