Partener (fereastră ID-123)

De la iDempiere rofereastră: Partener

descriere: Întreţine Partenerii de Afaceri

Ajutor: Această fereastră vă permite să definiţi orice societate cu care tranzacţionaţi. Această fereastră deţine toate informaţiile legate de partener iar valorile introduse vor fi folosite la generarea toturor documentelor de tranzacţii.TAB: Partener

descriere: Partener


Ajutor Tabul Partener de afaceri defineşte toate entităţile cu care tranzacţionează o Organizaţie.


Fișier:Partener - Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Employee Angajat Indică, dacă Partenerul este un angajat Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Greeting Mod adresare Modul de adresare tipărit pe corespondenţă Identifică modul de adresare care se tipăreşte în scrisoare. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Name 2 Nume 2 Nume adiţional Se poate utiliza ca informaţie suplimentară la numele partenerului. Nume partener va fi un alt mod mai simplu de cautare ex. Cod partener : TRA, Nume: Transport Auto, Nume 2: S.C. Transport Auto SRL Name2
character varying(60)
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Summary Level Grupare Aceasta este o entitate de totalizare O entitate de totalizare reprezintă o ramură într-un arbore mai degrabă decât un nod de sfârşit. Entităţile de totalizare se utilizează la raportare şi nu au proria lor valoare. IsSummary
character(1) NOT NULL
Yes-No
Credit Status Stare Credit Stare Credit Partener Management Credit e inactiv dacă Stare Credit este Nr Verificare Credit, Stop Credit sau dacă Limita Creditului este 0. Starea este setată automat pe Reţinere Credit, dacă Balanţa totală Deschisă e mai mare decât Limita Creditului.

Se setează pe Supraveghere Credit dacă e mai mare decât 90% din Limita Credit, altfel se alege Credit OK.

SOCreditStatus
character(1)
List
Open Balance Sold curent Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală) Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală).

Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Tax ID ID TVA Numărul de înregistrare pentru TVA null TaxID
character varying(20)
String
SO Tax exempt Exceptare TVA Partenerul este scutit de TVA Dacă un partener e scutit de TVA se utilizeză rata taxei de scutire. Pentru aceasta trebuie să stabiliţi o rată a taxei cu o rată de 0% şi să indicaţi că aceasta este rata dumneavoastră a taxei de scutire . IsTaxExempt
character(1)
Yes-No
PO Tax exempt PO Tax exempt Business partner is exempt from tax on purchases If a business partner is exempt from tax on purchases, the exempt tax rate is used. For this, you need to set up a tax rate with a 0% rate and indicate that this is your tax exempt rate. This is required for tax reporting, so that you can track tax exempt transactions. IsPOTaxExempt
character(1) NOT NULL
Yes-No
Tax Group Grup taxa null null C_TaxGroup_ID
numeric(10)
Table Direct
D-U-N-S D-U-N-S Dun & Bradstreet Number Utilizat pentru EDI - Pentru detalii vezi www.dnb.com/dunsno/list.htm DUNS
character(11)
String
Reference No Nr. Referinţă Numărul cumpărătorului sau al furnizorului amplasat la partener. Nr Referinţă poate fi imprimat pe comenzi sau facturi pentru ca partenerul sa identifice mai repede înregistrările dumneavoastră. ReferenceNo
character varying(40)
String
NAICS/SIC CAEN Codul Activitatilor Economice Nationale Codul Activitatilor Economice Nationale. NAICS
character(6)
String
Rating Rating Clasificare sau Importanţă Rating-ul se foloseşte pentru a clasifica importanţa Rating
character(1)
String
Business Partner Group Grup Parteneri Grup Parteneri de afaceri Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba acestui Partener, dacă Multi-Limba este activată Identifică limba utilizată la afişarea şi formatarea documentelor. E necesar ca la nivel la Societate, documentele Multi-Limbă să fie selectate şi să fie creată/încărcată limba. AD_Language
character varying(6)
Table
URL URL URL URL defineşte o adresă online pentru acest Partener URL
character varying(120)
URL
Prospect Client posibil/activ Indică un posibil client sau un client Caseta de validare 'Posibil client' indică o entitate care este un posibil client sau un client. IsProspect
character(1) NOT NULL
Yes-No
Link Organization Ataşează Organizaţia Leagă Partener la Organizaţie Dacă Partenerul este o altă Organizaţie, selectaţi Organizaţia sau modificaţi pentru a crea o nouă Organizaţie.Un partener se leagă de o Organizaţie pentru a Documente explicite pentru tranzacţii Între Organizaţii.

Dacă creaţi o nouă Organizaţie trebuie să specificaţi Tipul ei. Dacă selectaţi un Rol, accesul la noua Organizaţie este limitat la acel rol, altfel toate rolurile unei Societăţi vor avea acces la noua Organizaţie.

AD_OrgBP_ID
numeric(10)
Button
Potential Life Time Value Valoare potenţial viitor Total venituri aşteptate Valoare potenţial viitor este venitul anticipat, în moneda de cont principală, generat de Partenerul de afaceri. PotentialLifeTimeValue
numeric
Amount
Actual Life Time Value Total facturat Suma facturilor emise (în moneda locală) "Total facturat" reprezintă suma facturilor emise acestui client. Aceasta este calculată în moneda locală. ActualLifeTimeValue
numeric
Amount
Acquisition Cost Cost achiziţie Costul transformării unui 'posibil client' în client Costul achiziţiei identifică costul asociat cu transformarea acestui 'posibil client' în client. AcqusitionCost
numeric
Costs+Prices
Employees Angajaţi Numărul angajaţilor Indică numărul angajaţilor acestui Partener. Acest câmp se afişează numai pentru posibili Clienţi. NumberEmployees
numeric(10)
Integer
Share Participaţie Participaţia clientului ca un procentaj Participaţie indică procentajul volumului de produse furnizat de un Partener. ShareOfCustomer
numeric(10)
Integer
Sales Volume in 1.000 Volum vânzări în 1.000 Volum total de vînzări în mii de valută Volum vânzări indică volumul total de vânzări pentru un Partener de afaceri. SalesVolume
numeric(10)
Integer
First Sale Prima vânzare Data primei vânzări Prima vânzare identifică data primei vânzări la acest Partener FirstSale
timestamp without time zone
Date
Logo Logo null null Logo_ID
numeric(10)
Image
TAB: Client

descriere: Defineşte parametri Clientului


Ajutor Tabul Client defineşte un Partener care este un client al acestei Organizaţii. Dacă este bifată caseta de validare Client, atunci se afişează câmpurile necesare.


Fișier:Partener - Client - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Client Indică dacă acest Partener este un Client Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Document Copies Copii document Numărul copiilor tipărite Copii document indică numărul copiilor pentru fiecare document care va fi generat. DocumentCopies
numeric(10)
Integer
Invoice Rule Regulă de facturare Frecvenţa sau metoda de facturare Regulă facturare defineşte modul în care un Partener este facturat şi frecvenţa de facturare. InvoiceRule
character(1)
List
Invoice Schedule Planificare Facturare Plan de generare a Facturilor Planificarea Facturării identifică frecvenţa generării facturilor. C_InvoiceSchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Rule Regulă de livrare Defineşte momentul livrării Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile. DeliveryRule
character(1)
List
Delivery Via Livrare prin Cum se va livra comanda Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta. DeliveryViaRule
character(1)
List
Price List Listă de preţuri Identificatorul unic a Listei de preţuri Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. M_PriceList_ID
numeric(10)
Table Direct
Discount Schema Schemă reducere Schema de calcul a procentului de reducere comercială După calculul preţului (standard) , se calculează procentul de reducere comercială, iar rezultatul se aplică la preţul final. M_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Flat Discount % Reducere uniformă % Procentaj de reducere uniformă (Flat discount) null FlatDiscount
numeric
Number
Payment Rule Regulă de încasare Modul de încasare a contravalorii unei facturi Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. PaymentRule
character(1)
List
Payment Term Termen încasare Termen de încasare pentru acestă tranzacţie Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie. C_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Sales Representative Reprezentant vânzări Reprezentant vânzări sau agent Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Dunning Somaţie Reguli de Somaţie pentru facturile depăşite Somaţie indică regulile şi metoda de somaţie pentru plăţile restante. C_Dunning_ID
numeric(10)
Table Direct
Order Reference Referinţă auxiliară Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). POReference
character varying(20)
String
Discount Printed Reducere tipărită Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. IsDiscountPrinted
character(1)
Yes-No
Order Description Descriere Comanadă Descrierea care se va utiliza pe comenzi şi facturi Descriere Comanadă identifică descrierea standard folosită la comenzile de la acest Client. Când se selectează Partenerul, dacă câmpul este completat, atunci acesta se copiaza în câmpul Descriere al documentului. SO_Description
character varying(255)
String
Invoice Print Format Format tipărire Factură Format pentru tipărirea Facturilor Trebuie să definiţi un Format de tipărire pentru a tipări documentul. Invoice_PrintFormat_ID
numeric(10)
Table
Min Shelf Life % Durată min. de depozitare % Durata min. de depozitare în procente, bazată pe data de garanţie din Instanţă produs Prin durata minimă de depozitare se poate stabili ordinea de vânzare a produselor în funcţie de data garanţiei.

Durata minimă de depozitare a produselor cu Instanţa Data de garanţie. Dacă este > 0 nu puteţi selecta produse cu o durată de depozitare ((Data de garanţie-Ziua curentă)/Zile garanţie) mai mică decât durata minimă de depozitare numai dacă selectaţi Arată tot.

ShelfLifeMinPct
numeric(10)
Integer
Credit Limit Limită credit Totalul facturilor neplătite admis Limită credit indică suma totală admisă, în moneda de cont principală. Dacă Limită credit este 0 (zero), nu se efectuează nici o verificare. Credit management se bazează pe Total sold care include activităţile furnizorilor. SO_CreditLimit
numeric
Amount
Credit Used Credit utilizat Sold curent Credit utilizat indică total valoare facturi nerezolvate sau neplătite în moneda locală pentru acest partener. Managementul creditului se bazează pe valoarea totală nerezolvată, care include activitățile furnizorului. SO_CreditUsed
numeric
Amount
Dunning Grace Date Zile grație Zile de grație acordate în plus peste termenul de plata null DunningGrace
date
Date
Customer Profile ID Customer Profile ID null null CustomerProfileID
character varying(60)
String
TAB: Contabilitate Client

descriere: Defineşte Conturile de Client


Ajutor Tabul "Contabilitate Client" defineşte conturile implicite utilizate la înscrierea creanţelor pentru acest partener.


Fișier:Partener - Contabilitate Client - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Customer Receivables Creanţe clienţi Cont pentru Creanţe Clienţi Conturile pentru Creanţe Clienţii indică contul utilizat pentru înregistrarea tranzacţiilor pentru clienţii neîncasaţi. C_Receivable_Acct
numeric(10)
Account
Receivable Services Servicii Client Cont pentru Servicii vîndute clienţilor Cont pentru înregistrarea Serviciilor, dacă doriţi să face o diferenţiere între produsele şi serviciile vândute. Acest cont se utilizeată numa dacă aceasată opţiune s-a validat în Schema Contabilă. C_Receivable_Services_Acct
numeric(10)
Account
Customer Prepayment Clienţi creditori Cont pentru avansuri încasate de la clienţi Indică contul care se utilizează pentru înregistrarea avansurilor de la un client. C_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Furnizor

descriere: Defineşte parametri Furnizorului


Ajutor Tabul Furnizor defineşte un Partener care este un furnizor al acestei Organizaţii. Dacă este bifată caseta de validare Furnizor, atunci se afişează cîmpurile necesare.


Fișier:Partener - Furnizor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Furnizor Indică dacă acest Partener este un Furnizor Caseta de validare Furnizor indică dacă acest Partener este un Furnizor. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, identifică acest furnizor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Reprezentant vânzări Indică dacă partenerul este un reprezentant de vânzări sau un agent al companiei Caseta de validare Rep Vânzări indică dacă acest partener este un reprezentant de vânzări. Un reprezentant de vânzări poate fi un angajat, dar nu este necesar să fie. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Regulă de plată Opţiune de plată Regula de plată indică metoda de plată a achiziţiilor. PaymentRulePO
character(1)
List
PO Payment Term Condiţii de plată CdA Reguli de plată pentru o Comandă de Achiziţie Condiţiile de plată a Comenzii de Achiziţie indică termenii de plată care se vor utiliza când acestă comandă de achiziţie devine o factură. PO_PaymentTerm_ID
numeric(10)
Table
Purchase Pricelist Listă Preţuri de achiziţie Listă de preţuri utilizată de acest Partener Indentifică lista de preţuri utilizată de un furnizor pentru produsele achiziţionate de această organizaţie. PO_PriceList_ID
numeric(10)
Table
PO Discount Schema Schema reducere CdA Schema de calcul a procentului de reducere la Comanda de Achiziţie null PO_DiscountSchema_ID
numeric(10)
Table
Is Manufacturer Is Manufacturer Indicate role of this Business partner as Manufacturer null IsManufacturer
character(1)
Yes-No
TAB: Contabilitate Furnizor

descriere: Defineşte Contabilitatea Furnizorilor


Ajutor Tabul Contabilitate Furnizor defineşte conturile implicite utilizate la înscrierea datoriilor către acest partener.


Fișier:Partener - Contabilitate Furnizor - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Plan de conturi Reguli de contabilitate O Schemă Contabilă definişte regurile utilizate în contabilitate cum ar fi metoda costurilor, moneda şi calendarul. C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Liability Furnizori de bunuri Cont pentru furnizori de bunuri Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor pentru furnizorii de bunurile livrate V_Liability_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Service Liability Furnizori de servicii Cont pentru furnizori de servicii Contul "Furnizori de servicii" indică contul utilizat pentru înregistrarea obligaţiilor pentru servicii. Este utilizat dacă doriţi să faceţi deosebire între obligaţii pentru produse şi servicii. V_Liability_Services_Acct
numeric(10)
Account
Vendor Prepayment Furnizori debitori Cont pentru plăţile în avans a furnizorului Este contul utilizat la înregistrarea operaţiilor de plăţi în avans a furnizorului. V_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Angajat

descriere: Defineşte parametri Angajatului


Ajutor Tabul Angajat defineşte un Partener care este un angajat al acestei Organizaţii. Dacă Angajatul este şi Reprezentant de vânzări, atunci trebuie bifată caseta de validare corespunzătoare.


Fișier:Partener - Angajat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Cod Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări.

Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).

Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Angajat Indică, dacă Partenerul este un angajat Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Reprezentant vânzări Indică dacă partenerul este un reprezentant de vânzări sau un agent al companiei Caseta de validare Rep Vânzări indică dacă acest partener este un reprezentant de vânzări. Un reprezentant de vânzări poate fi un angajat, dar nu este necesar să fie. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Contabilitate Angajat

descriere: Defineşte Contabilitatea Angajatului


Ajutor Tabul "Contabilitate Angajat" defineşte conturile implicite utilizate când acest Partener este referenţiat într-o cheltuială de rambursare.


Fișier:Partener - Contabilitate Angajat - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Client Client/Tenant for this installation. A Client is a company or a legal entity. You cannot share data between Clients. Tenant is a synonym for Client. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organization Organizational entity within client An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner Business Partner Identifies a Business Partner A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Accounting Schema Accounting Schema Rules for accounting An Accounting Schema defines the rules used in accounting such as costing method, currency and calendar C_AcctSchema_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Active The record is active in the system There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.

There are two reasons for de-activating and not deleting records: (1) The system requires the record for audit purposes. (2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Expense Employee Expense Account for Employee Expenses The Employee Expense Account identifies the account to use for recording expenses for this employee. E_Expense_Acct
numeric(10)
Account
Employee Prepayment Employee Prepayment Account for Employee Expense Prepayments The Employee Prepayment Account identifies the account to use for recording expense advances made to this employee. E_Prepayment_Acct
numeric(10)
Account
TAB: Cont bancar

descriere: Defineşte Contul bancar


Ajutor Tabul 'Cont bancar' defineşte informaţiile despre bancă pentru acest Partener de afaceri.


Fișier:Partener - Cont bancar - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
ACH Cont bancar Contul bancar al partenerului Bifa 'Cont bancar' permite introducerea datelor referitoare la contul bancar al partenerului. IsACH
character(1) NOT NULL
Yes-No
Account Usage Utilizare cont Utilizarea contului de bancă a partenerului Determină cum se utilizează contul de bancă. BPBankAcctUse
character(1)
List
Bank Banca Banca Banca este un identificator unic pentru această Organizaţie sau pentru un Partener cu care această Organizaţie tranzacţionează. C_Bank_ID
numeric(10)
Search
Bank Account Type Tipul Contului bancar Tipul Contului bancar Câmpul Tipul Contului bancar indică tipul acestui cont (profit, curent, etc). BankAccountType
character(1)
List
Routing No Nr. Rutare Număr Rutare Bancă Număr Rutare Bancă (Număr ABA) identifică o bancă legală (în Statele Unite). Este utilizat în rutarea cecurilor şi a tranzacţiilor electronice. RoutingNo
character varying(20)
String
Account No Nr. Cont Număr Cont Număr Cont indică numărul acestui cont bancar. AccountNo
character varying(20)
String
Credit Card Carte de credit Carte de credit (Visa, MC, AmEx) Lista de selecţie Carte de credit se utilizează la alegerea tipului de card prezentat la plată. CreditCardType
character(1)
List
Number Număr Număr Carte de credit Număr Carte de credit indică numărul cărţii de credit, fără spaţii. CreditCardNumber
character varying(20)
String
Verification Code Cod Verificare Codul de verificare de pe cartea de credit "Cod Verivicare" indică codul de verificare de pe cartea de credit (AMEX 4 cifre pe faţă; MC,Visa 3 cifre pe spate) CreditCardVV
character varying(4)
String
Exp. Month Lună Exp. Lună Expirare Lună Expirare indică luna expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpMM
numeric(10)
Integer
Exp. Year An exp. An expirare An expirare indică anul expirării pentru această carte de credit. CreditCardExpYY
numeric(10)
Integer
Account Name Nume Deţinător de Card Nume pe Cartea de credit sau Deţinător Cont Numele deţinătorului de Carte de credit . A_Name
character varying(60)
String
Account Street Strada Carte de credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit Adresa (strada) deţinătorului de Cont sau de Cartea de Credit . A_Street
character varying(60)
String
Account City Localitate Card Localitate sau Carte de credit sau Deţinător cont Localitate Carte de credit indică localitatea deţinătorului de cont sau de carte de credit A_City
character varying(60)
String
Account Zip/Postal Cod poştal Carte de Credit Cod poştal deţinător de Cont sau de Carte de Credit Codul poştal al deţinătorului de Cont sau de Carte de Credit A_Zip
character varying(20)
String
Account State Stare Cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont Starea Cărţii de credit sau al deţinătorului de cont A_State
character varying(40)
String
Account Country Ţara contului Ţara Ţara contului A_Country
character varying(40)
String
Driver License Carnet de conducere Nr Asigurare socială-Carnet de conducere Se foloseşte Carnetul de conducere pentru identificare A_Ident_DL
character varying(20)
String
Social Security No Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială Nr. Asigurare socială se foloseşte pentru identificare. A_Ident_SSN
character varying(20)
String
Account EMail Cont de e-mail Adresă de e-mail Adresa de e-mail indică adresa de e-mail a deţinătorului de de cont sau de carte de credit. A_EMail
character varying(60)
String
Address verified Adresă verificată Această adresă a fost verificată Adresa verificată indică dacă adresa a fost verificată de Compania de Cărţi de credit. R_AvsAddr
character(1)
List
Zip verified Cod poştal verificat Acest Cod poştal a fost verificat Cod poştal verificat indică dacă a fost verificat Codul poştal de către Compania de Cărţi de Credit. R_AvsZip
character(1)
List
Customer Payment Profile ID Customer Payment Profile ID null null CustomerPaymentProfileID
character varying(60)
String
TAB: Locaţie

descriere: Defineşte Locaţia


Ajutor Tabul Locaţie defineşte adresa fizică a unui partener. Un partener poate avea mai multe adrese.


Fișier:Partener - Locaţie - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Address Adresa Locaţia sau Adresa Câmpul Locaţie/Adresă defineşte locaţia unei entităţi.

Câmpurile care sunt afişate în editorul de adresă sunt determinate în funcţie de câmpul .

C_Location_ID
numeric(10)
Location (Address)
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Identifică al doilea număr de telefon. Câmpul Telefon 2 identifică al doilea număr de telefon. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Număr facsimil Fax identifică un număr de facsimil pentru acest Partener sau pentru această Locaţie Fax
character varying(40)
String
ISDN ISDN ISDN sau linie de modem ISDN identifică un ISDN sau un modem. ISDN
character varying(40)
String
Ship Address Adresă expediţie/recepţie Adresă expediţie/recepţie a partenerului Dacă se selectează Adresă expediţie/recepţie, această locaţie se utilizează pentru a trimite bunurile la un cumpărător sau pentru a primi bunurile de la un furnizor. IsShipTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Address Adresă facturare Adresa de facturare a partenerului Dacă Adresă facturare e selectată, locaţia se foloseşte pentru a trimite facturi la un client sau pentru a primi facturi de la un furnizor. IsBillTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Pay-From Address Plătit de la adresa Partenerul plăteşte de la acea adresă şi se vor trimite somaţiile acolo Dacă se selectează Plătit de la Adresa, această locaţie este adresa de la care Partenerul plăteşte şi unde se vor trimite somaţiile IsPayFrom
character(1) NOT NULL
Yes-No
Remit-To Address Adresa remitere Adresa de plată a Partenerului Dacă se selectează Adresa la care se Remite, locaţia se foloseşte pentru a trimite plăţile furnizorului. IsRemitTo
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Region Zonă comercială Acoperire zonă comercială Zonă comercială indică o zonă specifică de acoperire a vânzării. C_SalesRegion_ID
numeric(10)
Table Direct
Customer Address ID Customer Address ID null null CustomerAddressID
character varying(60)
String
TAB: Contact (Utilizator)

descriere: Gestionează Utilizatorul în cadrul unui sistem-Contact Intern sau Partener.


Ajutor Utilizatorul identifică un utillizator unic în cadrul unui sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau un partener


Fișier:Partener - Contact (Utilizator) - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Business Partner &Partener Identifică un Partener Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător C_BPartner_ID
numeric(10)
Search
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Comments Comentarii Comentarii sau informaţii adiţionale Câmpul Comentarii permite introducerea unor informaţii suplimetare într-un format liber. Comments
character varying(2000)
Text
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Address e-mail Adresă de e-mail Adresă de e-mail este ID-ul poştei elecronice pentru acest utilizator şi trebuie specificată complet (ex. joe.smith@company.com). Adresa de e-mail este folosită pentru accesarea aplicaţiilor funcţionale de pe web . EMail
character varying(60)
String
Password Parola Parolă de orice lungime (case sensitive)

Parola pentru acest Utilizator.Parolele sunt cerute pentru a identifica utilizatorii autorizaţi.Puteţi schimba parola via Proces", Reset Parolă ".

Password
character varying(1024)
String
Greeting Mod adresare Modul de adresare tipărit pe corespondenţă Identifică modul de adresare care se tipăreşte în scrisoare. C_Greeting_ID
numeric(10)
Table Direct
Partner Location Locaţie partener Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri C_BPartner_Location_ID
numeric(10)
Table Direct
Title Titlu Numele cu care această entitate se referă la noi Titlu indică numele cu care o entitate se referă la noi. Title
character varying(40)
String
Birthday Data naşterii Data naşterii sau a aniversării Data naşterii sau a aniversării Birthday
timestamp without time zone
Date
Phone Telefon Identifică un număr de telefon Câmpul Telefon identifică un număr de telefon Phone
character varying(40)
String
2nd Phone Telefon 2 Identifică al doilea număr de telefon. Câmpul Telefon 2 identifică al doilea număr de telefon. Phone2
character varying(40)
String
Fax Fax Număr facsimil Fax identifică un număr de facsimil pentru acest Partener sau pentru această Locaţie Fax
character varying(40)
String
Notification Type Tipul Notificării Tip al Notificărilor Email-uri sau Notificări trimise pentru actualizarea cererii. NotificationType
character(1) NOT NULL
List
Position Post Meserie sau ocupaţie null C_Job_ID
numeric(10)
Table Direct
Full BP Access Access deplin la informaţii partener Utilizatorul are access deplin la informaţiile şi resursele partenerului ataşat. Dacă este selectat, utilizatorul are access deplin la informaţiile (documentele ca şi ordine, comenzi, facturi, cereri) şi resursele partenerului ataşat. Dacă nu este selectat, utilizatorul nu are access la aceste informaţii cu excepţia cazului în care îi permiteţi explicit accesul prin intermediul tabului "Access partener". IsFullBPAccess
character(1) NOT NULL
Yes-No
EMail Verify Verificare e-mail Data la care a fost veridicată adresa e-mailul null EMailVerifyDate
timestamp without time zone
Date+Time
Verification Info Verificare Info Verificarea informaţiilor adresei de e-mail Câmpul conţine informaţii adiţionale referitor la cum a fost verificată adresa de e-mail EMailVerify
character varying(40)
String
Last Contact Ultimul Contact Ultima dată cînd a fost contactată această persoană Ultimul Contact indică data la care acest Partener de Contact a fost contactat. LastContact
timestamp without time zone
Date
Last Result Ultimul rezultat Rezultatul ultimului contact Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact. LastResult
character varying(255)
String
TAB: Acces Partener

descriere: Accesul Utilizatorului/Contactului la informaţiile şi resursele Partenerului


Ajutor Dacă la nivel de Utilizator, 'Acces Total la Partener' NU este selectat, trebuie să stabiliţi explict accesul aici.


Fișier:Partener - Acces Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Access Type Tipul Accesului Tipul Accesului utilizatorului/persoanei de contact la informaţiile şi resursele Partenerului Dacă la nivel de Utilizator NU s-a selectat "Acces total Partener", accesul se dă explicit. BPAccessType
character(1) NOT NULL
List
Document BaseType TipBază Document Tipul logic al documentului TipBază Document identifică baza sau punctul de start al unui document. Mai multe tipuri de documente pot fi derivate din acelaşi tip de bază document . DocBaseType
character(3)
List
Request Type Tipul Sesizării Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..) Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc. R_RequestType_ID
numeric(10)
Table Direct
TAB: Zona de Interes

descriere: Zona de Interes


Ajutor Zonele de Interes pot fi folosite pentru campanii de marketing


Fișier:Partener - Zona de Interes - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilizator/Contact Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. AD_User_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Interest Area Zonă de Interes Zonă de Interes sau Subiect Zonele de Interes reflectă interesul unui contact pentru un anumit subiect.Zonele de Interes se pot folosi pentru campanii de marketing. R_InterestArea_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Subscribe Date Data subscrierii Data la care contactul (utilizatorul) a subscris Data la care contactul (utilizatorul) a subscris zonei de interes SubscribeDate
timestamp without time zone
Date
Opt-out Date Dată renunţare Data la care clientul a renunţat Dacă câmpul are o dată, clientul a renunţat şi nu mai poate primi mail-uri la Zona de Interes OptOutDate
timestamp without time zone
Date


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.