Arborele Meniu de Admin clientului

De la iDempiere ro
Jump to navigation Jump to search


Administrator de Sistem

Icon mOpen.png Administrator de Sistem
Icon mOpen.png Reguli Generale
Icon mOpen.png Reguli de Sistem' - Reguli generale de Sistem
Icon mProcess.png Sincronizează traducere document - Sincronizează traducere document
Icon mWindow.png Meniu - Întreţine Meniul
Icon mWindow.png Imagine Ierarhie şi Nod - Întreţine definiţia Ierarhiei
Icon mWindow.png Întreţinere Ierarhie - Întreţine Ierarhiile
Icon mWindow.png Sarcină - Întreţine Sarcinile
Icon mWindow.png Imagine Sistem - Întreţine Imaginile şi Iconurile
Icon mWindow.png Mesaj de eroare - Afişează Mesaje de eroare
Icon mWindow.png Notă - Afişează mesaje Sistem
Icon mWindow.png Ţară, Regiune şi Localitate - Întreţine Ţările, Regiunile şi Localităţile
Icon mWindow.png Configurare sistem
Icon mOpen.png Securitate
Icon mWindow.png Utilizator - Întreţinerea utilizatorilor sistemului
Icon mWindow.png My Profile - My user information
Icon mWindow.png Reset Password - Reset Password
Icon mProcess.png Reset Locked Account - Reset Locked Account for User
Icon mWindow.png Rol - Întreţine Responsabilităţile Utilizatorilor
Icon mProcess.png Actualizare acces rol - Actualizează drepturile de acces ale unui rol sau rolurile unei societăţi
Icon mProcess.png Copiază rol - Copiază un rol existent
Icon mWindow.png Accesul la date al Rolului - Întreţine Regulile de Acces la date
Icon mWindow.png ToolBar Button Restrict
Icon mWindow.png Access Audit - Auditul accesuluui la date sau resurse
Icon mWindow.png Audit Sesiune - Auditul Sesiunii Utilizator
Icon mWindow.png Audit Proces - Utilizare Audit proces
Icon mWindow.png Audit Modificări - Auditul modificărilor de date
Icon mWindow.png Consultare Arhivă - Vizualizează Documentele arhivate automat
Icon mOpen.png Server' - Administrează serverul Adempiere
Icon mWindow.png Planificator - Administrează Planificarea Proceselor şi Jurnalizărilor
Icon mWindow.png Procesor de sesizări - Defineşte Procesoarele de sesizări
Icon mWindow.png Procesor de Alertă - Întreţine Parametrii Procesorului/Serverului de Alertă şi a Jurnalizării
Icon mWindow.png Procesor de Flux - Administrează Procesorul de Flux şi Jurnalizările
Icon mWindow.png Procesor de Contabilitate - Întreţine Procesorul de Contabilitate şi Jurnalele
Icon mProcess.png Procesor de cereri prin e-mailProcesor de cereri prin e-mail
Icon mOpen.png Flux' - Flux Adempiere
Icon mWindow.png Responsabil de Flux - Responsabil pentru Execuţia Fluxului
Icon mWindow.png Flux - Întreţine Fluxurile
Icon mWindow.png Editor de Flux - Editare Fluxuri
Icon mProcess.png Flux la Societate - Mută elementele fluxului personalizat la societatea curentă
Icon mWindow.png Activităţi Flux (toate) - Monitorizează toate activităţile fluxului
Icon mWindow.png Activităţi Flux - Activităţile Fluxului meu activ
Icon mWindow.png Proces de Flux - Monitorizează procesele fluxului
Icon mOpen.png Tipărire' - Defineşte opţiunile de tipărire
Icon mWindow.png Pune în pagină - Pune în pagină
Icon mWindow.png Culoare Tipărire - Întreţine culorile de tipărire
Icon mWindow.png Font tipărire - Întreţine Fontul de tipărire
Icon mWindow.png Format Tabel tipărire - Defineşte Formatul Tabelului de tipărire
Icon mWindow.png Format tipărire - Întreţine Formatul de tipărire
Icon mReport.png Detaliu Format tipărire - Raport Detaliu Format tipărire
Icon mWindow.png Formular tipărire - Gestionează formatul de tipărire (facuri, cecuri...)
Icon mWindow.png Imprimantă pentru etichete - Întreţine Definiţia imprimantei pentru etichete
Icon mWindow.png Tipărire etichetă - Format Tipărire Etichetă
Icon mOpen.png ColaborareManagementul colaborării şi a conţinutului
Icon mWindow.png Tip de Chat - Întreţine tipurile de chat
Icon mWindow.png View Chat - View discussions / chats
Icon mProcess.png Cache Reset - Restabileşte memoria sistemului ** Închideţi toate Ferestrele înainte de execuţie **
Icon mOpen.png Reguli de Societate' - Administrează Regulile Societăţii
Icon mWorkFlow.png Revizuire Iniţializare Societate - Revizuirea Inţializării unei Societăţi noi la nivel de sistem
Icon mWindow.png Setup Wizard
Icon mWindow.png Societate - Întreţine Societăţile
Icon mWindow.png Magazin virtual - Defineşte Magazinul virtual
Icon mWindow.png Fuziune Entităţi - Fuziune 'Din Entitate' cu 'În Entitate' -Şterge 'Din Entitate'
Icon mWindow.png ASP Subscribed Modules
Icon mOpen.png Reguli de Organizaţie
Icon mWindow.png Organizaţie - Întreţine Organizaţiile
Icon mWindow.png Editare conţinut panou de bord (dashboard)
Icon mWindow.png Dashboard Preference
Icon mWindow.png Banca - Administrează Banca
Icon mWindow.png Payment Processor
Icon mWindow.png Identificator Extras bancar - Algoritm pentru a corela Extrasul bancar, facturile şi plăţile
Icon mWindow.png Registru Casă - Întreţine Registrul de Casă
Icon mWindow.png Recurent - Document recurent
Icon mOpen.png Date' - Administrează Datele
Icon mOpen.png Utilitare
Icon mWindow.png Notiţă - Întreţine Notiţele ataşate
Icon mWindow.png Locaţie - Administrează Adresele
Icon mWindow.png Preferinţă - Întreţine Preferinţele Sistem, Partener, Serviciu şi Utilizator
Icon mWindow.png My Unprocessed Documents - My Unprocessed Documents
Icon mWindow.png Unprocessed Documents (All) - Unprocessed Documents (All)
Icon mOpen.png Import de Date
Icon mWindow.png Format de import - Întreţine formatele fişierelor de import
Icon mWindow.png Import Fişier Text - Încarcă fişierul text în tabelul de import
Icon mWindow.png Import Partener - Import Partener
Icon mWindow.png Import Produs - Import Produse
Icon mWindow.png Import Price List - Import Price Lists
Icon mWindow.png Import cont - Import Valoare cont
Icon mWindow.png Import Set linii raport - Import Seturi de linii de raport
Icon mWindow.png Import Stoc - Import de stocuri
Icon mWindow.png Import Inventory Move - This window allow import Inventory Move transaction
Icon mWindow.png Import Comandă - Import Comenzi
Icon mWindow.png Import Factură - Import Facturi
Icon mWindow.png Import Confirmări - Importare Linii de Confirmări recepţii/expediţii
Icon mWindow.png Import Curs valutar - Importare rată de conversiei a valutei
Icon mWindow.png Import Payroll Movement - Import Payroll Movement
Icon mWindow.png Import note contabile -
Icon mWindow.png Import Plată - Import Plăţi
Icon mProcess.png Încarcă Extras bancar - Încarcă Extras bancar
Icon mWindow.png Import Extras bancar - Import Extras bancar
Icon mProcess.png Şterge Import - Şterge toate datele din tabelul de import
Icon mOpen.png Replication Data
Icon mWorkFlow.png Setup Replication - Setup of data replication
Icon mWindow.png Strategie de replicare - Întreţine Strategia replicării datelor
Icon mWindow.png Export Format
Icon mProcess.png EXP_Format Generator -
Icon mProcess.png Test Export Model - Test Export of XML files
Icon mProcess.png Test Import Model - Test Import of XML files
Icon mWindow.png Export Processor
Icon mWindow.png Export Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor Type
Icon mWindow.png Import Processor
Icon mWindow.png Relation Type
Icon mWindow.png Raport probleme de sistem - Raport cu probleme de sistem, creat automat sau introdus manualDicţionar de Aplicaţie

Icon mOpen.png Dicţionar de Aplicaţie' - Administrează Dicţionarul Aplicaţiei
Icon mWindow.png Fereastră Utilizator - Defineşte personalizarea ferestrei pentru Rol/Utilizator
Icon mOpen.png Pachete' - Import/export pachete
Icon mWindow.png PackOut - Create a package - Package build Application
Icon mWindow.png PackIn - Import a package - Imports a package
Icon mWindow.png Packages Installed - List of packages installed
Icon mWindow.png Package Maintenance - Package installation history and maintenanceRelaţii cu Partenerii

Icon mOpen.png Relaţii cu Partenerii' - CRM şi Management Parteneri
Icon mOpen.png Reguli de Partener
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Partener - Iniţializare Reguli Partener
Icon mWindow.png Grup Parteneri - Întreţine Grupurile de Parteneri
Icon mWindow.png Mod de adresare - Întreţine modul de adresare
Icon mWindow.png Termene de plată - Întreţine Termenele de plată
Icon mWindow.png Planificare facturare - Întreţine Planificare facturării
Icon mWindow.png Somaţie - Administrează nivelele de somaţie
Icon mWindow.png Partener - Întreţine Partenerii de Afaceri
Icon mWindow.png Info Partener - Documentaţie despre Partener
Icon mReport.png Detalii despre Partener - Raport cu detalii despre Partener
Icon mReport.png Solduri Partener - Valoarea soldurilor cu Partenerul
Icon mProcess.png Validează Partner - Verifică integritatea datelor unui Partener
Icon mProcess.png Organizaţie Partener - Stabileşte şi verifică dreptul de proprietate a Organizaţiei asupra Partenerilor
Icon mWindow.png Recunoaştere venituri - Reguli de Recunoaştere a veniturilor
Icon mProcess.png Detaşează Partner de Org - Detaşează Partner de Organizaţie
Icon mWindow.png Post - Gestionează Posturile de lucru
Icon mWindow.png Categorie Post - Gestionează Categoriile de posturi de lucru
Icon mOpen.png Service' - Administrează Service-ul
Icon mWindow.png Resursă - Întreţine Resursele
Icon mWindow.png Tip de Timp - Întreţine Tipul de Înregistrare a Timpului
Icon mWindow.png Tip de Cheltuială - Întreţine tipurile de cheltuieli
Icon mWindow.png Raport cheltuieli - Raport cheltuieli şi timp
Icon mWindow.png Cheltuieli (nefacturate) - Vizualizare cheltuieli nefacturate la clienţi
Icon mProcess.png Crează OdV din Cheltuieli - Crează Ordine de Vânzare din Rapoartele de cheltuieli
Icon mWindow.png Cheltuieli (nerambursate) - Vizualizare cheltuieli nerambursate
Icon mProcess.png Crează facturi de cheltuieli - Crează facturi de cheltuieli pentru a plăti angajaţii
Icon mOpen.png Cerere-Sesizare
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Sesizări - Iniţializează Societatea pentru a prelucra sesizări
Icon mWindow.png Tip de sesizare - Întreţine tipurile de sesizări
Icon mWindow.png Grup de sesizări - Administrează grupul de sesizări
Icon mWindow.png Categorie sesizare - Administrează categoriile de sesizări
Icon mWindow.png Rezoluţie sesizare - Administrează rezoluţiile date sesizărilor
Icon mWindow.png Stare sesizare - Administrează starea sesizării
Icon mWindow.png Răspuns standard la sesizare - Administrează răspunsul standard la sesizare
Icon mWindow.png Sesizări (toate) - Vizualizează şi tratează toate sesizările
Icon mProcess.png Factură din Sesizări - Crează factură din Sesizări
Icon mProcess.png Redeschide Sesizarea - Redeschide sesizările închise
Icon mWindow.png Zonă de interes - Zonă de interes
Icon mWindow.png Sesizare - Prelucrează sesizările, întrebările, revendicările, etc.
Icon mWindow.png Info Agent - Info Agent al companiei
Icon mWindow.png Şablon de scrisoare - Întreţine şabloanele de scrisori
Icon mProcess.png Trimite e-mail - Trimite e-mail la abonaţii unei Zone de Interes sau unui Grup de ParteneriFlux de Vânzare

Icon mOpen.png Flux de Vânzare
Icon mOpen.png Vânzări şi Marketing
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Vânzări - Iniţializare Vânzări
Icon mWindow.png Zonă comercială - Întreţine Zonele comerciale
Icon mWindow.png Comision - Întreţine Comisioanele şi Onorariile
Icon mWindow.png Calcul Comision - Verifică şi modifică Comisioanele
Icon mReport.png Detaliu Execuţie comision - Detaliu Execuţie comision
Icon mWindow.png Canal de marketing - Întreţine Canalele de marketing
Icon mWindow.png Campanie de marketing - Întreţine Campaniile de marketing
Icon mWindow.png Order Source
Icon mWindow.png POS Tender Type
Icon mOpen.png Ordine de Vânzare
Icon mWindow.png Ordin de Vânzare - Adaugă şi modifică ordinele de vânzare
Icon mReport.png Detaliu Comandă - Raport Detaliu Comandă
Icon mReport.png Comenzi deschise - Raport Comenzi deschise
Icon mReport.png Order Transactions - Sales Order Transaction Report
Icon mProcess.png Convertire Cerere - Converteşte Ofertă sau Cerere de Comandă deschisă
Icon mProcess.png Recalculează preţ Comandă/Factură - Recalculează preţul în baza ultimei versiuni a listei de preţuri a unei comenzi sau facturi deschise
Icon mProcess.png Generează CdA din OdV - Crează Comandă de Achiziţionare din Ordin de Vânzare
Icon mProcess.png Redeschide Comanda - Deschide Comanda închisă anterior
Icon mProcess.png Procesează teanc de comenzi - Procesează teanc de comenzi
Icon mWindow.png Tastatură POS - Modul de aşezare a tastelor de funcţii a terminalului POS
Icon mProcess.png POS Key Generate - Generate POS Keys from products.
Icon mWindow.png Terminal POS - Administrează Terminalul POS
Icon mWindow.png POS - Terminal POS
Icon mWindow.png POS Payment
Icon mOpen.png Livrări
Icon mWindow.png Generare Expediţie (manual) - Selectează şi generează Expediţie
Icon mProcess.png Generează Expediţii - Generează şi tipăreşte Expediţii din Comenzi deschise
Icon mWindow.png Expediţie (Client) - Expediţie la Client şi Retururi de la Client
Icon mReport.png Detalii expediţie - Informaţii Detaliate despre expediţie
Icon mWindow.png Colet - Administrează Coletele pentru Expediţie
Icon mOpen.png Facturi Clienţi
Icon mWindow.png Generare Facturi (manual) - Selectare şi generare facturi
Icon mProcess.png Generează facturi - Generează şi tipăreşte facturi din comenzi deschise
Icon mWindow.png Factură (Client) - Introducere Facturi client
Icon mWindow.png Programare încasare factură - Întreţine programul de încasare a facturii
Icon mProcess.png Tipăreşte facturi - Tipăreşte facturi pe hârtie sau trimite PDF
Icon mOpen.png Informare Factură
Icon mReport.png Facturi (După data înregistrării) - Facturi ordonate după data înregistrării în contabilitate
Icon mReport.png Facturi (După data emiterii) - Facturi ordonate după data emiterii
Icon mReport.png Detaliu factură şi marjă - Detaliu (linie) factură şi marjă
Icon mReport.png Facturare zilnică - Raportul facturilor pe zile
Icon mReport.png Facturare săptămânală - Raportul facturilor pe săptămână
Icon mReport.png Facturare săptămânală după produs - Raportul săptămânal al facturilor după produs
Icon mReport.png Facturare lunară - Raportul facturilor pe lună
Icon mReport.png Facturare lunară după produs - Raportul lunar al facturilor după categorie produs
Icon mReport.png Facturi furnizor lunare - Raportul al facturilor furnizor lunare
Icon mReport.png Produse facturate lunar - Raport cu facturile după produs per lună
Icon mReport.png Facturare trimestrială client după furnizor - Raport trimestrial al facturilor client după furnizor
Icon mReport.png Facturare trimestrială după produs - Raport trimestrial al facturilor după produs
Icon mReport.png Produse facturate trimestrial - Raport facturări produse per trimestruFlux de Achiziţie

Icon mOpen.png Flux de AchiziţieDe la Cerere la Factură
Icon mWindow.png Subiect CdO - Întreţine subiectele şi abonaţii la Cererile de Ofertă
Icon mWindow.png Cerere de Ofertă - Întreţine Cererile de Ofertă
Icon mWindow.png Răspuns la CdO - Administrează răspunsurile la Cererile de Ofertă
Icon mReport.png CdO fără răspuns - Răspunsuri neachitate la Cererile de Ofertă
Icon mReport.png Răspuns la CdO - Răspunsuri detaliate la Cererile de Ofertă
Icon mWindow.png Necesar - Comandă de materiale
Icon mProcess.png Crează CdA din Necesar - Crează Comenzi de Achiziţie din Necesar
Icon mReport.png Comanda deschisă - Informaţii Detaliate despre Comanda deschisă
Icon mWindow.png Comandă de Achiziţie - Întreţine Comenzile de Achiziţie (CdA)
Icon mWindow.png Notă de recepţie (NIR) - Transport Furnizor (Recepţie)
Icon mReport.png Detalii Recepţie material - Detalii Recepţie material
Icon mWindow.png Factură (Furnizor) - Înregistrare Factură furnizor
Icon mWindow.png Teanc de facturi - Teanc de facturi furnizor
Icon mWindow.png Corelare Comandă - Recepţie - Factură - Corelare Comandă, Recepţie şi Factură Furnizor
Icon mWindow.png CdA conectate - Vizualizare Comenzile de Achiziţie conectate
Icon mWindow.png Facturi conectate - Vizualizarea facturilor conectateReturns

Icon mOpen.png Returns
Icon mWindow.png Tip de Autorizare de retur - Tip de Autorizare de retur de material
Icon mWindow.png Customer Return - Customer Return (Receipts)
Icon mWindow.png Autorizare de retur - Întreţine Autorizarea de retur a materialelor
Icon mWindow.png Vendor RMA - Manage Return Material Authorization
Icon mWindow.png Return to Vendor - Vendor ReturnsArticole Nerezolvate

Icon mOpen.png Articole Nerezolvate
Icon mReport.png TVA factură - TVA factură
Icon mReport.png Articole deschise - Lista Articolelor deschise (Facturi)
Icon mReport.png Aging - Raport facturi scadente
Icon mReport.png Facturi cu solduri - Raport Facturi cu solduri
Icon mWindow.png Execuţie Somaţie - Întreţine Execuţiile Somaţiilor
Icon mWindow.png Plată-Încasare - Procesează Plăţi şi Încasări
Icon mReport.png Detalii plată/încasare - Raport Detalii plată/încasare
Icon mWindow.png Alocare Plată - Alocare facturi şi plăţi
Icon mWindow.png Vizualizare alocare - Vizualizare şi anulare alocări
Icon mReport.png Alocare - Alocare Plată - Factură
Icon mReport.png Facturi nealocate - Facturi nealocate la plată/încasare
Icon mReport.png Plăţi nealocate - Plăţi nealocate la facturi
Icon mProcess.png Anulează alocările - Anulează (şterge) alocarea facturilor la plată
Icon mProcess.png Soldează facturi - Soldează facturile deschise
Icon mWindow.png Selectare Plăţi - Selectaţi Facturi pentru Plată
Icon mWindow.png Selectare Plată (manual) - Selectarea manuală a plăţii
Icon mWindow.png Imprimare/Export Plată - Imprimă sau exportă plăţi
Icon mWindow.png Plăţi electronice - Process Payment Patches for EFT
Icon mWindow.png Extras bancar - Întreţine Extrasele bancare
Icon mReport.png Plăţi/încasări neconfruntate - Plăţi neconfruntate cu extrasele bancare
Icon mWindow.png Cash Plan
Icon mReport.png Cash Flow Report
Icon mProcess.png Transfer bancar - Transfer bancă-bancă prin partener
Icon mOpen.png Gestiune Materiale
Icon mOpen.png Reguli de Gestiune Materiale
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Produs - Iniţializare Produse
Icon mWindow.png Depozit şi Locatori - Întreţine Depozitele şi Locatorii
Icon mProcess.png [[Organizaţie <-> Depozit (Proces ID-244)|Organizaţie <-> Depozit]] - Stabileşte şi verifică dreptul de proprietate a Organizaţiei asupra depozitului
Icon mWindow.png Unitate de măsură (UM) - Întreţine unităţile de măsură şi conversiile între acestea
Icon mWindow.png Categorie Produs - Înteţine Categoriile de Produs
Icon mWindow.png Detalii furnizor - Întreţine Detalii furnizor
Icon mReport.png Selectare Furnizor - Produs cu mai mulţi furnizori
Icon mWindow.png Categorie Transport - Întreţine Categoriile de Transport
Icon mWindow.png Produs - Întreţine Produsele
Icon mProcess.png Organizaţie Produs - Stabileşte şi verifică dreptul de proprietate a Organizaţiei asupra Produsului
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Listă de preţuri - Defineşte Listele de preţuri şi de reduceri
Icon mWindow.png Schemă Listă de preţuri - Întreţine Schema Listei de preţuri
Icon mWindow.png Listă de preţuri - Întreţine Lista de preţuri
Icon mWindow.png Schemă Reducere - Întreţine Schema Reducerilor comerciale
Icon mWindow.png Transportator - Întreţine Transportatorii
Icon mProcess.png Verifică Lista de Materiale - Verifică structura listei de materiale
Icon mWindow.png Promotion - Setup promotion rule
Icon mWindow.png Promotion Group - Grouping of product for promotion setup
Icon mOpen.png Atribute Produs
Icon mWindow.png Control Lot - Control Lot Produs
Icon mWindow.png Control Nr. serie - Control Număr serie Produs
Icon mWindow.png Atribut - Atribut Produs
Icon mWindow.png Set atribute - Întreţine Setul de atribute al Produsului
Icon mWindow.png Instanţă Set atribute - Vizualizare detalii Instanţă Set atribute şi utilizare
Icon mWindow.png Lot - Definiţie Lot Produs
Icon mWindow.png Matrice de atribute - Afişează produsele a căror atribute se regăses în matricea generată
Icon mWindow.png Tranzacţii Articol - Tranzacţii Articol
Icon mReport.png Detaliu tranzacţie - Raport Detaliu tranzacţie
Icon mReport.png Valoare tranzacţie Produs - Valoare tranzacţie Produs
Icon mReport.png Sumar tranzacţie Produs - Sumar tranzacţie Produs
Icon mWindow.png Mişcare de stoc - Mişcare de stoc
Icon mWindow.png Inventar fizic - Introducere Inventar fizic
Icon mWindow.png Stoc utilizat intern - Bonuri de Predare-Restituire
Icon mReport.png Raport Reaprovizionare - Raport de Reaprovizionare a stocurilor
Icon mWindow.png Confirmare expediţie/recepţie - Confirmare expediţie sau recepţie de Material
Icon mReport.png Confirmări deschise - Expediţii deschise sau detalii confirmări recepţie
Icon mReport.png Detalii Confirmari deschise - Expediţie deschisă sau Detalii Confirmare recepţie
Icon mReport.png Detaliu stocuri - Raport detalii stocuri
Icon mReport.png Storage per Product
Icon mWindow.png Expandare BOM - Expandare BOM în documetul selectat
Icon mProcess.png Normalizare stoc - Normalizare stoc
Icon mReport.png Raport evaluare stoc - Raport evaluare stoc
Icon mReport.png Referinţă material - Material Transactions Cross Reference (used/resourced)Management Proiect

Icon mOpen.png Management Proiect
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Proiect şi Utilizare - Iniţializare Proiect şi Raportare
Icon mWindow.png Tip de Proiect - Întreţine Tipul şi Faza Proiectului
Icon mWindow.png Proiect (Service) - Întreţine Proiectele de Service
Icon mWindow.png Proiect (Comandă) - Întreţine Proiectele de Vânzări şi Lucru
Icon mProcess.png Generează CdA din Proiect - Generează Comandă de Achiziţie din Liniile Proiectului
Icon mProcess.png Ataşează articole la proiect - Ataşează articole la proiect din document de recepţie sau selectare manuală din stoc
Icon mReport.png Linii de Proiect fără articole - Listează liniile de proiect ale unui Proiect de comandă sau de imobilizare, care nu are articole ataşate
Icon mReport.png Comenzi de Achiziţie nealocate la Proiecte - Listează liniile din proiect cu Comenzi de achiziţie ale Comenzi de lucru, care nu sunt alocate la proiect
Icon mReport.png Marjă Proiect (Comandă de Lucru) - Linii Proiect Comandă de Lucru (venituri planificate) versus Articole de proiect (costuri)
Icon mWindow.png Ciclu de Proiect - Întreţine Ciclurile Proiectelor
Icon mReport.png Raport Ciclu proiect - Raport Proiecte pe baza Ciclului proiectului
Icon mReport.png Raport contabillitate Proiect - Operaţiile de contabillitate ale unui ProiectAnaliza Performanţei

Icon mOpen.png Analiza Performanţei
Icon mOpen.png Reguli de Contabilitate
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Contabilitate - Revizuire şi modificare Iniţializare Contabilitate
Icon mWindow.png Calendar An şi Perioadă - Întreţine Calendarele Anuale şi Perioadele
Icon mWindow.png Plan de conturi - Întreţine Planul de conturi
Icon mWindow.png Dimensiuni contabile - Administrează Ierarhiile Dimensiunilor extra-contabile
Icon mWindow.png Schema contabilă - Întreţine Schemele contabile. Pentru ca modificările să fie efective, trebuie să vă reconectaţi.
Icon mWindow.png Combinaţie Cont - Administrează combinaţiile de conturi
Icon mWindow.png Categorie Jurnal - Întreţine Categoriile de Jurnale
Icon mWindow.png Tip curs conversie - Întreţine tipurile de curs de conversie a valutei
Icon mWindow.png Valută - Întreţine valutele
Icon mWindow.png Curs de conversie - Întreţine Cursurile de conversie valutară
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Taxe - Iniţializarea calcului Taxelor
Icon mWindow.png Tip de Document - Întreţine Tipurile de Document
Icon mWindow.png Contor de document - Întreţine Tipuri de Contoare de document
Icon mProcess.png Verifică Tipuri Document - Verifică Tipuri Document
Icon mWindow.png Secvenţă Document - Întreţine Secvenţele Sistem şi Document
Icon mWindow.png Distribuţie înregistrare - Distribuţie înregistrare
Icon mWindow.png Categorie Taxă - Întreţine Categoriile de Taxe
Icon mWindow.png Cotă TVA - Întreţine TVA şi Taxe
Icon mWindow.png Charge Type
Icon mWindow.png Diverse - Administrează cheltuielile
Icon mWindow.png Generare cont debitor - Generează Debite din conturi
Icon mWindow.png Activitate Contabilitate Analitică - Întreţine Activităţile pentru contabilitatea analitică
Icon mWindow.png Jurnal bugete - Administrează Jurnalul de bugetele
Icon mProcess.png Reînregistrare contabilă - Reînregistrarea contabilă a documentelor cu erori
Icon mOpen.png Global Tax Management
Icon mWindow.png Grup taxă - Grupul de taxă permite gruparea partenerilor cu o taxă de referinţă
Icon mWindow.png Tip de taxă - Tipul de taxă permite gruparea taxelor
Icon mWindow.png Bază taxă - Defineşte baza pentru o taxă
Icon mWindow.png Părinte Cotă taxă - Întreţine taxele şi cotele lor
Icon mWindow.png Definiţie taxă - Permite definirea unor combinaţii de taxe
Icon mProcess.png C_Invoce Calculate Tax
Icon mWindow.png Documente neînregistrate - Documente neînregistrate
Icon mProcess.png Anulare contabilitate - Anulează înregistrările contabile
Icon mProcess.png Client Accounting Processor - Client Accounting Processor
Icon mOpen.png Raportare FinanciarăRaportare Financiară
Icon mWindow.png Set linii raport - Întreţine Seturile de linii pentru raportul fianaciar
Icon mWindow.png Set coloane raport - Întreţine Seturile de Coloane pentru Raportul Fianaciar
Icon mWindow.png Raportare ierarhică - Defineşte Raportarea ierarhică
Icon mWindow.png Report Cube - Define reporting cube for pre-calculation of summary accounting data.
Icon mProcess.png Recalculate Cube - Recalculate summary facts based on report cube definitions.
Icon mWindow.png Raport financiar - Întreţine Rapoartele financiare
Icon mReport.png Registrul jurnal - Raport cu soldul iniţial şi tranzacţiile contului
Icon mReport.png Balanţă de verificare - Balanţă de verificare pentru o perioadă sau un interval de timp
Icon mOpen.png Măsura Performanţei
Icon mWindow.png Alertă - Alertă Adempiere
Icon mWorkFlow.png Iniţializare Măsură Performanţă - Iniţializarea Măsurii Performanţie
Icon mWindow.png Performance Color Schema - Maintain Performance Color Schema
Icon mWindow.png Măsura Performanţei - Defineşte Măsurile Performanţei
Icon mWindow.png Calcul Măsură Performanţă - Defineşte cum să calculaţi măsurile performanţei
Icon mWindow.png Performance Ratio - Maintain Performance Ratios
Icon mWindow.png Obiectiv Performanţă - Defineşte Obiectivele Performanţei
Icon mWindow.png Performance Benchmark - Performance Benchmark
Icon mWindow.png Indicatoare de performanţă - Vizualizarea Indicatorilor de performanţă
Icon mOpen.png Stabilire Preţ
Icon mWindow.png Tip de Cost - Întreţine Tipurile de Cost
Icon mWindow.png Element de cost - Întreţine Element de cost al produsului
Icon mWindow.png Costuri Produs - Administrează Costurile Produsului
Icon mProcess.png Crează înregistrări de costuri - Crează înregistrări de costuri
Icon mProcess.png Actualizare Cost Produs (vechi) - Calculează preţul viitor şi preţul standard (vechi)
Icon mReport.png Total Cost Produs - Raport Total Cost Produs
Icon mReport.png Costuri Produs - Raport Costuri Produs
Icon mReport.png Detalii Cost Produs - Detalii Cost Produs din Factură
Icon mWindow.png GL Journal - Enter and change Manual Journal Entries
Icon mWindow.png Jurnal diverse - Introducerea şi modificarea înregistrărilor contabile manuale
Icon mProcess.png Automatic account reconciliation - Reconcile account transactions according to standard rules
Icon mWindow.png Accounting Fact Reconcilation (manual)
Icon mReport.png Unreconciled accounting facts
Icon mWindow.png Detalii operaţii contabile - Interogarea Operaţiilor contabile
Icon mReport.png Detalii operaţii contabile - Raport Detalii operaţii contabile
Icon mWindow.png Contări zilnice - Consultare Contări zilnice
Icon mReport.png Operaţii contabile zilnice - Detalii Operaţii contabile totalizate după data contabilizării
Icon mWindow.png GL Journal Generator
Icon mReport.png Operaţii contabile lunare - Detalii Operaţii contabile totalizate după perioada de contabilizareManufacturing

Icon mOpen.png Manufacturing
Icon mWindow.png Quality Test
Icon mWindow.png Part Type - Manufacturing Part Types
Icon mWindow.png Parts and BOMs - Maintain Bill of Materials
Icon mProcess.png Validate BOM Flags - Validate BOM Flags
Icon mProcess.png Verify BOM Structure - Verify BOM for correctness
Icon mProcess.png Universal substitution - Substitute one product for another in all BOMs
Icon mWindow.png BOM Viewer - Shows the parent-component relationship for the product entered in the Product field.
Icon mReport.png Indented Bill of Material - Indented BOM report
Icon mReport.png Replenish Report incl. Production - Inventory Replenish Report
Icon mWindow.png Producţie - Producţie bazată pe Lista de Consum Specific
Icon mWindow.png Production (Single Product)Imobilizări

Icon mOpen.png Imobilizări
Icon mOpen.png Fixed Assets' - Applications to setup and maintain fixed assets
Icon mOpen.png Setup and Maintain' - Setup and maintain assets
Icon mOpen.png Fixed Assets Setup' - Setup and Maintain Fixed Assets
Icon mWindow.png Grup Imobilizare - Grup de Imobilizări
Icon mWindow.png Imobilizare - Imobilizare utilizată intern sau de clienţi
Icon mProcess.png Inbound Charges for GL - Process invoice charges from GL
Icon mProcess.png Inbound Charges for AP - Process invoice charges from AP
Icon mReport.png Inbound Charge Entry Report - Used to review Assets Inbound Entry
Icon mWindow.png Inbound Asset Entry - Create Inbound Asset Entry
Icon mWindow.png Post Imported Assets - Import Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Setup' - Applications to setup and maintain depreciation
Icon mWindow.png Depreciation Methods - Depreciation Methods
Icon mWindow.png Depreciation Calculation Method - Define Calculation Methods used in depreciation expense calculation
Icon mWindow.png Depreciation First Year Conventions - Setup for depreciation Setups
Icon mWindow.png Depreciation Period Spread Type - Period Spread Type
Icon mWindow.png Depreciation Tables - Allows users to create multiple depreciation schedules
Icon mOpen.png Processing' - Process Fixed Assets
Icon mOpen.png Depreciation Processing' - Applications to Process Fixed Assets to the GL
Icon mWindow.png Build Depreciation Forecast -
Icon mReport.png Asset Depreciation Forecast - Used to review Assets Forecast
Icon mWindow.png Post Depreciation Entry - Create Depreciation Entry
Icon mOpen.png Splits Transfers and Disposals' - Process Assets Splits Transfers and Disposals
Icon mWindow.png Asset Split - Split Assets Process
Icon mReport.png Asset Split Entry - Used to review Assets Split Entry
Icon mWindow.png Split Asset Entry - Create Split Asset Entries
Icon mWindow.png Asset Transfers - Process transfers of assets
Icon mReport.png Asset Transfer Entry - Used to review Assets Transfered Entry
Icon mWindow.png Transfer Asset Entry - Create Transfer Asset Entry
Icon mWindow.png Asset Disposal - Dispose of Assets
Icon mReport.png Asset Disposal Expense Entry Rpt - Used to review Assets Disposed Entry
Icon mWindow.png Disposed Asset Entry - Create Disposed Asset Entry
Icon mOpen.png Asset Revaluation' - Process Asset Revaluations
Icon mWindow.png Asset Revaluation Processing - Process Revaluation of Assets
Icon mWindow.png Asset Revaluation Index - Set the Revaluate Assets Index or Factors
Icon mOpen.png Reporting' - Reporting for fixed assets
Icon mReport.png RV_Asset_Parent_Report
Icon mReport.png RV_Asset_Group_Defaults - Lists Asset Group Settings & Defaults
Icon mReport.png RV_Depreciation_Table
Icon mReport.png RV_Asset_Convention_Rpt - Asset Convention Report
Icon mReport.png RV_Depreciation_Calculation_Methods - List Depreciation Calculation Methods Available
Icon mReport.png RV_Asset_Depreciation_Method - List Depreciation Methods
Icon mReport.png Spread Report
Icon mOpen.png Customer Service' - Customer Related Assets
Icon mWindow.png Înregistrare - Înregistrare imobilizare Utilizator
Icon mWindow.png Atribute de înregistrare - Atribute de înregistrare Imobilizare
Icon mReport.png Lună Livrare bunuri - Raportul totalurilor de bunuri livrate per lună
Icon mReport.png Detalii livrare asset - Raport Detalii livrare asset
Icon mReport.png Bunuri la client - Raport Bunuri la client cu contorizareae livrărilor
Icon mProcess.png Livrează Bunuri - Livrare bunuri către client, pe cale electronică