Format de import (fereastră ID-189)

De la iDempiere ro



fereastră: Format de import

descriere: Întreţine formatele fişierelor de import

Ajutor: Acestă fereastră se utilizeză la definirea formatului datelor de import.



TAB: Format Import

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Format de import - Format Import - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Format Format Formatul datelor Format este o listă de selecţie pentru alegerea tipului formatului (text, delimitat prin tab, XML, etc) fişierului de import FormatType
character(1) NOT NULL
List
Separator Character Separator Character null null SeparatorChar
character varying(1)
String
Copy Lines Copiază Linii Copiază Linii dintr-un alt Format Import null Processing
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Câmp Format

descriere: Întreţine Câmpurile Format


Ajutor Permite definirea unui câmp bazat pe definiţia tabelului. Trebuie să vă asiguraţi că o Constantă are tipul de dată SQL adecvat (ex. Dacă este 'string', trebuie să o închideţi în ghilimele simple ca 'acest exemplu').

Maparea Produselor (vezi documentaţia):

 H_Item => Valoare H_ItemDesc => Nume / Descriere H_ItemDefn => Ajutor H_ItemType => Categorie Produs H_PartnrID => Identificator Partener H_Commodity1 => Nr Articol Furnizor H_Commodity2 => SKU H_ItemClass => Clasificare (A,B,C..) V_OperAmt_T_Cur => Valută V_OperAmt_T => Preţ 


Fișier:Format de import - Câmp Format - fereastră (iDempiere 1.0.0).png




nume nume descriere Ajutor Specificații
Format Field Câmp Format null null AD_ImpFormat_Row_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Import Format Format de import null null AD_ImpFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Data Type Tip de Date Tipul datei (nu calendaristice) null DataType
character(1) NOT NULL
List
Data Format Format Dată Format 'Şir de caractere' în notaţie Java, ex. zzLLaa Format Dată indică modul în care se definesc datele calendaristice în înregistrări, pentru a fi importate. Trebuie să fie în notaţie Java. DataFormat
character varying(20)
String
Start No Nr. Start Număr/poziţie de Start Numărul de Start indică poziţia de start în linie sau în numărul câmpului din linie. StartNo
numeric(10)
Integer
End No Nr. sfârşit null null EndNo
numeric(10)
Integer
Decimal Point Punct zecimal Punctul zecimal în fişierul de date - dacă există null DecimalPoint
character(1) NOT NULL
String
Divide by 100 Împarte la 100 Împarte numărul la 100 pentru a obţine valoarea corectă null DivideBy100
character(1) NOT NULL
Yes-No
Constant Value Valoare Constantă Valoare Constantă null ConstantValue
character varying(60)
String
Callout Callout Fully qualified class names and method - separated by semicolons A Callout allow you to create Java extensions to perform certain tasks always after a value changed. Callouts should not be used for validation but consquences of a user selecting a certain value.

The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method name to call. Example: "org.compiere.model.CalloutRequest.copyText" instanciates the class "CalloutRequest" and calls the method "copyText". You can have multiple callouts by separating them via a semicolon

Callout
character varying(60)
String
Script Script Dynamic Java Language Script to calculate result Use Java language constructs to define the result of the calculation Script
character varying(2000)
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.