Dokumentsekvens (Fönster ID-112)

Från iDempiere sv
Hoppa till:navigering, sökFönster: Dokumentsekvens

Beskrivning: Underhåll system och dokumentsekvenser

Hjälp: Sekvensfönstret definierar hur dokumentnummer ska räknas upp. Här har du möjlighet att förändra hur dokumentnummer ska genereras. Du kan t ex välja att lägga till ett prefix eller suffix alternativt förändra den befintliga numreringen.TAB: Numrering

Beskrivning: Numreringsdefinitioner


Hjälp Numreringsfliken definierar principen för hur dokument skall numreras. Det är tillåtet att ha ett bokstavsprefix eller -suffix.


Fil:Dokumentsekvens - Numrering - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Namn Alfanumerisk identifiering av en enhet Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Beskrivning Valfri kort beskrivning av posten Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver. Description
character varying(255)
String
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1)
Yes-No
Auto numbering Automatisk numrering Automatisk numrering Kryssruta automatisk numrering styr om systemet ska skapa nästa nummer automatiskt eller inte. IsAutoSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Used for Record ID Används för postidentifiering Dokumentnumret används för postidentifiering Visar om dokumentnumret används för att identifiera posten. IsTableID
character(1)
Yes-No
Value Format Värdeformat Formatet av värdet ; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" Validerings element:
 	(mellanslag) valfri bokstav

_ mellanslag (fast mellanslag) l valfri bokstav a..Z inga mellanslag L valfri bokstav a..Z inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver o valfri bokstav a..Z eller mellanslag O valfri bokstav a..Z eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver a valfri bokstäver & siffror inga mellanslag A valfri bokstäver & siffror inga mellanslag omvandlat till stora bokstäver c valfri bokstäver & siffror eller mellanslag C valfri bokstäver & siffror eller mellanslag omvandlat till stora bokstäver 0 siffror 0..9 inga mellanslag 9 siffror 0..9 eller mellanslag

Exempel av format "(000)_000-0000"

VFormat
character varying(40)
String
Increment Öka med Nummer att öka senaste dokumentnummer med The number to increment the last document number by Visar det nummer som ska användas för att öka det senaste dokumentnumret med för att få fram nästa nummer i sekvensordning. IncrementNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Current Next Nästa Nästa nummer att använda Nästa nummer att använda för detta dokument. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer
Decimal Pattern Decimal Pattern Java Decimal Pattern Option Decimal pattern in Java notation. Examples: 0000 will format 23 to 0023 DecimalPattern
character varying(40)
String
Prefix Prefix Prefix före sekvensnumret Prefix är bokstäver eller siffror före sekvensnumret i dokumentet Prefix
character varying(255)
String
Suffix Suffix Suffix efter dokumentnummer Suffix är tecken som kommer på slutet av dokumentnumret Suffix
character varying(255)
String
Organization level Organization level This sequence can be defined for each organization null IsOrgLevelSequence
character(1) NOT NULL
Yes-No
Org Column Organisationskolumn Organisationskolumn (AD_Org_ID) Organisationskolumnen (AD_Org_ID) pekar ut den organisation som skall användas för att beräkna detta mått. OrgColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every Year Nollställ numreringssekvensen varje år Omstart sekvensen varje år på varje 1/1 Om ikryssad kommer dokumentsekvensen att starta om från startnummer 1/1 varje år. StartNewYear
character(1)
Yes-No
Date Column Datumkolumn Datumkolumn Datumkolumn visar datum som används för att beräkna denna mätning. DateColumn
character varying(60)
String
Restart sequence every month Restart sequence every month null null StartNewMonth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Start No Startnummer Startnummer/position Startnumret är startnummer för dokumentet eller positionen. StartNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Activate Audit Activate Audit Activate Audit Trail of what numbers are generated The Activate Audit checkbox indicates if an audit trail of numbers generated will be kept. IsAudited
character(1)
Yes-No
TAB: Sequence No

Beskrivning: null


Hjälp null


Fil:Dokumentsekvens - Sequence No - Fönster (iDempiere 1.0.0).png
namn namn Beskrivning Hjälp specifikationer
Client Klient Klient null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisationsenhet i ett företag Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Sekvens Dokumentsekvens Definierar numreringssekvensen i dokument. AD_Sequence_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Aktiv Posten är aktiv i systemet Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera:

(1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
YearMonth YearMonth YYYYMM null CalendarYearMonth
character varying(6) NOT NULL
String
Current Next Nästa Nästa nummer att använda Nästa nummer att använda för detta dokument. CurrentNext
numeric(10) NOT NULL
Integer


Contributions / Posts

Kakor hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av kakor.