Notiţă (fereastră ID-128)

De la iDempiere rofereastră: Notiţă

descriere: Întreţine Notiţele ataşate

Ajutor: Doar pentru Administrare de Sistem. Fereastra Întreţine Notele ataşate se foloseşte în scopul diagnosticării pentru a afişa atributele unei notiţe ataşate.TAB: Anexă

descriere: Anexă


Ajutor Tabul Anexă afişează atributele unei anexe.


Fișier:Notiţă - Anexă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Attachment Anexă Anexă la document Anexa poate fi orice tip de document/fişiere şi poate fi ataşată la oricare înregistrare din sistem. AD_Attachment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Binary Data Binary Data Binary Data The Binary field stores binary data. BinaryData
bytea
Binary
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Record ID Înregistrare ID de Înregistrare directă internă ID de Înregistrare directă internă este identificatorul unic al unei înregistrări.

Notă: obţinerea detaliilor pentru unele înregistrări ca de ex. Comenzi, Facturi şi Transport poate fi uneori fără succes deoarece unori tipul Comandă Vânzări este necunoscut.

Record_ID
numeric(10) NOT NULL
Button
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Title Titlu Numele cu care această entitate se referă la noi Titlu indică numele cu care o entitate se referă la noi. Title
character varying(60) NOT NULL
String
Text Message Mesaj Text Conţinutul mesajului null TextMsg
character varying(2000)
Text
TAB: Notă

descriere: Notă Personală


Ajutor null


Fișier:Notiţă - Notă - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Attachment Note Notă anexă Notă personală la anexă null AD_AttachmentNote_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Attachment Anexă Anexă la document Anexa poate fi orice tip de document/fişiere şi poate fi ataşată la oricare înregistrare din sistem. AD_Attachment_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Title Titlu Numele cu care această entitate se referă la noi Titlu indică numele cu care o entitate se referă la noi. Title
character varying(60) NOT NULL
String
Text Message Mesaj Text Conţinutul mesajului null TextMsg
character varying(2000) NOT NULL
Text


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.