Format tipărire (fereastră ID-240)

De la iDempiere rofereastră: Format tipărire

descriere: Întreţine Formatul de tipărire

Ajutor: Formatul de Tipărire defineşte modul în care datele sunt aranjate pentru tipărireTAB: Format tipărire

descriere: Gestionarea formatului de tipărire


Ajutor Formatul de tipărire determină cum se aranjează datele epentru tipărire.


Fișier:Format tipărire - Format tipărire - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Print Format Format tipărire Formatul de tipărire a datelor Determină modalitatea în care se tipăresc datele. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Default Implicit Valoare implicită Caseta de validare Implicit indică dacă acestă înregistrare va fi folosită ca o valoare implicită. IsDefault
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Tabel Tabel de câmpuri (coloane). Tabel reprezintă tabelul în care există unul sau mai multe Câmpuri. AD_Table_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Report View View Raport VIew folosit la generarea acestui raport View Raport indică expunerea (view-ul) folosit la generarea acestui raport AD_ReportView_ID
numeric(10)
Table Direct
Form Formular Dacă se selectează, se tipăreşte un Formular dacă nu, e raportată o Listă cu coloane Un formular are elemente individuale cu informaţii arnjate (examplu:factură, cec).

O listă de raport cu coloane are coloane individuale (examplu: listă de facturi).

IsForm
character(1) NOT NULL
Yes-No
Table Based Bazat pe tabel Acest format de tipărire este folosit la raportarea din fereastră (butonul Raport) Astfel, la raportarea din fereastra unui anumit document sunt considerate doar acele formate de tipărire care sunt marcate ca Bazat pe tabel.

Acele formate care nu au această proprietate setată sunt folosite intern (ex. în componenţa altor formate).

IsTableBased
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Paper Hârtie tipărire Definiţie hârtie tipărire Mărimea, orientarea, şi marginile hârtiei pe care se va tipări. AD_PrintPaper_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Standard Header/Footer Antet/Subsol standard Se va folosi antetul şi subsolul standard Dacă nu se foloseşte antetul standard, atunci acesta va trebui definit în mod explicit . IsStandardHeaderFooter
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Table Format Format Tabel Tipărire Format de Tabel în Rapoarte Format Tabel Tipărire determină Fonturile şi Culorile utilizate la tipărirea tabelelor. AD_PrintTableFormat_ID
numeric(10)
Table Direct
Printer Name Nume imprimantă Numele imprimantei pe care se va tipări Numele intern (sistem de operare) al imprimantei.

Vă rugăm să ţineţi cont că numele imprimantei poate fi diferit la clienţi diferiţi, astfel introduceţi un nume de imprimantă, care să se aplice TUTUROR clienţilor (ex. numele imprimantei de pe un server din reţea).

Dacă nu e introdus nimic, se utilizează imprimanta implicită. Acesta se specifică atunci când vă logaţi sau din fereastra Preferinţe.

PrinterName
character varying(40)
String
Header Margin Antet margine Marginea antetului în 1/72 inch Distanţa de la marginea de sus a paginii tipăribile de unde începe conţinutul pricipal, în 1/72 inch (punct). HeaderMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Footer Margin Subsol margine Margin of the Footer in 1/72 of an inch Distance from the bottom of the main content to the end of the printable page in 1/72 of an inch (point) FooterMargin
numeric(10) NOT NULL
Integer
Print Font Font Tipărire Întreţine Fonturile de Tipărire Font utilizat pentru tipărire AD_PrintFont_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Color Culoare tipărire Culoare utilizată pentru tipărire şi afişare Culori utilizate pentru tipărire şi afişare AD_PrintColor_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Jasper Process Proces Jasper Procesul Jasper care va fi folosit de motorul de tipărire, dacă acesta a fost definit null JasperProcess_ID
numeric(10)
Table
Copy/Create Copiază/Crează Copiază formatul de imprimare existent sau crează unul din tabel Selectează fie un tabel pentru a crea un format de tipărire SAU un format de tipărire care să fie copiat în formatul curent. În cazul în care se specifică ambele, tabelul este considerat prioritar. CreateCopy
character(1)
Button
Classname Nume clasă Nume clasă Java Nume clasă identifică numele clasei Java utilizată de acest proces. Classname
character varying(240)
String
Args Args null null Args
character varying(510)
String
TAB: Succesiune afişare

descriere: Succesiunea de afişare a coloanelor


Ajutor null


Fișier:Format tipărire - Succesiune afişare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
TAB: Ordine sortare

descriere: Ordinea câmpurilor după care se face sortarea datelor


Ajutor null


Fișier:Format tipărire - Ordine sortare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
TAB: Formatare coloană

descriere: Obiect pentru format tipărire


Ajutor Obiect în formatul de tipărire care gestionează aranjarea informaţiei. La tipărire sunt disponibile următoarele variabile adiţionale :

@*Pagină@-numărul paginii curente
@*Numărare Pagină@ - numărul total de pagini
@*InfoMultipagină@ - "Pagină x ori y" -se tipăreşte doar dacă sunt mai multe pagini
@*CopyInfo@ - dacă e copie a documentului "Duplică" se tipăreşte
@*RaportNume@ - numele raportului
@*Antet@ -antet complet cu nume utilizator/societate/org şi conexiune
@*DataCurentă@ -data tipăririi
@*TimpDataCurentă@ - timpul tipăririi

Aranjarea logică pentru formulare este:
-dacă nu e tiprit: ignoră
- setează poziţie Linie Nouă
- pagină nouă
- pagină nouă, dacă s-a tipărit ceva de la ultima linie nouă
- format obiect
-tipăreşte-l (dacă nu s-a selectat nul sau gol)
Fișier:Format tipărire - Formatare coloană - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Format tipărire Formatul de tipărire a datelor Determină modalitatea în care se tipăresc datele. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sequence Secvenţă Metodă de comandă a înregistrărilor; cel mai mic număr e prioritar. Secvenţa arată comanda înregistrărilor. SeqNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Tipăreşte Sufix etichetă Textul etichetei care se va tipări pe document sau corespondenţă după cîmp Eticheta care se va tipări indică numele care se va tipări pe document sau corespondenţă după câmp. Lungimea maximă este de 60 de caractere. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Centrally maintained Întreţinut centralizat Informaţiile s-au întreţinut în tabelul Element Sistem Caseta de validare Întreţinut centralizat indică dacă Numele, Descrierea şi Asistenţa s-au întreţinut în tabelul 'Element Sistem' sau în tabelul 'Fereastră'. IsCentrallyMaintained
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Null Suprimă Null Suprimă coloanele sau elementele cu valoarea NULL
     Dacă într-un Formular există o intrare NULL şi dacă e selectată, câmpul (inclusiv eticheta) nu se tipăreşte. 

Dacă toate elementele unei coloane dintr-un tabel sunt NULL şi dacă sunt selectate, coloana nu se tipăreşte.

IsSuppressNull
character(1) NOT NULL
Yes-No
Suppress Repeats Suprima repetarile Suprima elemetele care se repeta intr-o coloana null IsSuppressRepeats
character(1) NOT NULL
Yes-No
Format Type Tipul Formatului Tipul Formatului de Tipărire Tipul Formatatului de Tipărire determină ce se va tipări. PrintFormatType
character(1) NOT NULL
List
Column Coloană Coloană în tabel Legătura la coloana tabelei din Baza de Date AD_Column_ID
numeric(10)
Table Direct
Line Width Grosime linie Grosimea liniilor null LineWidth
numeric(10)
Integer
Format Pattern Șablon de format Șablonul utilizat la formatarea unui număr sau a unei date calendaristice Un șir de caractere compilat cu sintaxa Java SimpleDateFormat sau DecimalFormat pentru a suprascrie formatul de prezentare implicit sau câmp de tip de număr. FormatPattern
character varying(22)
String
Included Print Format Format tipărire Inclus Formatul tipărire care e inclus aici Format tipărire Inclus permite, de ex. tip[rirea unor linii în antet. Coloana oferă legătura părinte AD_PrintFormatChild_ID
numeric(10)
Table
Image Field Câmp Imagine Imaginea este recuperată din coloana de date Imaginea este recuperată din coloana de date IsImageField
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image attached Imagine ataşată Imaginea care va fi tipărită este ataşată la înregistrare Imagine care va fi tipărită este memorată în baza de date ca o anexă la această înregistrare. Imaginea poate fi un fişier gif, jpeg sau png. ImageIsAttached
character(1) NOT NULL
Yes-No
Image URL URL-ul imaginii URL-ul imaginii URL-ul imaginii; Imaginea nu e stocată în Baza de date, dar e adusă la momentul rulării. Imaginea poate fi de tip gif, jpeg or png. ImageURL
character varying(120)
URL
Area Zona Zona de tipărire Zona de tipărire a acestui articol PrintAreaType
character(1) NOT NULL
List
Barcode Type Tip Cod de bare Tipul Codului de bare null BarcodeType
character(3)
List
Relative Position Poziţie relativă Articolul este poziţionat relativ (nu absolut) Poziţia relativă a articolului e determinată de planul X-Z şi linia următoare IsRelativePosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
Set NL Position Stabileşte poziţie LN Stabileşte poziţie Linie Nouă Când este activat, Poziţia x (orizontal) curentă este salvată înainte de tipărirea articolului. Următoarea Linie Nouă va utiliza Poziţia x salvată, activând tipărirea datelor în coloane.

Setarea nu e restricţionată la o zonă (antet, conţinut, subsol) permiţând alinierea informaţiilor cu Antet şi Subsol şi cu Conţinut.

IsSetNLPosition
character(1) NOT NULL
Yes-No
X Position Poziţie X Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch Absolute X (horizontal) position in 1/72 of an inch XPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Position Poziţie Y Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch Absolute Y (vertical) position in 1/72 of an inch YPosition
numeric(10) NOT NULL
Integer
Next Line Linia următoare Tipăreşte articolul pe linia următoare Dacă nu se selectează, obiectul e tipărit pe aceeaşi linie IsNextLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Next Page Pagina următoare Coloana se tipăreşte pe pagina următoare Înainte de tipărirea acestei coloane se trece la pagină nouă. IsNextPage
character(1) NOT NULL
Yes-No
Below Column Sub coloana Tipăreşte aceată coloană sub indexul coloanei introdus Această coloană va fi tipărită în adoua linie sub conţinutul primei linii identificate. Vă rog să aveţi grijă, aceasta depinde de secvenţa actuală. Introduceţi un 1 pentru a adăuga informaţia sub prima coloană. BelowColumn
numeric(10)
Integer
Line Alignment Aliniere linie Aliniere linie Aliniere linie pentru poziţionare relativă LineAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
Field Alignment Aliniere câmp Aliniere câmp Aliniere a câmpului text. Se determină implicit de către date/tip afişare: numerele sunt aliniate la dreapta, alte date sunt aliniate la stânga FieldAlignmentType
character(1) NOT NULL
List
X Space Spaţiere X Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch Relative X (horizontal) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. XSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Y Space Spaţiere Y Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch Relative Y (vertical) space in 1/72 of an inch in relation to the end of the previous item. YSpace
numeric(10) NOT NULL
Integer
Max Width Lăţime max Maximum Width in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum width of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no width restriction. MaxWidth
numeric(10) NOT NULL
Integer
Fixed Width Lungime fixă Coloana are lungime fixă Coloana are lungime fixă, independent de conţinut IsFixedWidth
character(1) NOT NULL
Yes-No
Shape Type Tipul Formei Tipul formei care se va tipări null ShapeType
character(1)
List
Max Height Înălţime max Maximum Height in 1/72 if an inch - 0 = no restriction Maximum height of the element in 1/72 of an inch (point). If zero (0), there is no height restriction. MaxHeight
numeric(10) NOT NULL
Integer
One Line Only Numai o linie Dacă se selectează, se tipăreşte doar o linie Dacă coloana are restricţii de grosime, textul va fi împărţit în mai multe linii. Dacă se selectează O Linie, se va tipări doar prima linie IsHeightOneLine
character(1) NOT NULL
Yes-No
Fill Shape Umple forma Umple Forma cu culoarea selectată null IsFilledRectangle
character(1) NOT NULL
Yes-No
Print Color Culoare tipărire Culoare utilizată pentru tipărire şi afişare Culori utilizate pentru tipărire şi afişare AD_PrintColor_ID
numeric(10)
Table Direct
Print Font Font Tipărire Întreţine Fonturile de Tipărire Font utilizat pentru tipărire AD_PrintFont_ID
numeric(10)
Table Direct
Arc Diameter Diametru arc Diametrul arcului pentru dreptunghiuri rotunjite Lăţimea diametrului orizontal/vertical arcului la cele 4 colţuri. ArcDiameter
numeric(10)
Integer
Order by Ordonare după Inclus în sortare Înregistrările sunt sortate după valoarea aceastei coloane. Dacă o coloană se foloseşte pentru grupare, ea trebuie să fie inclusă şi în ordinea de sortare. IsOrderBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Record Sort No Nr. Sortare înregistrare Determină în ce ordine se vor afişa înregistrările Numărul de sortare a Înregistrărilor indică secvenţa de sortare ascendentă a înregistrărilor. Dacă numărul este negativ, înregistrările se vor sorta descendent. Acest câmp poate să ia valori între -3 şi 3.

Exemplu: Un tab cu C_DocType_ID (1), NrDocument (-2) se va sorta ascendent după tipul documentului şi descendent după numărul documentului (SQL: ORDER BY C_DocType, NrDocument DESC).

SortNo
numeric(10) NOT NULL
Integer
Descending Descending Sort your data using a SQL Desc Order By statement null IsDesc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Group by Grupare după După o schimbare de grup, se tipăresc totaluri, etc. Gruparea permite tipărirea de sub-totaluri. Gruparea după coloane trebuie să fie inclusă în ordinea de sortare IsGroupBy
character(1) NOT NULL
Yes-No
Page break Întrerupere pagină Începe cu pagină nouă Înainte de tipărirea acestui articol se crează o pagină nouă IsPageBreak
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Sum (Σ) Calculează Suma (Σ) Calculează Suma conţinutului numeric sau lungimea Calculează Suma (Σ) datelor dacă câmpul e numeric, altfel lungimea totală a câmpului. IsSummarized
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Total pagină Crează un total pe pagină (sumă) Un total pagină crează o sumă la sfârşitul paginii şi la începutul paginii următoare pentru toate coloanele, care au o funcţie Sumă. Puteţi defini numai un total de pagină pe un format. IsRunningTotal
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Count (№) Calculează Număr(?) Numără elementele care nu sunt goale Calculează numărul total (?) al elementelor nenule (NULL) (maximul este numărul de linii). IsCounted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Running Total Lines Linii Total pagină Crează Linii Total pagină (salt de pagină) la fiecare x linii Când vreţi să tipăriţi totaluri de pagină, introduceţi numărul de linii per pagină după ce aţi creat o linie de total de pagină şi un salt la pagină nouă. Puteţi să definiţi numai un singur total per format. RunningTotalLines
numeric(10)
Integer
Calculate Minimum (↓) Calculează Minim (ˇ) Calculează suma manimă Calculează Minimul (ˇ) dacă câmpul este numeric, altfel lungimea minimă a câmpului. IsMinCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Maximum (?) Calculează Maxim(^) Calculează suma maximă Calculează Maximul (^) dacă câmpul este numeric, altfel lungimea maximă a câmpului. IsMaxCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Mean (μ) Calculează Media (µ) Calculează Media conţinutului numeric sau lungimea Calculează Media (µ) datelor dacă este câmp numeric, altfel calculează lungimea medie a câmpului. IsAveraged
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Variance (σ²) Calculează Varianţa (?2) Calculează Varianţa Varianţa (?2) este o măsură a dispersiei - utilizată în combinaţie cu Media (µ) IsVarianceCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
Calculate Deviation (σ) Calculează Deviaţia (?) Calculează Deviaţia Standard Deviaţia Standard (?) este o măsură a dispersiei - utilizată în combinaţie cu Media (µ) IsDeviationCalc
character(1) NOT NULL
Yes-No
TAB: Traducere coloană

descriere: null


Ajutor null


Fișier:Format tipărire - Traducere coloană - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Item Articol Format tipărire Articol/Coloană în Format tipărire Articol/Coloană în formatul de tipărire care administrează aranjarea informaţiilor AD_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Language Limba Limba pentru această aplicaţie Identifică limba utilizată pentru afişare şi formatare AD_Language
character varying(6) NOT NULL
Table
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Translated Tradus Această coloană a fost tradusă Caseta de validare Tradus indică dacă această coloană este tradusă. IsTranslated
character(1) NOT NULL
Yes-No
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Print Text Text Tipărit Eticheta text tipărită pe un document sau corespondenţă. Eticheta care se va tipări, indică numele care se va tipări pe un document sau o corespondenţă. PrintName
character varying(2000)
String
Print Label Suffix Tipăreşte Sufix etichetă Textul etichetei care se va tipări pe document sau corespondenţă după cîmp Eticheta care se va tipări indică numele care se va tipări pe document sau corespondenţă după câmp. Lungimea maximă este de 60 de caractere. PrintNameSuffix
character varying(60)
String
TAB: Grafic

descriere: Defineşte Graficele pentru a fi incluse


Ajutor null


Fișier:Format tipărire - Grafic - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
nume nume descriere Ajutor Specificații
Graph Grafic Grafic inclus în Rapoarte Grafic pentru a fi tipărit în Rapoarte AD_PrintGraph_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Client Societate Societate/Chiriaş pentru această instalare. O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizaţie Entitate organizaţională în cadrul societăţii O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Print Format Format tipărire Formatul de tipărire a datelor Determină modalitatea în care se tipăresc datele. AD_PrintFormat_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nume Identificatorul alfanumeric al entităţii Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descriere Scurtă descriere opţională a înregistrării O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. Description
character varying(255)
String
Active Activă Înregistrarea este activă în sistem Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
      Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
      (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
      (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
    
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Graph Type Tipul Graficului Tipul graficului care se tipăreşte Tipul graficului care se tipăreşte GraphType
character(1) NOT NULL
List
Description Column Coloană Descriere Coloană de Descriere pentru Diagrame Sector/Linie/Bară Coloană de Descriere de Grafic pentru Diagrame Sector/Linie/Bară Description_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column Coloană Date Coloană de Date pentru Diagrame Sector sau Linie Coloană de Date de Grafic pentru Diagrame Sector sau Linie/Bară Data_PrintFormatItem_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Data Column 2 Coloană Date 2 Coloana de Date pentru Diagramă Linie Coloană suplimentară de Date de Grafic pentru Diagrame Linie/Sector Data1_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 3 Coloană Date 3 Coloana de Date pentru Diagramă Linie Coloană suplimentară de Date de Grafic pentru Diagrame Linie/Bară Data2_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 4 Coloană Date 4 Coloana de Date pentru Diagramă Linie Coloană suplimentară de Date de Grafic pentru Diagrame Linie/Bară Data3_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table
Data Column 5 Coloană Date 5 Coloana de Date pentru Diagramă Linie Coloană suplimentară de Date de Grafic pentru Diagrame Linie/Bară Data4_PrintFormatItem_ID
numeric(10)
Table


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.