Resultatmått (Fönster ID-215)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Resultatmått

Beskrivning: Definiera resultatmått

Hjälp: Resultatmåttsfönstret ger möjlighet att definiera vilka regler och restriktioner som gäller för resultatmätning. Det är till exempel möjligt att begränsa resultatmätningen till att gälla försäljningen av en särskild produktkategori inom en angiven tidsram.TAB: Mått

Beskrivning: Resultatmått


Hjälp Resultatmåttsfliken definierar möjliga utfall och vilken metod som används för att mäta resultat.


Fil:Resultatmått - Mått - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Measure Data Type Measure Data Type Type of data - Status or in Time Status represents values valid at a certain time (e.g. Open Invoices) - No history is maintained.

Time represents a values at a given time (e.g. Invoice Amount on 1/1) - History is maintained

MeasureDataType
character(1) NOT NULL
List
Measure Type Måttyp Måttyp fastställer hur faktiskt prestanda tas fram Måttyp fastställer hur det faktiska måttet bestäms. Exempelsvis kan ett mått vara manuellt medan något annat beräknas. MeasureType
character(1) NOT NULL
List
Manual Actual Angiven manuellt Mätvärdet anges manuellt Angiven manuellt identifierar ett faktiskt mätvärde som lagts in manuellt. ManualActual
numeric
Number
Note Anteckningar Valfri kompletterande information till post som läggs in manuellt Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till ytterligare information till en post som läggs in manuellt. ManualNote
character varying(2000)
Text
Measure Calculation Måttberäkning Beräkningsmetod för att mäta uppnått resultat/prestanda Måttberäkning är den metod som används för att mäta uppnått resultat/prestanda. PA_MeasureCalc_ID
numeric(10)
Table Direct
Calculation Class Kalkylklass Javaklass för kalkyl, används Interface Measure Kalkylklass är Javaklassen som används för att räkna ut mätning. CalculationClass
character varying(60)
String
Ratio Ratio Performance Ratio Calculation instruction set for a performance ratio PA_Ratio_ID
numeric(10)
Table Direct
Request Type Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
Project Type Projekttyp Typ av projekt Typ av projekt med valbara faser av projektet med standardutförandeinformation. C_ProjectType_ID
numeric(10)
Table Direct
Benchmark Benchmark Performance Benchmark Data Series to compare internal performance with (e.g. stock price, ...) PA_Benchmark_ID
numeric(10)
Table Direct
Reporting Hierarchy Reporting Hierarchy Optional Reporting Hierarchy - If not selected the default hierarchy trees are used. Reporting Hierarchy allows you to select different Hierarchies/Trees for the report.

Accounting Segments like Organization, Account, Product may have several hierarchies to accomodate different views on the business.

PA_Hierarchy_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Uppnådda resultat

Beskrivning: Uppnådda resultat


Hjälp Fliken Uppnådda resultat definierar de uppgifter som skall klaras av. Resultatet mäts som andelen uppnådda målsättningar.


Fil:Resultatmått - Uppnådda resultat - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Measure Mått Konkret resultat-/prestandamått Mått identifierar ett konkret och mätbart resultat-/prestandamått. T.ex. försäljningsbelopp, etablerade kundkontakter etc. PA_Measure_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sequence Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Document Date Dokumentdatum Datum på dokumentet Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet. DateDoc
timestamp without time zone
Date
Note Anteckningar Valfri (ytterligare) användardefinierad information Anteckningar ger en valfri möjlighet att lägga till användardefinierad information till denna post. Note
character varying(2000)
Text
Achieved Uppnått Mål uppnått Visar om målet uppnåtts. IsAchieved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Manual Actual Angiven manuellt Mätvärdet anges manuellt Angiven manuellt identifierar ett faktiskt mätvärde som lagts in manuellt. ManualActual
numeric NOT NULL
Number


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.